BÁO GIÁ LAPTOP

Ngày   

 
 
Dell Inspiron Giá
Dell N7567 Core i5-7300HQ Ram 4GB HDD 500GB + 128G SSD GTX 1050Ti 4G

Core i5-7300HQ Ram 4G 500GB 
webcam buetooth GTX 1050Ti 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

1 VNĐ  
Dell Inspiron N3462 N4200 Ram 4G HDD 500G WIndown 10 (6PFTF1-BLACK)

N4200 1.10Ghz 4G 500G 14''
webcam bluetooth Intel HD Graphic
Windown 10. Weight 2.2 kg. Đen
Hàng chính hãng.New 100%. 
Giá đã gồm VAT 10%

7,250,000 VNĐ  
Dell Inspiron N3552 N3700 Ram 4G HDD 500G WIndown 10 (70082004-Black)

N3700 1.6Ghz 4G 500G 15.6''
webcam bluetooth Intel HD Graphic
Windown 10. Weight 2.2 kg. Đen
Hàng chính hãng.New 100%. 
Giá đã gồm VAT 10%

7,400,000 VNĐ  
Laptop Dell 3458 Core i3-5005U Ram 4GB 500G

Core i3-5005U 2.0GHz 4G 500G 14''
webcam bluetooth Intel HD 5500 VGA.
Dos. Weight 2.2kg. màu đen
Hàng chính hãng. Brand New 100%. 
Giá đã gồm VAT 10%

8,900,000 VNĐ  
Dell N3567C Core i3-6006U Ram 4GB HDD 1000GB (N3567C-BLACK)

Core i3-6006U 2.0Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth Intel HD 620M VGA
Dos. Weight 2.0kg.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

8,900,000 VNĐ  
Dell N3567C Core i3-6006U Ram 4GB HDD 1000GB (N3567C-BLACK)

Core i3-6006U 2.0Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth Intel HD 620M VGA
Dos. Weight 2.0kg.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

8,900,000 VNĐ  
Dell N3567C Core i3-6006U Ram 4GB HDD 1000GB (N3567C-BLACK)

Core i3-6006U 2.0Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth Intel HD 620M VGA
Dos. Weight 2.0kg.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

8,900,000 VNĐ  
Dell N3567C Core i3-6006U Ram 4GB HDD 1000GB (N3567C-BLACK)

Core i3-6006U 2.0Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth Intel HD 620M VGA
Dos. Weight 2.0kg.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

8,900,000 VNĐ  
Dell N3567C Core i3-6006U Ram 4GB HDD 1000GB (N3567C-BLACK)

Core i3-6006U 2.0Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth Intel HD 620M VGA
Dos. Weight 2.0kg.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

8,900,000 VNĐ  
Dell N3567C Core i3-6006U Ram 4GB HDD 1000GB (N3567C-BLACK)

Core i3-6006U 2.0Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth Intel HD 620M VGA
Dos. Weight 2.0kg.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

8,900,000 VNĐ  
Dell N3567C Core i3-6006U Ram 4GB HDD 1000GB (N3567C-BLACK)

Core i3-6006U 2.0Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth Intel HD 620M VGA
Dos. Weight 2.0kg.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

8,900,000 VNĐ  
Dell N3567C Core i3-6006U Ram 4GB HDD 1000GB (N3567C-BLACK)

Core i3-6006U 2.0Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth Intel HD 620M VGA
Dos. Weight 2.0kg.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

8,900,000 VNĐ  
Dell Inspiron 15R N3558G Core i3-5005U Ram 4G HDD 1000GB

Core i3-5005U 2.0Ghz Ram 4G 1TB 15.6"
webcam buetooth  Intel HD 5500 VGA
Option OS . Weight 2.2kg. Black color
Brand New 100%.Bảo hành tận nhà của dell

8,950,000 VNĐ  
Dell Inspiron 15R N3558G Core i3-5005U Ram 4G HDD 1000GB

Core i3-5005U 2.0Ghz Ram 4G 1TB 15.6"
webcam buetooth  Intel HD 5500 VGA
Option OS . Weight 2.2kg. Black color
Brand New 100%.Bảo hành tận nhà của dell

8,950,000 VNĐ  
Dell N3458 Core i3-5005U Ram 4GB 500G GT920M 2G

Core i3-5005U 2.0GHz 4G 500G 14''
webcam bluetooth GT920M 2G
PC Dos. Weight 2.2kg. màu đen
Hàng chính hãng. Brand New 100%

9,200,000 VNĐ  
Dell N3567D Core i3-6006U Ram 4GB HDD 1000GB WIndown 10 (N3567D-BLACK)

Core i3-6006U 2.0Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth Intel HD 620M VGA
Win10. Weight 2.0kg.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

9,400,000 VNĐ  
Dell Inspiron 14 N3467 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 1000GB

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 1000G 14.0" 
webcam buetooth Intel HD 6200M VGA
Dos. Weight 2.0kg.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của d

9,600,000 VNĐ  
Dell N3467 Core i3-6006U Ram 4GB HDD 500GB R5 430M 2G (70119162- Đen)

Core i3-6006U 2.0Ghz Ram 4G 500G 14" 
webcam buetooth VGA R5 M430 2G
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

9,600,000 VNĐ  
Dell N3467 Core i3-6006U Ram 4GB HDD 500GB R5 430M 2G (70119162- Đen)

Core i3-6006U 2.0Ghz Ram 4G 500G 14" 
webcam buetooth VGA R5 M430 2G
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

9,600,000 VNĐ  
Dell N3467 Core i3-6006U Ram 4GB HDD 500GB R5 430M 2G (70119162- Đen)

Core i3-6006U 2.0Ghz Ram 4G 500G 14" 
webcam buetooth VGA R5 M430 2G
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

9,600,000 VNĐ  
Dell N3467 Core i3-6006U Ram 4GB HDD 500GB R5 430M 2G (70119162- Đen)

Core i3-6006U 2.0Ghz Ram 4G 500G 14" 
webcam buetooth VGA R5 M430 2G
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

9,600,000 VNĐ  
Dell N3467 Core i3-6006U Ram 4GB HDD 500GB R5 430M 2G (70119162- Đen)

Core i3-6006U 2.0Ghz Ram 4G 500G 14" 
webcam buetooth VGA R5 M430 2G
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

9,600,000 VNĐ  
Dell N3467 Core i3-6006U Ram 4GB HDD 500GB R5 430M 2G (70119162- Đen)

Core i3-6006U 2.0Ghz Ram 4G 500G 14" 
webcam buetooth VGA R5 M430 2G
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

9,600,000 VNĐ  
Dell N3467 Core i3-6006U Ram 4GB HDD 500GB R5 430M 2G (70119162- Đen)

Core i3-6006U 2.0Ghz Ram 4G 500G 14" 
webcam buetooth VGA R5 M430 2G
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

9,600,000 VNĐ  
Dell N3467 Core i3-6006U Ram 4GB HDD 500GB R5 430M 2G (70119162- Đen)

Core i3-6006U 2.0Ghz Ram 4G 500G 14" 
webcam buetooth VGA R5 M430 2G
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

9,600,000 VNĐ  
Dell N3467 Core i3-6006U Ram 4GB HDD 500GB R5 430M 2G (70119162- Đen)

Core i3-6006U 2.0Ghz Ram 4G 500G 14" 
webcam buetooth VGA R5 M430 2G
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

9,600,000 VNĐ  
Dell N3467 Core i3-6006U Ram 4GB HDD 500GB R5 430M 2G (70119162- Đen)

Core i3-6006U 2.0Ghz Ram 4G 500G 14" 
webcam buetooth VGA R5 M430 2G
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

9,600,000 VNĐ  
Dell N3567A Core i3-7100U Ram 6GB HDD 1000GB (N3567A-BLACK)

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 6G 1000G 15.6" 
webcam buetooth Intel HD 6200M VGA
Dos. Weight 2.0kg.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

9,700,000 VNĐ  
Dell N3558 Core I5-5200U Ram 4G HDD 500GB GT920M 2G Windown 10

Core i5-5200U 2.2Ghz Ram 4G 500G 15.6"
webcam buetooth GT920M 2G VGA
WIndown10 . Weight 2.2kg. Black color
Brand New 100%.Bảo hành tận nhà của dell

10,600,000 VNĐ  
Dell N3467 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000G Intel HD 620M

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 14" 
webcam buetooth intel HD 620M
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

10,800,000 VNĐ  
Dell N3467 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000G Intel HD 620M

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 14" 
webcam buetooth intel HD 620M
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

10,800,000 VNĐ  
Dell N3467 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000G Intel HD 620M

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 14" 
webcam buetooth intel HD 620M
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

10,800,000 VNĐ  
Dell N3467 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000G Intel HD 620M

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 14" 
webcam buetooth intel HD 620M
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

10,800,000 VNĐ  
Dell N3467 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000G Intel HD 620M

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 14" 
webcam buetooth intel HD 620M
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

10,800,000 VNĐ  
Dell N3467 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000G Intel HD 620M

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 14" 
webcam buetooth intel HD 620M
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

10,800,000 VNĐ  
Dell N3467 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000G Intel HD 620M

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 14" 
webcam buetooth intel HD 620M
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

10,800,000 VNĐ  
Dell Inspiron 14 N3467 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 1000GB (M20NR21-BLACK)

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 1000G 14.0" 
webcam buetooth Intel HD 6200M VGA
Win10. Weight 2.0kg.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

10,800,000 VNĐ  
Dell N3459 Core i5 6200 Ram 4G HDD 500GB

Core i5-6200U 2.3Ghz Ram 4G 500G 14"
webcam buetooth  Intel HD 520 VGA
Option OS . Weight 2.2kg. Black color
Brand New 100%.Bảo hành tận nhà của dell

10,800,000 VNĐ  
Dell N3467 Core i5-7200U Ram 4G HDD 1000GB(C4I5110 - Đen)

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 14" 
webcam buetooth intel HD 620M
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

10,800,000 VNĐ  
Dell N3567B Core i3-7100U Ram 6GB HDD 1000GB (N3567B-BLACK)

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 6G 1000G 15.6" 
webcam buetooth Intel HD 6200M VGA
Win10. Weight 2.0kg.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

10,990,000 VNĐ  
Laptop Dell Vostro V3559 Core i5 6200 Ram 4G HDD 500GB

Core i5-6200U 2.3Ghz Ram 4G 500G 15.6"
webcam buetooth  Intel HD 520 VGA
Option OS . Weight 2.2kg. Black color
Brand New 100%.Bảo hành tận nhà của dell

11,300,000 VNĐ  
Dell N3559 Core i5-6200 Ram 4G HDD 500G VGA R5 M315 2G

Core i5-6200U 2.2Ghz Ram 4G 500G 15.6" HD WLED
webcam buetooth  Intel R5 M315 2G VGA
win 8.1 opt . Weight 2.2kg. Black color
Brand New 100%.Bảo hành tận nhà của dell

11,400,000 VNĐ  
Dell Inspiron N3459 Core i5 6200 Ram 4G HDD 500GB Windown 10

Core i5-6200U 2.3Ghz Ram 4G 500G 14"
webcam buetooth  Intel HD 520 VGA
Win10 . Weight 2.0kg. Black color
Brand New 100%.Bảo hành tận nhà của dell

11,400,000 VNĐ  
Dell Inspiron N3459 Core i5 6200 Ram 4G HDD 500GB VGA R5 M315 2G

Core i5-6200U 2.3Ghz Ram 4G 500G 14"
webcam buetooth  R5 M315 2G VGA
Option OS . Weight 2.1kg. Black color
Brand New 100%.Bảo hành tận nhà.

11,500,000 VNĐ  
Dell 5567 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 1000GB Intel HD 620M

Core i3-7100U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 15.6
webcam buetooth Intell HD 620M
Win10. Weight 2.2kg.gray color
Brand New 100%. 

11,600,000 VNĐ  
Dell 5567 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 1000GB Intel HD 620M

Core i3-7100U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 15.6
webcam buetooth Intell HD 620M
Win10. Weight 2.2kg.gray color
Brand New 100%. 

11,600,000 VNĐ  
Dell 5567 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 1000GB Intel HD 620M

Core i3-7100U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 15.6
webcam buetooth Intell HD 620M
Win10. Weight 2.2kg.gray color
Brand New 100%. 

11,600,000 VNĐ  
Dell 5567 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 1000GB Intel HD 620M

Core i3-7100U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 15.6
webcam buetooth Intell HD 620M
Win10. Weight 2.2kg.gray color
Brand New 100%. 

11,600,000 VNĐ  
Dell 5567 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 1000GB Intel HD 620M

Core i3-7100U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 15.6
webcam buetooth Intell HD 620M
Win10. Weight 2.2kg.gray color
Brand New 100%. 

11,600,000 VNĐ  
Dell 5567 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 1000GB Intel HD 620M

Core i3-7100U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 15.6
webcam buetooth Intell HD 620M
Win10. Weight 2.2kg.gray color
Brand New 100%. 

11,600,000 VNĐ  
Dell 5567 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 1000GB Intel HD 620M

Core i3-7100U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 15.6
webcam buetooth Intell HD 620M
Win10. Weight 2.2kg.gray color
Brand New 100%. 

11,600,000 VNĐ  
Dell Vostro V3459 Core i5 6200 Ram 4G HDD 500GB VGA R5 M315 2G

Core i5-6200U 2.3Ghz Ram 4G 500G 14"
webcam buetooth  R5 M315 2G VGA
Option OS . Weight 2.2kg. Black color
Brand New 100%.Bảo hành tận nhà.

11,700,000 VNĐ  
Dell Ins N3567 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 500GB VGA R5 M430 2G

Core i5-7200U 2.7Ghz Ram 4G 500G 15.6" 
webcam buetooth R5 M430 2G
Dos. Weight 2.2g.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,800,000 VNĐ  
Dell Ins N3567 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 500GB VGA R5 M430 2G

Core i5-7200U 2.7Ghz Ram 4G 500G 15.6" 
webcam buetooth R5 M430 2G
Dos. Weight 2.2g.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,800,000 VNĐ  
Dell Ins N3567 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 500GB VGA R5 M430 2G

Core i5-7200U 2.7Ghz Ram 4G 500G 15.6" 
webcam buetooth R5 M430 2G
Dos. Weight 2.2g.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,800,000 VNĐ  
Dell Ins N3567 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 500GB VGA R5 M430 2G

Core i5-7200U 2.7Ghz Ram 4G 500G 15.6" 
webcam buetooth R5 M430 2G
Dos. Weight 2.2g.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,800,000 VNĐ  
Dell Ins N3567 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 500GB VGA R5 M430 2G

Core i5-7200U 2.7Ghz Ram 4G 500G 15.6" 
webcam buetooth R5 M430 2G
Dos. Weight 2.2g.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,800,000 VNĐ  
Dell Ins N3567 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 500GB VGA R5 M430 2G

Core i5-7200U 2.7Ghz Ram 4G 500G 15.6" 
webcam buetooth R5 M430 2G
Dos. Weight 2.2g.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,800,000 VNĐ  
Dell Ins N3567 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 500GB VGA R5 M430 2G

Core i5-7200U 2.7Ghz Ram 4G 500G 15.6" 
webcam buetooth R5 M430 2G
Dos. Weight 2.2g.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,800,000 VNĐ  
Dell Ins N3567 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 500GB VGA R5 M430 2G

Core i5-7200U 2.7Ghz Ram 4G 500G 15.6" 
webcam buetooth R5 M430 2G
Dos. Weight 2.2g.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,800,000 VNĐ  
Dell Inspiron N3567E Core i5-7200U Ram 8GB HDD 1000GB Intel HD 620M (N3567E- Black)

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth intel HD 620M
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,950,000 VNĐ  
Dell Inspiron N3567E Core i5-7200U Ram 8GB HDD 1000GB Intel HD 620M (N3567E- Black)

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth intel HD 620M
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,950,000 VNĐ  
Dell Inspiron N3567E Core i5-7200U Ram 8GB HDD 1000GB Intel HD 620M (N3567E- Black)

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth intel HD 620M
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,950,000 VNĐ  
Dell Inspiron N3567E Core i5-7200U Ram 8GB HDD 1000GB Intel HD 620M (N3567E- Black)

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth intel HD 620M
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,950,000 VNĐ  
Dell Inspiron N3567E Core i5-7200U Ram 8GB HDD 1000GB Intel HD 620M (N3567E- Black)

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth intel HD 620M
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,950,000 VNĐ  
Dell Inspiron N3567E Core i5-7200U Ram 8GB HDD 1000GB Intel HD 620M (N3567E- Black)

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth intel HD 620M
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,950,000 VNĐ  
Laptop Dell Inspiron N3169 M3-6Y30 Ram 4G HDD 500GB Win10 Cảm ứng

M3-6Y30 2.3Ghz 4G 500G 11.6'
webcam bluetooth Intel HD Graphic
Windown 10. Weight 1.39 kg.Silver
Hàng chính hãng.New 100%. 
Giá đã gồm VAT 10%

12,100,000 VNĐ  
Dell N5368C Core i3-6100U Ram 4GB HDD 500GB Windown 10 Cảm ứng

Core i3-6100U 2.3Ghz Ram 4G 500GB 13" 
webcam buetooth  Intell HD 520M
Windown 10 .Weight 1.6kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

12,300,000 VNĐ  
Dell N5368C Core i3-6100U Ram 4GB HDD 500GB Windown 10 Cảm ứng

Core i3-6100U 2.3Ghz Ram 4G 500GB 13" 
webcam buetooth  Intell HD 520M
Windown 10 .Weight 1.6kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

12,300,000 VNĐ  
Dell N5368C Core i3-6100U Ram 4GB HDD 500GB Windown 10 Cảm ứng

Core i3-6100U 2.3Ghz Ram 4G 500GB 13" 
webcam buetooth  Intell HD 520M
Windown 10 .Weight 1.6kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

12,300,000 VNĐ  
Dell N5368C Core i3-6100U Ram 4GB HDD 500GB Windown 10 Cảm ứng

Core i3-6100U 2.3Ghz Ram 4G 500GB 13" 
webcam buetooth  Intell HD 520M
Windown 10 .Weight 1.6kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

12,300,000 VNĐ  
Dell Inspiron N3467 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 500GB VGA R5 M430 2G (N3467A - Black)

Core i5-7200U 2.7Ghz Ram 4G 500G 14" 
webcam buetooth R5 M430 2G
Dos. Weight 2.2g.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

12,500,000 VNĐ  
Dell Inspiron N3567F Core i5-7200U Ram 8GB HDD 1000GB Intel HD 620M WIndown 10(N3567F- Black)

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth intel HD 620M
Win10. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

13,100,000 VNĐ  
Dell 5567 Core i5-7200U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445 2GB DDR5

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 2G
Dos. Weight 2.2kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

13,500,000 VNĐ  
Dell 5567 Core i5-7200U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445 2GB DDR5

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 2G
Dos. Weight 2.2kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

13,500,000 VNĐ  
Dell 5567 Core i5-7200U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445 2GB DDR5

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 2G
Dos. Weight 2.2kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

13,500,000 VNĐ  
Dell 5567 Core i5-7200U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445 2GB DDR5

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 2G
Dos. Weight 2.2kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

13,500,000 VNĐ  
Dell 5567 Core i5-7200U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445 2GB DDR5

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 2G
Dos. Weight 2.2kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

13,500,000 VNĐ  
Dell 5567 Core i5-7200U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445 2GB DDR5

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 2G
Dos. Weight 2.2kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

13,500,000 VNĐ  
Dell N5567 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB VGA R7 M445 2GB

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 2G
Win10. Weight 2.2kg.Grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

13,700,000 VNĐ  
Dell 7359T Core i3-6100 Ram 4G HDD 500G Windown 10 Cảm ứng

Core i5-1200U 2.3Ghz 3M Cache,up to 2.7GHZ
Ram 4GB 500G 13.3 inch LED Backlit
webcam buetooth  Intel HD 520 VGA 
Win 10 . Weight 1.6kg. Silver Color
Brand New 100%.

13,900,000 VNĐ  
Dell Inspiron N3158 Core i3-6100U Ram 4G HDD 500GB Win10 Cảm ứng

Core i3-6100U 2.3Ghz 4G 500G 11.6'
webcam bluetooth Intel HD Graphic
Windown 10. Weight 1.39 kg.Silver
Hàng chính hãng.New 100%. 
Giá đã gồm VAT 10%

14,190,000 VNĐ  
Dell Ins 5567 Core i5-7200U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445 2GB DDR5 Windown 10 (M5I5353W-Grey)

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 2G
Win10. Weight 2.2kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

14,400,000 VNĐ  
Dell Ins 5567 Core i5-7200U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445 2GB DDR5 Windown 10 (M5I5353W-Grey)

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 2G
Win10. Weight 2.2kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

14,400,000 VNĐ  
Dell Ins 5567 Core i5-7200U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445 2GB DDR5 Windown 10 (M5I5353W-Grey)

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 2G
Win10. Weight 2.2kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

14,400,000 VNĐ  
Dell Ins 5567 Core i5-7200U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445 2GB DDR5 Windown 10 (M5I5353W-Grey)

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 2G
Win10. Weight 2.2kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

14,400,000 VNĐ  
Dell Ins 5567 Core i5-7200U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445 2GB DDR5 Windown 10 (M5I5353W-Grey)

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 2G
Win10. Weight 2.2kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

14,400,000 VNĐ  
Dell Inspiron N5368 (3PG4V1) Core i5-6200U Ram 4G SSD 128G Win10

Core i5-6200U 2.3Ghz Ram 4G 128SSD 13" 
webcam buetooth  Intell HD 520M
Windown 10 .Weight 1.6kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

15,900,000 VNĐ  
Dell Inspiron N5368 (3PG4V1) Core i5-6200U Ram 4G SSD 128G Win10

Core i5-6200U 2.3Ghz Ram 4G 128SSD 13" 
webcam buetooth  Intell HD 520M
Windown 10 .Weight 1.6kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

15,900,000 VNĐ  
Dell 7568T Core I5-6200U Ram 8G HDD 500G windown 10 cảm ứng

Core i5-6200U 2.3Ghz Ram 8GB 500G
webcam buetooth Intel HD Graphics
windown 10 Weight 1.9kg.Touch
Brand New 100%. 

15,900,000 VNĐ  
Dell 7359T Core i5 6200 Ram 8G HDD 500G Windown 10 Cảm ứng Full HD

Core i5-6200U 2.3Ghz 3M Cache,up to 2.7GHZ
Ram 8GB 500G 13.3 inch LED Backlit
webcam buetooth  Intel HD 520 VGA 
Win 10 . Weight 1.6kg. Silver Color
Brand New 100%. full HD

16,300,000 VNĐ  
Dell 5567 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445 4GB DDR5

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 4G
Dos. Weight 2.2kg.Grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

16,500,000 VNĐ  
Dell 5567 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445 4GB DDR5

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 4G
Dos. Weight 2.2kg.Grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

16,500,000 VNĐ  
Dell 5567 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445 4GB DDR5

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 4G
Dos. Weight 2.2kg.Grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

16,500,000 VNĐ  
Dell 5567 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445 4GB DDR5

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 4G
Dos. Weight 2.2kg.Grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

16,500,000 VNĐ  
Dell 5567 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445 4GB DDR5

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 4G
Dos. Weight 2.2kg.Grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

16,500,000 VNĐ  
Dell 5567 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445 4GB DDR5

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 4G
Dos. Weight 2.2kg.Grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

16,500,000 VNĐ  
Dell Inspiron N5378 Core i5-7200U Ram 4G SSD 128G Windown 10

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 128SSD 13" 
webcam buetooth  Intell HD 620M
Windown 10 .Weight 1.6kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

16,500,000 VNĐ  
Dell Inspiron N5378 Core i5-7200U Ram 4G SSD 128G Windown 10

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 128SSD 13" 
webcam buetooth  Intell HD 620M
Windown 10 .Weight 1.6kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

16,500,000 VNĐ  
Dell Inspiron N5378 Core i5-7200U Ram 4G SSD 128G Windown 10

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 128SSD 13" 
webcam buetooth  Intell HD 620M
Windown 10 .Weight 1.6kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

16,500,000 VNĐ  
Dell Inspiron N5378 Core i5-7200U Ram 4G SSD 128G Windown 10

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 128SSD 13" 
webcam buetooth  Intell HD 620M
Windown 10 .Weight 1.6kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

16,500,000 VNĐ  
Dell Inspiron N5378 Core i5-7200U Ram 4G SSD 128G Windown 10

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 128SSD 13" 
webcam buetooth  Intell HD 620M
Windown 10 .Weight 1.6kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

16,500,000 VNĐ  
Dell 7460 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 500GB + 128G SSD GT940MX

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 128SSD 14" 
webcam buetooth GT940MX 2G
Win10. Weight 1.6kg.Silver color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

17,400,000 VNĐ  
Dell 7460 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 500GB + 128G SSD GT940MX

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 128SSD 14" 
webcam buetooth GT940MX 2G
Win10. Weight 1.6kg.Silver color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

17,400,000 VNĐ  
Dell 7460 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 500GB + 128G SSD GT940MX

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 128SSD 14" 
webcam buetooth GT940MX 2G
Win10. Weight 1.6kg.Silver color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

17,400,000 VNĐ  
Dell 7460 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 500GB + 128G SSD GT940MX

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 128SSD 14" 
webcam buetooth GT940MX 2G
Win10. Weight 1.6kg.Silver color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

17,400,000 VNĐ  
Dell 7460 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 500GB + 128G SSD GT940MX

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 128SSD 14" 
webcam buetooth GT940MX 2G
Win10. Weight 1.6kg.Silver color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

17,400,000 VNĐ  
Dell 7559 Core i5-6300HQ Quad Core Ram 4G HDD 1000G VGA GXT 960M 4G

Core i5-63000HQ 2.3Ghz Ram 4GB 1TB
webcam buetooth  VGA GXT 960M/F 4G
Unbuntu Weight 2.3kg. Black Color
Brand New 100%. Full HD

17,650,000 VNĐ  
Dell 7559 Core i5-6300HQ Ram 8G HDD 1TB VGA GXT 960M 4G Touch 4K

Core i5-63000HQ 2.3Ghz Ram 4GB 1TB
webcam buetooth  VGA GXT 960M/F 4G
unbuntu Weight 2.3kg. Black Color
Brand New 100%. FHD

17,650,000 VNĐ  
Dell N5567A Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000G VGA R7 M445 4G Win10

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 4G
Win10. Weight 2.2kg.Grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

17,900,000 VNĐ  
Dell N5567A Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000G VGA R7 M445 4G Win10

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 4G
Win10. Weight 2.2kg.Grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

17,900,000 VNĐ  
Dell N5567A Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000G VGA R7 M445 4G Win10

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 4G
Win10. Weight 2.2kg.Grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

17,900,000 VNĐ  
Dell N5567A Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000G VGA R7 M445 4G Win10

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 4G
Win10. Weight 2.2kg.Grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

17,900,000 VNĐ  
Dell N5567A Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000G VGA R7 M445 4G Win10

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 4G
Win10. Weight 2.2kg.Grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

17,900,000 VNĐ  
Dell 7566 I5-6300HQ Ram 4GB HDD 1TB GTX960M 4G Full HD

Core i5-6300HQ 2.3Ghz Ram 4G 1TB
webcam buetooth  GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

18,500,000 VNĐ  
Dell 7566 I5-6300HQ Ram 4GB HDD 1TB GTX960M 4G Full HD

Core i5-6300HQ 2.3Ghz Ram 4G 1TB
webcam buetooth  GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

18,500,000 VNĐ  
Dell 7566 I5-6300HQ Ram 4GB HDD 1TB GTX960M 4G Full HD

Core i5-6300HQ 2.3Ghz Ram 4G 1TB
webcam buetooth  GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

18,500,000 VNĐ  
Dell 7566 I5-6300HQ Ram 4GB HDD 1TB GTX960M 4G Full HD

Core i5-6300HQ 2.3Ghz Ram 4G 1TB
webcam buetooth  GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

18,500,000 VNĐ  
Dell 7566 I5-6300HQ Ram 4GB HDD 1TB GTX960M 4G Full HD

Core i5-6300HQ 2.3Ghz Ram 4G 1TB
webcam buetooth  GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

18,500,000 VNĐ  
Dell 7568 Core I7-6500U Ram 8G HDD 1000G windown 10 cảm ứng Full HD

Core i7-6500U 2.5Ghz Ram 8GB 1TB
webcam buetooth Intel HD Graphic
windown 10 Weight 2.3kg.Touch
Brand New 100%. Full HD

18,900,000 VNĐ  
Dell 7567 Core i5-7300HQ Ram 4GB HDD 1000GB VGA GTX 1050 4G Windown10 Full HD

Core i5-7300HQ Ram 4G 1000GB 
webcam buetooth GTX 1050 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

19,300,000 VNĐ  
Dell 7567 Core i5-7300HQ Ram 4GB HDD 1000GB VGA GTX 1050 4G Windown10 Full HD

Core i5-7300HQ Ram 4G 1000GB 
webcam buetooth GTX 1050 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

19,300,000 VNĐ  
Dell 7567 Core i5-7300HQ Ram 4GB HDD 1000GB VGA GTX 1050 4G Windown10 Full HD

Core i5-7300HQ Ram 4G 1000GB 
webcam buetooth GTX 1050 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

19,300,000 VNĐ  
Dell 7567 Core i5-7300HQ Ram 4GB HDD 1000GB VGA GTX 1050 4G Windown10 Full HD

Core i5-7300HQ Ram 4G 1000GB 
webcam buetooth GTX 1050 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

19,300,000 VNĐ  
Dell 7567 Core i5-7300HQ Ram 4GB HDD 1000GB VGA GTX 1050 4G Windown10 Full HD

Core i5-7300HQ Ram 4G 1000GB 
webcam buetooth GTX 1050 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

19,300,000 VNĐ  
Dell 7566 Core i5-6300HQ Ram 8GB HDD 1TB GTX960M 4G Full HD

Core i5-6300HQ 2.3Ghz Ram 8G 1TB
webcam buetooth  GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

19,400,000 VNĐ  
Dell 7566 Core i5-6300HQ Ram 8GB HDD 1TB GTX960M 4G Full HD

Core i5-6300HQ 2.3Ghz Ram 8G 1TB
webcam buetooth  GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

19,400,000 VNĐ  
Dell 7566 Core i5-6300HQ Ram 8GB HDD 1TB GTX960M 4G Full HD

Core i5-6300HQ 2.3Ghz Ram 8G 1TB
webcam buetooth  GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

19,400,000 VNĐ  
Dell 7566 Core i5-6300HQ Ram 8GB HDD 1TB GTX960M 4G Full HD

Core i5-6300HQ 2.3Ghz Ram 8G 1TB
webcam buetooth  GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

19,400,000 VNĐ  
Dell 7566 Core i5-6300HQ Ram 8GB HDD 1TB GTX960M 4G Full HD

Core i5-6300HQ 2.3Ghz Ram 8G 1TB
webcam buetooth  GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

19,400,000 VNĐ  
Dell 7566 Core i5-6300HQ Ram 8GB HDD 1TB GTX960M 4G Full HD

Core i5-6300HQ 2.3Ghz Ram 8G 1TB
webcam buetooth  GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

19,400,000 VNĐ  
Dell 7559 Core i5-6300HQ Ram 8G HDD 1000G + 128G SSD VGA GXT 960M 4GB

Core i5-6300HQ Ram 8GB 1TB 128G SSD
webcam buetooth  VGA GXT 960M/F 4G
unbuntu Weight 2.3kg. Black Color
Brand New 100%. Full HD

19,850,000 VNĐ  
Dell 7359T Core i7-6500 Ram 8G HDD 256G SSD Windown 10 Cảm ứng Full HD

Core i7-6500U 2.5Ghz 3M Cache,up to 3.0GHZ
Ram 8GB 256G 13.3 inch LED Backlit
webcam buetooth  Intel HD 520 VGA 
Win 10 . Weight 1.6kg. Silver Color
Brand New 100%. full HD

20,500,000 VNĐ  
Dell 7567 Core i5-7300HQ Ram 4GB HDD 500GB +128G SSD VGA GTX 1050Ti 4G Win10

Core i5-7300HQ Ram 4G 128G SSD 
webcam buetooth GTX 1050Ti 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

20,500,000 VNĐ  
Dell 7567 Core i5-7300HQ Ram 4GB HDD 500GB +128G SSD VGA GTX 1050Ti 4G Win10

Core i5-7300HQ Ram 4G 128G SSD 
webcam buetooth GTX 1050Ti 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

20,500,000 VNĐ  
Dell 7567 Core i5-7300HQ Ram 4GB HDD 500GB +128G SSD VGA GTX 1050Ti 4G Win10

Core i5-7300HQ Ram 4G 128G SSD 
webcam buetooth GTX 1050Ti 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

20,500,000 VNĐ  
Dell 7567 Core i5-7300HQ Ram 4GB HDD 500GB +128G SSD VGA GTX 1050Ti 4G Win10

Core i5-7300HQ Ram 4G 128G SSD 
webcam buetooth GTX 1050Ti 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

20,500,000 VNĐ  
Dell 7567 Core i5-7300HQ Ram 4GB HDD 500GB +128G SSD VGA GTX 1050Ti 4G Win10

Core i5-7300HQ Ram 4G 128G SSD 
webcam buetooth GTX 1050Ti 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

20,500,000 VNĐ  
Dell 7559 core i7-6700HQ Ram 8G HDD 1000G VGA GXT 960M/F 4G

Core i7-67000HQ 2.6Ghz Ram 8GB 1TB
webcam buetooth  VGA GXT 960M/F 4G
Dos Weight 2.3kg. Black Color
Brand New 100%. Full HD

20,900,000 VNĐ  
Dell 7559 Core i5-6300HQ Ram 8G HDD 1000G VGA GXT 960M

Core i5-63000HQ 2.3Ghz Ram 8GB 1TB
webcam buetooth  VGA GXT 960M/F 4G
unbuntu Weight 2.3kg. Black Color
Brand New 100%. Full HD

21,500,000 VNĐ  
Dell 5378 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB Windown 10 Cảm ứng. (C3TI7010W-Grey)

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 13" 
webcam buetooth  Intell HD 620M
Windown 10 .Weight 1.6kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

22,500,000 VNĐ  
Dell 5378 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB Windown 10 Cảm ứng. (C3TI7010W-Grey)

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 13" 
webcam buetooth  Intell HD 620M
Windown 10 .Weight 1.6kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

22,500,000 VNĐ  
Dell 5378 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB Windown 10 Cảm ứng. (C3TI7010W-Grey)

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 13" 
webcam buetooth  Intell HD 620M
Windown 10 .Weight 1.6kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

22,500,000 VNĐ  
Dell 5378 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB Windown 10 Cảm ứng. (C3TI7010W-Grey)

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 13" 
webcam buetooth  Intell HD 620M
Windown 10 .Weight 1.6kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

22,500,000 VNĐ  
Dell 5378 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB Windown 10 Cảm ứng. (C3TI7010W-Grey)

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 13" 
webcam buetooth  Intell HD 620M
Windown 10 .Weight 1.6kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

22,500,000 VNĐ  
Dell 5378 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB Windown 10 Cảm ứng. (C3TI7010W-Grey)

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 13" 
webcam buetooth  Intell HD 620M
Windown 10 .Weight 1.6kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

22,500,000 VNĐ  
Dell 5378 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB Windown 10 Cảm ứng. (C3TI7010W-Grey)

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 13" 
webcam buetooth  Intell HD 620M
Windown 10 .Weight 1.6kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

22,500,000 VNĐ  
Dell 5378 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB Windown 10 Cảm ứng. (C3TI7010W-Grey)

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 13" 
webcam buetooth  Intell HD 620M
Windown 10 .Weight 1.6kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

22,500,000 VNĐ  
Dell 5378 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB Windown 10 Cảm ứng. (C3TI7010W-Grey)

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 13" 
webcam buetooth  Intell HD 620M
Windown 10 .Weight 1.6kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

22,500,000 VNĐ  
Dell 7460 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 128G SSD GT940MX Win10

Core i7-7500U 2.5Ghz Ram 8G 128SSD 14" 
webcam buetooth GT940MX 2G
Win10. Weight 1.6kg.Silver color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

22,500,000 VNĐ  
Dell 7460 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 128G SSD GT940MX Win10

Core i7-7500U 2.5Ghz Ram 8G 128SSD 14" 
webcam buetooth GT940MX 2G
Win10. Weight 1.6kg.Silver color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

22,500,000 VNĐ  
Dell 7460 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 128G SSD GT940MX Win10

Core i7-7500U 2.5Ghz Ram 8G 128SSD 14" 
webcam buetooth GT940MX 2G
Win10. Weight 1.6kg.Silver color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

22,500,000 VNĐ  
Dell 7460 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 128G SSD GT940MX Win10

Core i7-7500U 2.5Ghz Ram 8G 128SSD 14" 
webcam buetooth GT940MX 2G
Win10. Weight 1.6kg.Silver color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

22,500,000 VNĐ  
Dell 7460 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 128G SSD GT940MX Win10

Core i7-7500U 2.5Ghz Ram 8G 128SSD 14" 
webcam buetooth GT940MX 2G
Win10. Weight 1.6kg.Silver color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

22,500,000 VNĐ  
Dell 7566 Core i7-6700HQ Ram 8GB HDD 1TB GTX960M 4G

Core i7-6700HQ 2.6Ghz Ram 8G 1TB
webcam buetooth  GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

22,500,000 VNĐ  
Dell 7566 Core i7-6700HQ Ram 8GB HDD 1TB GTX960M 4G

Core i7-6700HQ 2.6Ghz Ram 8G 1TB
webcam buetooth  GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

22,500,000 VNĐ  
Dell 7566 Core i7-6700HQ Ram 8GB HDD 1TB GTX960M 4G

Core i7-6700HQ 2.6Ghz Ram 8G 1TB
webcam buetooth  GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

22,500,000 VNĐ  
Dell 7566 Core i7-6700HQ Ram 8GB HDD 1TB GTX960M 4G

Core i7-6700HQ 2.6Ghz Ram 8G 1TB
webcam buetooth  GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

22,500,000 VNĐ  
Dell 7566 Core i7-6700HQ Ram 8GB HDD 1TB GTX960M 4G

Core i7-6700HQ 2.6Ghz Ram 8G 1TB
webcam buetooth  GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

22,500,000 VNĐ  
Dell 7566 Core i7-6700HQ Ram 8GB HDD 1TB GTX960M 4G

Core i7-6700HQ 2.6Ghz Ram 8G 1TB
webcam buetooth  GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

22,500,000 VNĐ  
Dell 7566 i7-6700HQ Ram 8GB HDD 500GB + 128GB SSD GTX960M 4G

Core i7-6700HQ Ram 8G 500G 128 SSD 
webcam buetooth GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

22,800,000 VNĐ  
Dell 7566 i7-6700HQ Ram 8GB HDD 500GB + 128GB SSD GTX960M 4G

Core i7-6700HQ Ram 8G 500G 128 SSD 
webcam buetooth GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

22,800,000 VNĐ  
Dell 7566 i7-6700HQ Ram 8GB HDD 500GB + 128GB SSD GTX960M 4G

Core i7-6700HQ Ram 8G 500G 128 SSD 
webcam buetooth GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

22,800,000 VNĐ  
Dell 7566 i7-6700HQ Ram 8GB HDD 500GB + 128GB SSD GTX960M 4G

Core i7-6700HQ Ram 8G 500G 128 SSD 
webcam buetooth GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

22,800,000 VNĐ  
Dell 7566 i7-6700HQ Ram 8GB HDD 500GB + 128GB SSD GTX960M 4G

Core i7-6700HQ Ram 8G 500G 128 SSD 
webcam buetooth GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

22,800,000 VNĐ  
Dell 7566 i7-6700HQ Ram 8GB HDD 500GB + 128GB SSD GTX960M 4G

Core i7-6700HQ Ram 8G 500G 128 SSD 
webcam buetooth GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

22,800,000 VNĐ  
Dell 5378 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 256G SSD Windown 10 Cảm ứng. (C3TI7007W-Grey)

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 256SSD 13" 
webcam buetooth  Intell HD 620M
Windown 10 .Weight 1.6kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

22,900,000 VNĐ  
Dell 5378 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 256G SSD Windown 10 Cảm ứng. (C3TI7007W-Grey)

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 256SSD 13" 
webcam buetooth  Intell HD 620M
Windown 10 .Weight 1.6kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

22,900,000 VNĐ  
Dell 5378 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 256G SSD Windown 10 Cảm ứng. (C3TI7007W-Grey)

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 256SSD 13" 
webcam buetooth  Intell HD 620M
Windown 10 .Weight 1.6kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

22,900,000 VNĐ  
Dell 5378 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 256G SSD Windown 10 Cảm ứng. (C3TI7007W-Grey)

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 256SSD 13" 
webcam buetooth  Intell HD 620M
Windown 10 .Weight 1.6kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

22,900,000 VNĐ  
Dell N5767 Core i5-7200U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 1TB 17.3" 
webcam buetooth VGA R5 m445
Win10. Weight 2.2kg.Grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

22,900,000 VNĐ  
Dell N5767 Core i5-7200U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 1TB 17.3" 
webcam buetooth VGA R5 m445
Win10. Weight 2.2kg.Grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

22,900,000 VNĐ  
Dell N5767 Core i5-7200U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 1TB 17.3" 
webcam buetooth VGA R5 m445
Win10. Weight 2.2kg.Grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

22,900,000 VNĐ  
Dell N5767 Core i5-7200U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 1TB 17.3" 
webcam buetooth VGA R5 m445
Win10. Weight 2.2kg.Grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

22,900,000 VNĐ  
Dell 7559 core i7-6700HQ Quad Core Ram 16G HDD 1TB + 128G SSD VGA GXT 960M 4G

Core i7-67000HQ 2.6Ghz Ram 16GB 1TB
webcam buetooth  VGA GXT 960M/F 4G
OS Weight 2.3kg. Black Color
Brand New 100%. Full HD

23,500,000 VNĐ  
Dell 7559 i7-6700HQ Ram 8G HDD 1TB GXT 960M UDH 4K

Core i7-67000HQ 2.6Ghz Ram 8GB 1TB
webcam buetooth  VGA GXT 960M/F 4G
win 10 Weight 2.3kg. Black Color
Brand New 100%. UDH 4K

23,990,000 VNĐ  
Dell N7567 Core i7-7700HQ Ram 8GB HDD 1000GB GTX 1050Ti 4G

Core i7-7700HQ Ram 8G 500GB 128SSD 
webcam buetooth GTX 1050Ti 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

24,500,000 VNĐ  
Dell N7566 Core i7-6700HQ Ram 16GB HDD 1TB + 128GB SSD GT960M 4G

Core i7-6700HQ Ram 16G 500G 128SSD 
webcam buetooth GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

24,700,000 VNĐ  
Dell N7566 Core i7-6700HQ Ram 16GB HDD 1TB + 128GB SSD GT960M 4G

Core i7-6700HQ Ram 16G 500G 128SSD 
webcam buetooth GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

24,700,000 VNĐ  
Dell N7566 Core i7-6700HQ Ram 16GB HDD 1TB + 128GB SSD GT960M 4G

Core i7-6700HQ Ram 16G 500G 128SSD 
webcam buetooth GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

24,700,000 VNĐ  
Dell N7566 Core i7-6700HQ Ram 16GB HDD 1TB + 128GB SSD GT960M 4G

Core i7-6700HQ Ram 16G 500G 128SSD 
webcam buetooth GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

24,700,000 VNĐ  
Dell N7566 Core i7-6700HQ Ram 16GB HDD 1TB + 128GB SSD GT960M 4G

Core i7-6700HQ Ram 16G 500G 128SSD 
webcam buetooth GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

24,700,000 VNĐ  
Dell N7566 Core i7-6700HQ Ram 16GB HDD 1TB + 128GB SSD GT960M 4G

Core i7-6700HQ Ram 16G 500G 128SSD 
webcam buetooth GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

24,700,000 VNĐ  
Dell 7559 i7-6700HQ Ram 16G HDD 1T + 256G SSD VGA GTX960M 4G

Core i7-67000HQ 2.6Ghz Ram 16GB 1TB
webcam buetooth  VGA GXT 960M/F 4G
OS Weight 2.3kg. Black Color
Brand New 100%. Full HD

24,800,000 VNĐ  
Dell 7566 Core i7-6700HQ Ram 8GB HDD 1TB + 256GB SSD GTX960M UHD

Core i7-6700HQ Ram 8G 1T 256 SSD 
webcam buetooth GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

25,990,000 VNĐ  
Dell 7566 Core i7-6700HQ Ram 8GB HDD 1TB + 256GB SSD GTX960M UHD

Core i7-6700HQ Ram 8G 1T 256 SSD 
webcam buetooth GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

25,990,000 VNĐ  
Dell 7566 Core i7-6700HQ Ram 8GB HDD 1TB + 256GB SSD GTX960M UHD

Core i7-6700HQ Ram 8G 1T 256 SSD 
webcam buetooth GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

25,990,000 VNĐ  
Dell 7566 Core i7-6700HQ Ram 8GB HDD 1TB + 256GB SSD GTX960M UHD

Core i7-6700HQ Ram 8G 1T 256 SSD 
webcam buetooth GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

25,990,000 VNĐ  
Dell 7566 Core i7-6700HQ Ram 8GB HDD 1TB + 256GB SSD GTX960M UHD

Core i7-6700HQ Ram 8G 1T 256 SSD 
webcam buetooth GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

25,990,000 VNĐ  
Dell Vostro Giá
Dell Vostro V5468C Core i5-7200U Ram 8GB HDD 256G SSD GT940MX

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 256SSD 14.0" 
webcam buetooth  GT940M 4G
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

1 VNĐ  
Dell Vostro V5468C Core i5-7200U Ram 8GB HDD 256G SSD GT940MX

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 256SSD 14.0" 
webcam buetooth  GT940M 4G
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

1 VNĐ  
Dell Vostro V5468C Core i5-7200U Ram 8GB HDD 256G SSD GT940MX

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 256SSD 14.0" 
webcam buetooth  GT940M 4G
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

1 VNĐ  
Dell Vostro V5468C Core i5-7200U Ram 8GB HDD 256G SSD GT940MX

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 256SSD 14.0" 
webcam buetooth  GT940M 4G
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

1 VNĐ  
Dell Vostro 15 V3568 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 1000GB (VTI35037-BLACK)

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth Intel HD 6200M VGA
Dos. Weight 2.0kg.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

9,800,000 VNĐ  
Dell Vostro 15 V3568 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 1000GB (VTI35037-BLACK)

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth Intel HD 6200M VGA
Dos. Weight 2.0kg.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

9,800,000 VNĐ  
Dell Vostro 15 V3568 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 1000GB (VTI35037-BLACK)

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth Intel HD 6200M VGA
Dos. Weight 2.0kg.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

9,800,000 VNĐ  
Dell Vostro 15 V3568 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 1000GB (VTI35037-BLACK)

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth Intel HD 6200M VGA
Dos. Weight 2.0kg.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

9,800,000 VNĐ  
Dell Vostro 15 V3568 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 1000GB (VTI35037-BLACK)

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth Intel HD 6200M VGA
Dos. Weight 2.0kg.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

9,800,000 VNĐ  
Dell Vostro 3468 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 1000GB

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 1000G 14.0" 
webcam buetooth Intel HD 6200M VGA
Dos. Weight 2.0kg.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

9,800,000 VNĐ  
Dell Vostro 3468 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 1000GB

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 1000G 14.0" 
webcam buetooth Intel HD 6200M VGA
Dos. Weight 2.0kg.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

9,800,000 VNĐ  
Dell Vostro 3468 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 1000GB

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 1000G 14.0" 
webcam buetooth Intel HD 6200M VGA
Dos. Weight 2.0kg.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

9,800,000 VNĐ  
Dell Vostro 3468 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 1000GB

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 1000G 14.0" 
webcam buetooth Intel HD 6200M VGA
Dos. Weight 2.0kg.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

9,800,000 VNĐ  
Dell Vostro V3559A Core i5-6200 Ram 4G HDD 500G VGA R5 M315 2G

Core i5-6200U 2.2Ghz Ram 4G 500G 15.6" HD WLED
webcam buetooth  Intel R5 M315 2G VGA
win 10 opt . Weight 2.2kg. Black color
Brand New 100%.Bảo hành tận nhà của dell

11,300,000 VNĐ  
Dell Vostro V3468 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB Intel HD 620M (70088614-BLACK)

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 14" 
webcam buetooth intel HD 620M
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,400,000 VNĐ  
Dell Vostro V3468 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB Intel HD 620M (70088614-BLACK)

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 14" 
webcam buetooth intel HD 620M
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,400,000 VNĐ  
Dell Vostro V3468 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB Intel HD 620M (70088614-BLACK)

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 14" 
webcam buetooth intel HD 620M
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,400,000 VNĐ  
Dell Vostro V3468 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB Intel HD 620M (70088614-BLACK)

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 14" 
webcam buetooth intel HD 620M
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,400,000 VNĐ  
Dell Vostro V3468 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB Intel HD 620M (70088614-BLACK)

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 14" 
webcam buetooth intel HD 620M
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,400,000 VNĐ  
Dell Vostro V3468 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB Intel HD 620M (70088614-BLACK)

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 14" 
webcam buetooth intel HD 620M
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,400,000 VNĐ  
Dell Vostro V3468 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB Intel HD 620M (70090698-BLACK)

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 14" 
webcam buetooth intel HD 620M
Win10. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,500,000 VNĐ  
Dell Vostro V3568 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 15.6" 
webcam buetooth intel HD 620M
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,600,000 VNĐ  
Dell Vostro V3568 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 15.6" 
webcam buetooth intel HD 620M
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,600,000 VNĐ  
Dell Vostro V3568 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 15.6" 
webcam buetooth intel HD 620M
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,600,000 VNĐ  
Dell Vostro V3568 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 15.6" 
webcam buetooth intel HD 620M
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,600,000 VNĐ  
Dell Vostro V3568 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 15.6" 
webcam buetooth intel HD 620M
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,600,000 VNĐ  
Dell Vostro V3459 Core i5 6200 Ram 4G HDD 500GB VGA R5 M315 2G

Core i5-6200U 2.3Ghz Ram 4G 500G 14"
webcam buetooth  R5 M315 2G VGA
Option OS . Weight 2.2kg. Black color
Brand New 100%.Bảo hành tận nhà.

11,700,000 VNĐ  
Dell Vostro 5568 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 500GB Intell HD 620M Windown 10

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 500G 15.6" 
webcam buetooth Intell HD 620M
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

11,900,000 VNĐ  
Dell Vostro 5568 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 500GB Intell HD 620M Windown 10

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 500G 15.6" 
webcam buetooth Intell HD 620M
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

11,900,000 VNĐ  
Dell Vostro 14 V5468 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 500GB

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 500G 14.0" 
webcam buetooth Intel HD 6200M VGA
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,900,000 VNĐ  
Dell Vostro 14 V5468 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 500GB

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 500G 14.0" 
webcam buetooth Intel HD 6200M VGA
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,900,000 VNĐ  
Dell Vostro 14 V5468 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 500GB

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 500G 14.0" 
webcam buetooth Intel HD 6200M VGA
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,900,000 VNĐ  
Dell Vostro 14 V5468 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 500GB

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 500G 14.0" 
webcam buetooth Intel HD 6200M VGA
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,900,000 VNĐ  
Dell Vostro 14 V5468 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 500GB

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 500G 14.0" 
webcam buetooth Intel HD 6200M VGA
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,900,000 VNĐ  
Dell Vostro 5568 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 1000GB

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 500G 15.6" 
webcam buetooth Intel 620M
Dos. Weight 1.89kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

12,200,000 VNĐ  
Dell Vostro 5568 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 1000GB

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 500G 15.6" 
webcam buetooth Intel 620M
Dos. Weight 1.89kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

12,200,000 VNĐ  
Dell Vostro V3468 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB VGA R5 M420 2G

Core i5-7200U 2.7Ghz Ram 4G 1TB 14.0" 
webcam buetooth R5 M420 2G
Dos. Weight 2.2g.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

12,600,000 VNĐ  
Dell Vostro 3568A Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB VGA R5 M420 2G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R5 M420 2G
Dos. Weight 2.2g.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

12,800,000 VNĐ  
Dell Vostro 3568A Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB VGA R5 M420 2G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R5 M420 2G
Dos. Weight 2.2g.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

12,800,000 VNĐ  
Dell Vostro 3568A Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB VGA R5 M420 2G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R5 M420 2G
Dos. Weight 2.2g.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

12,800,000 VNĐ  
Dell Vostro 3568A Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB VGA R5 M420 2G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R5 M420 2G
Dos. Weight 2.2g.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

12,800,000 VNĐ  
Dell Vostro 3568A Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB VGA R5 M420 2G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R5 M420 2G
Dos. Weight 2.2g.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

12,800,000 VNĐ  
Dell Vostro 3568A Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB VGA R5 M420 2G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R5 M420 2G
Dos. Weight 2.2g.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

12,800,000 VNĐ  
Dell Vostro V3568 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB VGA R5 M420 2G

Core i5-7200U 2.7Ghz Ram 4G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R5 M420 2G
Dos. Weight 2.2g.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

12,900,000 VNĐ  
Dell Vostro V5568G Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB GT940MX 2G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth  GT940M 2G
Dos. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

13,990,000 VNĐ  
Dell Vostro V5568G Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB GT940MX 2G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth  GT940M 2G
Dos. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

13,990,000 VNĐ  
Dell Vostro V5568G Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB GT940MX 2G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth  GT940M 2G
Dos. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

13,990,000 VNĐ  
Dell Vostro V5568G Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB GT940MX 2G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth  GT940M 2G
Dos. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

13,990,000 VNĐ  
Dell Vostro V5568G Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB GT940MX 2G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth  GT940M 2G
Dos. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

13,990,000 VNĐ  
Dell Vostro 5468 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 500GB windown 10

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 500GB 14.0" 
webcam buetooth Intel 6200M
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

14,200,000 VNĐ  
Dell Vostro V5568 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 500GB

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 500GB 15.6" 
webcam buetooth Intel 6200M
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

14,200,000 VNĐ  
Dell Vostro V5568 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 500GB

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 500GB 15.6" 
webcam buetooth Intel 6200M
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

14,200,000 VNĐ  
Dell Vostro V5568 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 500GB

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 500GB 15.6" 
webcam buetooth Intel 6200M
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

14,200,000 VNĐ  
Dell Vostro V5568 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 500GB

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 500GB 15.6" 
webcam buetooth Intel 6200M
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

14,200,000 VNĐ  
Dell Vostro V5568 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 500GB

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 500GB 15.6" 
webcam buetooth Intel 6200M
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

14,200,000 VNĐ  
Dell Vostro V5568 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 500GB

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 500GB 15.6" 
webcam buetooth Intel 6200M
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

14,200,000 VNĐ  
Dell Vostro 5568 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 1000GB GT940MX 2G

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth  GT940M 2G
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

14,200,000 VNĐ  
Dell Vostro 5568 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 1000GB GT940MX 2G

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth  GT940M 2G
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

14,200,000 VNĐ  
Dell Vostro 5568 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 1000GB GT940MX 2G

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth  GT940M 2G
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

14,200,000 VNĐ  
Dell Vostro 5568 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 1000GB GT940MX 2G

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth  GT940M 2G
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

14,200,000 VNĐ  
Dell Vostro 5568 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 1000GB GT940MX 2G

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth  GT940M 2G
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

14,200,000 VNĐ  
Dell Vostro 5568 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 1000GB GT940MX 2G

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth  GT940M 2G
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

14,200,000 VNĐ  
Dell Vostro V5468 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB GT940MX 2G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 14.0" 
webcam buetooth  GT940M 2G
Dos. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

14,500,000 VNĐ  
Dell Vostro V5468 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB GT940MX 2G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 14.0" 
webcam buetooth  GT940M 2G
Dos. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

14,500,000 VNĐ  
Dell Vostro V5468 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB GT940MX 2G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 14.0" 
webcam buetooth  GT940M 2G
Dos. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

14,500,000 VNĐ  
Dell Vostro V5468 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB GT940MX 2G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 14.0" 
webcam buetooth  GT940M 2G
Dos. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

14,500,000 VNĐ  
Dell Vostro V5468 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB GT940MX 2G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 14.0" 
webcam buetooth  GT940M 2G
Dos. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

14,500,000 VNĐ  
Dell Vostro V5468 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB GT940MX 2G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 14.0" 
webcam buetooth  GT940M 2G
Dos. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

14,500,000 VNĐ  
Dell Vostro V5468 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB GT940MX 2G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 14.0" 
webcam buetooth  GT940M 2G
Dos. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

14,500,000 VNĐ  
Dell Vostro 5568 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth  GT940M 2G
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

15,200,000 VNĐ  
Dell Vostro V5568 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB GT940MX 2G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth  GT940M 2G
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

15,200,000 VNĐ  
Dell Vostro V5568 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB GT940MX 2G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth  GT940M 2G
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

15,200,000 VNĐ  
Dell Vostro V5568 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB GT940MX 2G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth  GT940M 2G
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

15,200,000 VNĐ  
Dell Vostro V5568 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB GT940MX 2G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth  GT940M 2G
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

15,200,000 VNĐ  
Dell Vostro V5568 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB GT940MX 2G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth  GT940M 2G
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

15,200,000 VNĐ  
Dell Vostro V5468B Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB GT940MX 2G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 14.0" 
webcam buetooth  GT940M 2G
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

15,400,000 VNĐ  
Dell Vostro V5468A Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB GT940MX 2G Windown 10

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 14.0" 
webcam buetooth  GT940M 2G
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

15,500,000 VNĐ  
Dell Vostro V3568 Core i7-7500U Ram 4GB HDD 1000GB VGA R5 M420 2G

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 4G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R5 M420 2G
Dos. Weight 2.2g.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

15,500,000 VNĐ  
Dell Vostro V3568 Core i7-7500U Ram 4GB HDD 1000GB VGA R5 M420 2G (XF6C62-BLACK)

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 4G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R5 M420 2G
Win10. Weight 2.2g.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

15,600,000 VNĐ  
Dell Vostro V3568 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1TB VGA R5 M420 2G

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R5 M420 2G
Dos. Weight 2.2g.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

16,200,000 VNĐ  
Dell Vostro V3568 Core i7-7500U Ram 12GB HDD 1000GB VGA R5 M420 2G Full HD

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 12G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R5 M420 2G
Dos. Weight 2.2g.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

16,950,000 VNĐ  
Dell Vostro V5468 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB GT940M 4G

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 14.0" 
webcam buetooth  GT940M 4G
WIn10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

18,500,000 VNĐ  
Dell Vostro V5468 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB GT940M 4G

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 14.0" 
webcam buetooth  GT940M 4G
WIn10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

18,500,000 VNĐ  
Dell Vostro V5468 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB GT940M 4G

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 14.0" 
webcam buetooth  GT940M 4G
WIn10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

18,500,000 VNĐ  
Dell Vostro V5468 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB GT940M 4G

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 14.0" 
webcam buetooth  GT940M 4G
WIn10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

18,500,000 VNĐ  
Dell Vostro V5468 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB GT940M 4G

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 14.0" 
webcam buetooth  GT940M 4G
WIn10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

18,500,000 VNĐ  
Dell Vostro V5468 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB GT940M 4G

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 14.0" 
webcam buetooth  GT940M 4G
WIn10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

18,500,000 VNĐ  
Dell Vostro V5468 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB GT940M 4G

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 14.0" 
webcam buetooth  GT940M 4G
WIn10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

18,500,000 VNĐ  
Dell Vostro V5568 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB GT940MX 4G

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth  GT940M 4G
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

20,950,000 VNĐ  
Dell Vostro V5568 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB GT940MX 4G

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth  GT940M 4G
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

20,950,000 VNĐ  
Dell Vostro V5568 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB GT940MX 4G

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth  GT940M 4G
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

20,950,000 VNĐ  
Dell Vostro V5568 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB GT940MX 4G

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth  GT940M 4G
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

20,950,000 VNĐ  
Dell Vostro V5568 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB GT940MX 4G

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth  GT940M 4G
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

20,950,000 VNĐ  
Dell XPS Giá
Dell XPS 13 9350 Ultrabook Core i5-6200 Ram 8G 128SSD Full HD Win10

Core i5-6200U Ram 8G, 128 SSD 13.3" Full HD
webcam buetooth  Intel HD 520 VGA 
Windown 10 Có đèn bàn phím
Brand New 100%.  Bảo hành 12 tháng.
Hàng nhập Khẩu USA

21,690,000 VNĐ  
Dell Latitude Giá
Dell Latitude 3450(F63M01) Core I3-5005U Ram 4G HDD 500GB

Core I3-5005U 2.0 Ghz Ram 4GB 500G 14.0"HD
webcam buetooth  Intel HD 5500
OSDos . Weight 2.2kg. Black Color
Brand New 100%.

11,750,000 VNĐ  
Dell Latitude 3450 Core I5-5200U Ram 8GB HDD 500GB Cảm ứng

Core I5-5200U 2.2 Ghz Ram 8GB 500G 14.0"
webcam buetooth  Intel HD 5500
OS Dos . Weight 2.2kg. Black Color
Brand New 100%.

15,600,000 VNĐ  
Dell Vostro gia re Giá
Dell Vostro 5568 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth  GT940M 2G
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

15,200,000 VNĐ  
Dell core i3, i5, i7 giá tốt Giá
Dell Inspiron N3552 N3700 Ram 4G HDD 500G WIndown 10 (70082004-Black)

N3700 1.6Ghz 4G 500G 15.6''
webcam bluetooth Intel HD Graphic
Windown 10. Weight 2.2 kg. Đen
Hàng chính hãng.New 100%. 
Giá đã gồm VAT 10%

7,400,000 VNĐ  
Laptop Dell 3458 Core i3-5005U Ram 4GB 500G

Core i3-5005U 2.0GHz 4G 500G 14''
webcam bluetooth Intel HD 5500 VGA.
Dos. Weight 2.2kg. màu đen
Hàng chính hãng. Brand New 100%. 
Giá đã gồm VAT 10%

8,900,000 VNĐ  
Dell N3567C Core i3-6006U Ram 4GB HDD 1000GB (N3567C-BLACK)

Core i3-6006U 2.0Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth Intel HD 620M VGA
Dos. Weight 2.0kg.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

8,900,000 VNĐ  
Dell N3567C Core i3-6006U Ram 4GB HDD 1000GB (N3567C-BLACK)

Core i3-6006U 2.0Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth Intel HD 620M VGA
Dos. Weight 2.0kg.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

8,900,000 VNĐ  
Dell N3567C Core i3-6006U Ram 4GB HDD 1000GB (N3567C-BLACK)

Core i3-6006U 2.0Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth Intel HD 620M VGA
Dos. Weight 2.0kg.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

8,900,000 VNĐ  
Dell N3567C Core i3-6006U Ram 4GB HDD 1000GB (N3567C-BLACK)

Core i3-6006U 2.0Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth Intel HD 620M VGA
Dos. Weight 2.0kg.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

8,900,000 VNĐ  
Dell N3567C Core i3-6006U Ram 4GB HDD 1000GB (N3567C-BLACK)

Core i3-6006U 2.0Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth Intel HD 620M VGA
Dos. Weight 2.0kg.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

8,900,000 VNĐ  
Dell N3567C Core i3-6006U Ram 4GB HDD 1000GB (N3567C-BLACK)

Core i3-6006U 2.0Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth Intel HD 620M VGA
Dos. Weight 2.0kg.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

8,900,000 VNĐ  
Dell N3567C Core i3-6006U Ram 4GB HDD 1000GB (N3567C-BLACK)

Core i3-6006U 2.0Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth Intel HD 620M VGA
Dos. Weight 2.0kg.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

8,900,000 VNĐ  
Dell N3567C Core i3-6006U Ram 4GB HDD 1000GB (N3567C-BLACK)

Core i3-6006U 2.0Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth Intel HD 620M VGA
Dos. Weight 2.0kg.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

8,900,000 VNĐ  
Dell N3458 Core i3-5005U Ram 4GB 500G GT920M 2G

Core i3-5005U 2.0GHz 4G 500G 14''
webcam bluetooth GT920M 2G
PC Dos. Weight 2.2kg. màu đen
Hàng chính hãng. Brand New 100%

9,200,000 VNĐ  
Dell N3567D Core i3-6006U Ram 4GB HDD 1000GB WIndown 10 (N3567D-BLACK)

Core i3-6006U 2.0Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth Intel HD 620M VGA
Win10. Weight 2.0kg.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

9,400,000 VNĐ  
Dell Ins 15 N3567 Core i3-6006U Ram 4GB HDD 1000GB R5 M430 2G(C5I31120-BLACK)

Core i3-6006U 2.0Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth AMD R5 M430 2G
Dos. Weight 2.0kg.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

9,600,000 VNĐ  
Dell Inspiron 14 N3467 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 1000GB

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 1000G 14.0" 
webcam buetooth Intel HD 6200M VGA
Dos. Weight 2.0kg.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của d

9,600,000 VNĐ  
Dell N3467 Core i3-6006U Ram 4GB HDD 500GB R5 430M 2G (70119162- Đen)

Core i3-6006U 2.0Ghz Ram 4G 500G 14" 
webcam buetooth VGA R5 M430 2G
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

9,600,000 VNĐ  
Dell N3467 Core i3-6006U Ram 4GB HDD 500GB R5 430M 2G (70119162- Đen)

Core i3-6006U 2.0Ghz Ram 4G 500G 14" 
webcam buetooth VGA R5 M430 2G
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

9,600,000 VNĐ  
Dell N3467 Core i3-6006U Ram 4GB HDD 500GB R5 430M 2G (70119162- Đen)

Core i3-6006U 2.0Ghz Ram 4G 500G 14" 
webcam buetooth VGA R5 M430 2G
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

9,600,000 VNĐ  
Dell N3467 Core i3-6006U Ram 4GB HDD 500GB R5 430M 2G (70119162- Đen)

Core i3-6006U 2.0Ghz Ram 4G 500G 14" 
webcam buetooth VGA R5 M430 2G
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

9,600,000 VNĐ  
Dell N3467 Core i3-6006U Ram 4GB HDD 500GB R5 430M 2G (70119162- Đen)

Core i3-6006U 2.0Ghz Ram 4G 500G 14" 
webcam buetooth VGA R5 M430 2G
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

9,600,000 VNĐ  
Dell N3467 Core i3-6006U Ram 4GB HDD 500GB R5 430M 2G (70119162- Đen)

Core i3-6006U 2.0Ghz Ram 4G 500G 14" 
webcam buetooth VGA R5 M430 2G
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

9,600,000 VNĐ  
Dell N3467 Core i3-6006U Ram 4GB HDD 500GB R5 430M 2G (70119162- Đen)

Core i3-6006U 2.0Ghz Ram 4G 500G 14" 
webcam buetooth VGA R5 M430 2G
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

9,600,000 VNĐ  
Dell N3467 Core i3-6006U Ram 4GB HDD 500GB R5 430M 2G (70119162- Đen)

Core i3-6006U 2.0Ghz Ram 4G 500G 14" 
webcam buetooth VGA R5 M430 2G
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

9,600,000 VNĐ  
Dell N3467 Core i3-6006U Ram 4GB HDD 500GB R5 430M 2G (70119162- Đen)

Core i3-6006U 2.0Ghz Ram 4G 500G 14" 
webcam buetooth VGA R5 M430 2G
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

9,600,000 VNĐ  
Dell N3467 Core i3-6006U Ram 4GB HDD 500GB R5 430M 2G (70119162- Đen)

Core i3-6006U 2.0Ghz Ram 4G 500G 14" 
webcam buetooth VGA R5 M430 2G
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

9,600,000 VNĐ  
Dell N3567A Core i3-7100U Ram 6GB HDD 1000GB (N3567A-BLACK)

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 6G 1000G 15.6" 
webcam buetooth Intel HD 6200M VGA
Dos. Weight 2.0kg.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

9,700,000 VNĐ  
Dell Vostro 15 V3568 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 1000GB (VTI35037-BLACK)

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth Intel HD 6200M VGA
Dos. Weight 2.0kg.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

9,800,000 VNĐ  
Dell Vostro 15 V3568 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 1000GB (VTI35037-BLACK)

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth Intel HD 6200M VGA
Dos. Weight 2.0kg.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

9,800,000 VNĐ  
Dell Vostro 15 V3568 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 1000GB (VTI35037-BLACK)

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth Intel HD 6200M VGA
Dos. Weight 2.0kg.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

9,800,000 VNĐ  
Dell Vostro 15 V3568 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 1000GB (VTI35037-BLACK)

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth Intel HD 6200M VGA
Dos. Weight 2.0kg.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

9,800,000 VNĐ  
Dell Vostro 15 V3568 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 1000GB (VTI35037-BLACK)

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth Intel HD 6200M VGA
Dos. Weight 2.0kg.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

9,800,000 VNĐ  
Dell Vostro 3468 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 1000GB

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 1000G 14.0" 
webcam buetooth Intel HD 6200M VGA
Dos. Weight 2.0kg.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

9,800,000 VNĐ  
Dell Vostro 3468 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 1000GB

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 1000G 14.0" 
webcam buetooth Intel HD 6200M VGA
Dos. Weight 2.0kg.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

9,800,000 VNĐ  
Dell Vostro 3468 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 1000GB

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 1000G 14.0" 
webcam buetooth Intel HD 6200M VGA
Dos. Weight 2.0kg.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

9,800,000 VNĐ  
Dell Vostro 3468 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 1000GB

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 1000G 14.0" 
webcam buetooth Intel HD 6200M VGA
Dos. Weight 2.0kg.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

9,800,000 VNĐ  
Dell N3467 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000G Intel HD 620M

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 14" 
webcam buetooth intel HD 620M
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

10,800,000 VNĐ  
Dell N3467 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000G Intel HD 620M

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 14" 
webcam buetooth intel HD 620M
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

10,800,000 VNĐ  
Dell N3467 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000G Intel HD 620M

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 14" 
webcam buetooth intel HD 620M
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

10,800,000 VNĐ  
Dell N3467 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000G Intel HD 620M

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 14" 
webcam buetooth intel HD 620M
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

10,800,000 VNĐ  
Dell N3467 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000G Intel HD 620M

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 14" 
webcam buetooth intel HD 620M
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

10,800,000 VNĐ  
Dell N3467 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000G Intel HD 620M

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 14" 
webcam buetooth intel HD 620M
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

10,800,000 VNĐ  
Dell N3467 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000G Intel HD 620M

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 14" 
webcam buetooth intel HD 620M
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

10,800,000 VNĐ  
Dell Inspiron 14 N3467 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 1000GB (M20NR21-BLACK)

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 1000G 14.0" 
webcam buetooth Intel HD 6200M VGA
Win10. Weight 2.0kg.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

10,800,000 VNĐ  
Dell N3459 Core i5 6200 Ram 4G HDD 500GB

Core i5-6200U 2.3Ghz Ram 4G 500G 14"
webcam buetooth  Intel HD 520 VGA
Option OS . Weight 2.2kg. Black color
Brand New 100%.Bảo hành tận nhà của dell

10,800,000 VNĐ  
Dell N3467 Core i5-7200U Ram 4G HDD 1000GB(C4I5110 - Đen)

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 14" 
webcam buetooth intel HD 620M
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

10,800,000 VNĐ  
Dell N3567B Core i3-7100U Ram 6GB HDD 1000GB (N3567B-BLACK)

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 6G 1000G 15.6" 
webcam buetooth Intel HD 6200M VGA
Win10. Weight 2.0kg.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

10,990,000 VNĐ  
Laptop Dell Vostro V3459 Core i5 6200 Ram 4G HDD 500GB

Core i5-6200U 2.3Ghz Ram 4G 500G 14"
webcam buetooth  Intel HD 520 VGA
Option OS . Weight 2.2kg. Black color
Brand New 100%.Bảo hành tận nhà của dell

11,200,000 VNĐ  
Laptop Dell Vostro V3559 Core i5 6200 Ram 4G HDD 500GB

Core i5-6200U 2.3Ghz Ram 4G 500G 15.6"
webcam buetooth  Intel HD 520 VGA
Option OS . Weight 2.2kg. Black color
Brand New 100%.Bảo hành tận nhà của dell

11,300,000 VNĐ  
Dell N3559 Core i5-6200 Ram 4G HDD 500G VGA R5 M315 2G

Core i5-6200U 2.2Ghz Ram 4G 500G 15.6" HD WLED
webcam buetooth  Intel R5 M315 2G VGA
win 8.1 opt . Weight 2.2kg. Black color
Brand New 100%.Bảo hành tận nhà của dell

11,400,000 VNĐ  
Dell Inspiron N3459 Core i5 6200 Ram 4G HDD 500GB Windown 10

Core i5-6200U 2.3Ghz Ram 4G 500G 14"
webcam buetooth  Intel HD 520 VGA
Win10 . Weight 2.0kg. Black color
Brand New 100%.Bảo hành tận nhà của dell

11,400,000 VNĐ  
Dell Vostro V3468 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB Intel HD 620M (70088614-BLACK)

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 14" 
webcam buetooth intel HD 620M
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,400,000 VNĐ  
Dell Vostro V3468 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB Intel HD 620M (70088614-BLACK)

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 14" 
webcam buetooth intel HD 620M
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,400,000 VNĐ  
Dell Vostro V3468 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB Intel HD 620M (70088614-BLACK)

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 14" 
webcam buetooth intel HD 620M
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,400,000 VNĐ  
Dell Vostro V3468 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB Intel HD 620M (70088614-BLACK)

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 14" 
webcam buetooth intel HD 620M
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,400,000 VNĐ  
Dell Vostro V3468 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB Intel HD 620M (70088614-BLACK)

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 14" 
webcam buetooth intel HD 620M
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,400,000 VNĐ  
Dell Vostro V3468 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB Intel HD 620M (70088614-BLACK)

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 14" 
webcam buetooth intel HD 620M
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,400,000 VNĐ  
Dell Inspiron N3459 Core i5 6200 Ram 4G HDD 500GB VGA R5 M315 2G

Core i5-6200U 2.3Ghz Ram 4G 500G 14"
webcam buetooth  R5 M315 2G VGA
Option OS . Weight 2.1kg. Black color
Brand New 100%.Bảo hành tận nhà.

11,500,000 VNĐ  
Dell Vostro V3468 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB Intel HD 620M (70090698-BLACK)

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 14" 
webcam buetooth intel HD 620M
Win10. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,500,000 VNĐ  
Dell Vostro V3568 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 15.6" 
webcam buetooth intel HD 620M
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,600,000 VNĐ  
Dell Vostro V3568 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 15.6" 
webcam buetooth intel HD 620M
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,600,000 VNĐ  
Dell Vostro V3568 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 15.6" 
webcam buetooth intel HD 620M
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,600,000 VNĐ  
Dell Vostro V3568 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 15.6" 
webcam buetooth intel HD 620M
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,600,000 VNĐ  
Dell Vostro V3568 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 15.6" 
webcam buetooth intel HD 620M
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,600,000 VNĐ  
Dell 5567 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 1000GB Intel HD 620M

Core i3-7100U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 15.6
webcam buetooth Intell HD 620M
Win10. Weight 2.2kg.gray color
Brand New 100%. 

11,600,000 VNĐ  
Dell 5567 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 1000GB Intel HD 620M

Core i3-7100U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 15.6
webcam buetooth Intell HD 620M
Win10. Weight 2.2kg.gray color
Brand New 100%. 

11,600,000 VNĐ  
Dell 5567 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 1000GB Intel HD 620M

Core i3-7100U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 15.6
webcam buetooth Intell HD 620M
Win10. Weight 2.2kg.gray color
Brand New 100%. 

11,600,000 VNĐ  
Dell 5567 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 1000GB Intel HD 620M

Core i3-7100U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 15.6
webcam buetooth Intell HD 620M
Win10. Weight 2.2kg.gray color
Brand New 100%. 

11,600,000 VNĐ  
Dell 5567 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 1000GB Intel HD 620M

Core i3-7100U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 15.6
webcam buetooth Intell HD 620M
Win10. Weight 2.2kg.gray color
Brand New 100%. 

11,600,000 VNĐ  
Dell 5567 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 1000GB Intel HD 620M

Core i3-7100U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 15.6
webcam buetooth Intell HD 620M
Win10. Weight 2.2kg.gray color
Brand New 100%. 

11,600,000 VNĐ  
Dell 5567 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 1000GB Intel HD 620M

Core i3-7100U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 15.6
webcam buetooth Intell HD 620M
Win10. Weight 2.2kg.gray color
Brand New 100%. 

11,600,000 VNĐ  
Dell Vostro V3459 Core i5 6200 Ram 4G HDD 500GB VGA R5 M315 2G

Core i5-6200U 2.3Ghz Ram 4G 500G 14"
webcam buetooth  R5 M315 2G VGA
Option OS . Weight 2.2kg. Black color
Brand New 100%.Bảo hành tận nhà.

11,700,000 VNĐ  
Dell Ins N3567 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 500GB VGA R5 M430 2G

Core i5-7200U 2.7Ghz Ram 4G 500G 15.6" 
webcam buetooth R5 M430 2G
Dos. Weight 2.2g.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,800,000 VNĐ  
Dell Ins N3567 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 500GB VGA R5 M430 2G

Core i5-7200U 2.7Ghz Ram 4G 500G 15.6" 
webcam buetooth R5 M430 2G
Dos. Weight 2.2g.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,800,000 VNĐ  
Dell Ins N3567 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 500GB VGA R5 M430 2G

Core i5-7200U 2.7Ghz Ram 4G 500G 15.6" 
webcam buetooth R5 M430 2G
Dos. Weight 2.2g.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,800,000 VNĐ  
Dell Ins N3567 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 500GB VGA R5 M430 2G

Core i5-7200U 2.7Ghz Ram 4G 500G 15.6" 
webcam buetooth R5 M430 2G
Dos. Weight 2.2g.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,800,000 VNĐ  
Dell Ins N3567 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 500GB VGA R5 M430 2G

Core i5-7200U 2.7Ghz Ram 4G 500G 15.6" 
webcam buetooth R5 M430 2G
Dos. Weight 2.2g.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,800,000 VNĐ  
Dell Ins N3567 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 500GB VGA R5 M430 2G

Core i5-7200U 2.7Ghz Ram 4G 500G 15.6" 
webcam buetooth R5 M430 2G
Dos. Weight 2.2g.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,800,000 VNĐ  
Dell Ins N3567 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 500GB VGA R5 M430 2G

Core i5-7200U 2.7Ghz Ram 4G 500G 15.6" 
webcam buetooth R5 M430 2G
Dos. Weight 2.2g.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,800,000 VNĐ  
Dell Ins N3567 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 500GB VGA R5 M430 2G

Core i5-7200U 2.7Ghz Ram 4G 500G 15.6" 
webcam buetooth R5 M430 2G
Dos. Weight 2.2g.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,800,000 VNĐ  
Dell Vostro 5568 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 500GB Intell HD 620M Windown 10

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 500G 15.6" 
webcam buetooth Intell HD 620M
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

11,900,000 VNĐ  
Dell Vostro 5568 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 500GB Intell HD 620M Windown 10

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 500G 15.6" 
webcam buetooth Intell HD 620M
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

11,900,000 VNĐ  
Dell Vostro 14 V5468 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 500GB

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 500G 14.0" 
webcam buetooth Intel HD 6200M VGA
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,900,000 VNĐ  
Dell Vostro 14 V5468 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 500GB

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 500G 14.0" 
webcam buetooth Intel HD 6200M VGA
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,900,000 VNĐ  
Dell Vostro 14 V5468 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 500GB

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 500G 14.0" 
webcam buetooth Intel HD 6200M VGA
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,900,000 VNĐ  
Dell Vostro 14 V5468 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 500GB

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 500G 14.0" 
webcam buetooth Intel HD 6200M VGA
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,900,000 VNĐ  
Dell Vostro 14 V5468 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 500GB

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 500G 14.0" 
webcam buetooth Intel HD 6200M VGA
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,900,000 VNĐ  
Dell Inspiron N3567E Core i5-7200U Ram 8GB HDD 1000GB Intel HD 620M (N3567E- Black)

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth intel HD 620M
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,950,000 VNĐ  
Dell Inspiron N3567E Core i5-7200U Ram 8GB HDD 1000GB Intel HD 620M (N3567E- Black)

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth intel HD 620M
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,950,000 VNĐ  
Dell Inspiron N3567E Core i5-7200U Ram 8GB HDD 1000GB Intel HD 620M (N3567E- Black)

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth intel HD 620M
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,950,000 VNĐ  
Dell Inspiron N3567E Core i5-7200U Ram 8GB HDD 1000GB Intel HD 620M (N3567E- Black)

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth intel HD 620M
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,950,000 VNĐ  
Dell Inspiron N3567E Core i5-7200U Ram 8GB HDD 1000GB Intel HD 620M (N3567E- Black)

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth intel HD 620M
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,950,000 VNĐ  
Dell Inspiron N3567E Core i5-7200U Ram 8GB HDD 1000GB Intel HD 620M (N3567E- Black)

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth intel HD 620M
Dos. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

11,950,000 VNĐ  
Dell Vostro 5568 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 1000GB

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 500G 15.6" 
webcam buetooth Intel 620M
Dos. Weight 1.89kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

12,200,000 VNĐ  
Dell Vostro 5568 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 1000GB

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 500G 15.6" 
webcam buetooth Intel 620M
Dos. Weight 1.89kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

12,200,000 VNĐ  
Dell Inspiron N3467 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 500GB VGA R5 M430 2G (N3467A - Black)

Core i5-7200U 2.7Ghz Ram 4G 500G 14" 
webcam buetooth R5 M430 2G
Dos. Weight 2.2g.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

12,500,000 VNĐ  
Dell Vostro V3468 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB VGA R5 M420 2G

Core i5-7200U 2.7Ghz Ram 4G 1TB 14.0" 
webcam buetooth R5 M420 2G
Dos. Weight 2.2g.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

12,600,000 VNĐ  
Dell Vostro 3568A Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB VGA R5 M420 2G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R5 M420 2G
Dos. Weight 2.2g.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

12,800,000 VNĐ  
Dell Vostro 3568A Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB VGA R5 M420 2G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R5 M420 2G
Dos. Weight 2.2g.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

12,800,000 VNĐ  
Dell Vostro 3568A Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB VGA R5 M420 2G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R5 M420 2G
Dos. Weight 2.2g.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

12,800,000 VNĐ  
Dell Vostro 3568A Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB VGA R5 M420 2G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R5 M420 2G
Dos. Weight 2.2g.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

12,800,000 VNĐ  
Dell Vostro 3568A Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB VGA R5 M420 2G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R5 M420 2G
Dos. Weight 2.2g.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

12,800,000 VNĐ  
Dell Vostro 3568A Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB VGA R5 M420 2G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R5 M420 2G
Dos. Weight 2.2g.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

12,800,000 VNĐ  
Dell Vostro V3568 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB VGA R5 M420 2G

Core i5-7200U 2.7Ghz Ram 4G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R5 M420 2G
Dos. Weight 2.2g.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

12,900,000 VNĐ  
Dell Inspiron N3567F Core i5-7200U Ram 8GB HDD 1000GB Intel HD 620M WIndown 10(N3567F- Black)

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth intel HD 620M
Win10. Weight 2.1kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

13,100,000 VNĐ  
Dell 5567 Core i5-7200U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445 2GB DDR5

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 2G
Dos. Weight 2.2kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

13,500,000 VNĐ  
Dell 5567 Core i5-7200U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445 2GB DDR5

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 2G
Dos. Weight 2.2kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

13,500,000 VNĐ  
Dell 5567 Core i5-7200U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445 2GB DDR5

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 2G
Dos. Weight 2.2kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

13,500,000 VNĐ  
Dell 5567 Core i5-7200U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445 2GB DDR5

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 2G
Dos. Weight 2.2kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

13,500,000 VNĐ  
Dell 5567 Core i5-7200U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445 2GB DDR5

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 2G
Dos. Weight 2.2kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

13,500,000 VNĐ  
Dell 5567 Core i5-7200U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445 2GB DDR5

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 2G
Dos. Weight 2.2kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

13,500,000 VNĐ  
Dell N5567 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB VGA R7 M445 2GB

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 2G
Win10. Weight 2.2kg.Grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

13,700,000 VNĐ  
Dell Vostro V5568G Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB GT940MX 2G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth  GT940M 2G
Dos. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

13,990,000 VNĐ  
Dell Vostro V5568G Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB GT940MX 2G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth  GT940M 2G
Dos. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

13,990,000 VNĐ  
Dell Vostro V5568G Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB GT940MX 2G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth  GT940M 2G
Dos. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

13,990,000 VNĐ  
Dell Vostro V5568G Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB GT940MX 2G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth  GT940M 2G
Dos. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

13,990,000 VNĐ  
Dell Vostro V5568G Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB GT940MX 2G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth  GT940M 2G
Dos. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

13,990,000 VNĐ  
Dell Vostro 5468 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 500GB windown 10

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 500GB 14.0" 
webcam buetooth Intel 6200M
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

14,200,000 VNĐ  
Dell Vostro V5568 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 500GB

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 500GB 15.6" 
webcam buetooth Intel 6200M
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

14,200,000 VNĐ  
Dell Vostro V5568 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 500GB

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 500GB 15.6" 
webcam buetooth Intel 6200M
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

14,200,000 VNĐ  
Dell Vostro V5568 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 500GB

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 500GB 15.6" 
webcam buetooth Intel 6200M
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

14,200,000 VNĐ  
Dell Vostro V5568 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 500GB

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 500GB 15.6" 
webcam buetooth Intel 6200M
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

14,200,000 VNĐ  
Dell Vostro V5568 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 500GB

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 500GB 15.6" 
webcam buetooth Intel 6200M
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

14,200,000 VNĐ  
Dell Vostro V5568 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 500GB

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 500GB 15.6" 
webcam buetooth Intel 6200M
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

14,200,000 VNĐ  
Dell Vostro 5568 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 1000GB GT940MX 2G

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth  GT940M 2G
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

14,200,000 VNĐ  
Dell Vostro 5568 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 1000GB GT940MX 2G

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth  GT940M 2G
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

14,200,000 VNĐ  
Dell Vostro 5568 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 1000GB GT940MX 2G

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth  GT940M 2G
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

14,200,000 VNĐ  
Dell Vostro 5568 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 1000GB GT940MX 2G

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth  GT940M 2G
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

14,200,000 VNĐ  
Dell Vostro 5568 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 1000GB GT940MX 2G

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth  GT940M 2G
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

14,200,000 VNĐ  
Dell Vostro 5568 Core i3-7100U Ram 4GB HDD 1000GB GT940MX 2G

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth  GT940M 2G
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

14,200,000 VNĐ  
Dell Ins 5567 Core i5-7200U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445 2GB DDR5 Windown 10 (M5I5353W-Grey)

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 2G
Win10. Weight 2.2kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

14,400,000 VNĐ  
Dell Ins 5567 Core i5-7200U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445 2GB DDR5 Windown 10 (M5I5353W-Grey)

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 2G
Win10. Weight 2.2kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

14,400,000 VNĐ  
Dell Ins 5567 Core i5-7200U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445 2GB DDR5 Windown 10 (M5I5353W-Grey)

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 2G
Win10. Weight 2.2kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

14,400,000 VNĐ  
Dell Ins 5567 Core i5-7200U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445 2GB DDR5 Windown 10 (M5I5353W-Grey)

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 2G
Win10. Weight 2.2kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

14,400,000 VNĐ  
Dell Ins 5567 Core i5-7200U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445 2GB DDR5 Windown 10 (M5I5353W-Grey)

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 2G
Win10. Weight 2.2kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

14,400,000 VNĐ  
Dell Vostro V5468 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB GT940MX 2G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 14.0" 
webcam buetooth  GT940M 2G
Dos. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

14,500,000 VNĐ  
Dell Vostro V5468 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB GT940MX 2G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 14.0" 
webcam buetooth  GT940M 2G
Dos. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

14,500,000 VNĐ  
Dell Vostro V5468 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB GT940MX 2G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 14.0" 
webcam buetooth  GT940M 2G
Dos. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

14,500,000 VNĐ  
Dell Vostro V5468 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB GT940MX 2G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 14.0" 
webcam buetooth  GT940M 2G
Dos. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

14,500,000 VNĐ  
Dell Vostro V5468 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB GT940MX 2G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 14.0" 
webcam buetooth  GT940M 2G
Dos. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

14,500,000 VNĐ  
Dell Vostro V5468 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB GT940MX 2G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 14.0" 
webcam buetooth  GT940M 2G
Dos. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

14,500,000 VNĐ  
Dell Vostro V5468 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB GT940MX 2G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 14.0" 
webcam buetooth  GT940M 2G
Dos. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

14,500,000 VNĐ  
Dell Vostro 5568 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth  GT940M 2G
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

15,200,000 VNĐ  
Dell Vostro V5568 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB GT940MX 2G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth  GT940M 2G
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

15,200,000 VNĐ  
Dell Vostro V5568 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB GT940MX 2G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth  GT940M 2G
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

15,200,000 VNĐ  
Dell Vostro V5568 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB GT940MX 2G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth  GT940M 2G
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

15,200,000 VNĐ  
Dell Vostro V5568 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB GT940MX 2G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth  GT940M 2G
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

15,200,000 VNĐ  
Dell Vostro V5568 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB GT940MX 2G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1000G 15.6" 
webcam buetooth  GT940M 2G
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

15,200,000 VNĐ  
Dell Vostro V5468B Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB GT940MX 2G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 14.0" 
webcam buetooth  GT940M 2G
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

15,400,000 VNĐ  
Dell Vostro V5468A Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB GT940MX 2G Windown 10

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 14.0" 
webcam buetooth  GT940M 2G
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

15,500,000 VNĐ  
Dell Vostro V3568 Core i7-7500U Ram 4GB HDD 1000GB VGA R5 M420 2G

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 4G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R5 M420 2G
Dos. Weight 2.2g.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

15,500,000 VNĐ  
Dell Vostro V3559 Core I7-6500U Ram 8G HDD 1TB VGA R5 M315 2G

Core i7-6500U 2.5Ghz Ram 8GB 1TB
webcam buetooth ATI R5 M315 2G
Dos Weight 2.3kg.Black Color
Brand New 100%.

15,600,000 VNĐ  
Dell Vostro V3568 Core i7-7500U Ram 4GB HDD 1000GB VGA R5 M420 2G (XF6C62-BLACK)

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 4G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R5 M420 2G
Win10. Weight 2.2g.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

15,600,000 VNĐ  
Dell Inspiron N5368 (3PG4V1) Core i5-6200U Ram 4G SSD 128G Win10

Core i5-6200U 2.3Ghz Ram 4G 128SSD 13" 
webcam buetooth  Intell HD 520M
Windown 10 .Weight 1.6kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

15,900,000 VNĐ  
Dell Inspiron N5368 (3PG4V1) Core i5-6200U Ram 4G SSD 128G Win10

Core i5-6200U 2.3Ghz Ram 4G 128SSD 13" 
webcam buetooth  Intell HD 520M
Windown 10 .Weight 1.6kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

15,900,000 VNĐ  
Dell Vostro V3568 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1TB VGA R5 M420 2G

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R5 M420 2G
Dos. Weight 2.2g.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

16,200,000 VNĐ  
Dell 5567 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445 4GB DDR5

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 4G
Dos. Weight 2.2kg.Grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

16,500,000 VNĐ  
Dell 5567 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445 4GB DDR5

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 4G
Dos. Weight 2.2kg.Grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

16,500,000 VNĐ  
Dell 5567 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445 4GB DDR5

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 4G
Dos. Weight 2.2kg.Grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

16,500,000 VNĐ  
Dell 5567 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445 4GB DDR5

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 4G
Dos. Weight 2.2kg.Grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

16,500,000 VNĐ  
Dell 5567 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445 4GB DDR5

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 4G
Dos. Weight 2.2kg.Grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

16,500,000 VNĐ  
Dell 5567 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445 4GB DDR5

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 4G
Dos. Weight 2.2kg.Grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

16,500,000 VNĐ  
Dell Inspiron N5378 Core i5-7200U Ram 4G SSD 128G Windown 10

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 128SSD 13" 
webcam buetooth  Intell HD 620M
Windown 10 .Weight 1.6kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

16,500,000 VNĐ  
Dell Inspiron N5378 Core i5-7200U Ram 4G SSD 128G Windown 10

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 128SSD 13" 
webcam buetooth  Intell HD 620M
Windown 10 .Weight 1.6kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

16,500,000 VNĐ  
Dell Inspiron N5378 Core i5-7200U Ram 4G SSD 128G Windown 10

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 128SSD 13" 
webcam buetooth  Intell HD 620M
Windown 10 .Weight 1.6kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

16,500,000 VNĐ  
Dell Inspiron N5378 Core i5-7200U Ram 4G SSD 128G Windown 10

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 128SSD 13" 
webcam buetooth  Intell HD 620M
Windown 10 .Weight 1.6kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

16,500,000 VNĐ  
Dell Inspiron N5378 Core i5-7200U Ram 4G SSD 128G Windown 10

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 128SSD 13" 
webcam buetooth  Intell HD 620M
Windown 10 .Weight 1.6kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

16,500,000 VNĐ  
Dell Vostro V3568 Core i7-7500U Ram 12GB HDD 1000GB VGA R5 M420 2G Full HD

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 12G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R5 M420 2G
Dos. Weight 2.2g.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

16,950,000 VNĐ  
Dell 7460 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 500GB + 128G SSD GT940MX

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 128SSD 14" 
webcam buetooth GT940MX 2G
Win10. Weight 1.6kg.Silver color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

17,400,000 VNĐ  
Dell 7460 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 500GB + 128G SSD GT940MX

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 128SSD 14" 
webcam buetooth GT940MX 2G
Win10. Weight 1.6kg.Silver color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

17,400,000 VNĐ  
Dell 7460 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 500GB + 128G SSD GT940MX

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 128SSD 14" 
webcam buetooth GT940MX 2G
Win10. Weight 1.6kg.Silver color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

17,400,000 VNĐ  
Dell 7460 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 500GB + 128G SSD GT940MX

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 128SSD 14" 
webcam buetooth GT940MX 2G
Win10. Weight 1.6kg.Silver color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

17,400,000 VNĐ  
Dell 7460 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 500GB + 128G SSD GT940MX

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 128SSD 14" 
webcam buetooth GT940MX 2G
Win10. Weight 1.6kg.Silver color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

17,400,000 VNĐ  
Dell N5567A Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000G VGA R7 M445 4G Win10

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 4G
Win10. Weight 2.2kg.Grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

17,900,000 VNĐ  
Dell N5567A Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000G VGA R7 M445 4G Win10

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 4G
Win10. Weight 2.2kg.Grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

17,900,000 VNĐ  
Dell N5567A Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000G VGA R7 M445 4G Win10

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 4G
Win10. Weight 2.2kg.Grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

17,900,000 VNĐ  
Dell N5567A Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000G VGA R7 M445 4G Win10

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 4G
Win10. Weight 2.2kg.Grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

17,900,000 VNĐ  
Dell N5567A Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000G VGA R7 M445 4G Win10

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 4G
Win10. Weight 2.2kg.Grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

17,900,000 VNĐ  
Dell Vostro V3568 Core i7-7500U Ram 16GB HDD 1TB VGA R5 M420 2G

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 16G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R5 M420 2G
Dos. Weight 2.2g.Đen color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

17,950,000 VNĐ  
Dell 7566 I5-6300HQ Ram 4GB HDD 1TB GTX960M 4G Full HD

Core i5-6300HQ 2.3Ghz Ram 4G 1TB
webcam buetooth  GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

18,500,000 VNĐ  
Dell 7566 I5-6300HQ Ram 4GB HDD 1TB GTX960M 4G Full HD

Core i5-6300HQ 2.3Ghz Ram 4G 1TB
webcam buetooth  GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

18,500,000 VNĐ  
Dell 7566 I5-6300HQ Ram 4GB HDD 1TB GTX960M 4G Full HD

Core i5-6300HQ 2.3Ghz Ram 4G 1TB
webcam buetooth  GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

18,500,000 VNĐ  
Dell 7566 I5-6300HQ Ram 4GB HDD 1TB GTX960M 4G Full HD

Core i5-6300HQ 2.3Ghz Ram 4G 1TB
webcam buetooth  GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

18,500,000 VNĐ  
Dell 7566 I5-6300HQ Ram 4GB HDD 1TB GTX960M 4G Full HD

Core i5-6300HQ 2.3Ghz Ram 4G 1TB
webcam buetooth  GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

18,500,000 VNĐ  
Dell Vostro V5468 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB GT940M 4G

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 14.0" 
webcam buetooth  GT940M 4G
WIn10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

18,500,000 VNĐ  
Dell Vostro V5468 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB GT940M 4G

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 14.0" 
webcam buetooth  GT940M 4G
WIn10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

18,500,000 VNĐ  
Dell Vostro V5468 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB GT940M 4G

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 14.0" 
webcam buetooth  GT940M 4G
WIn10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

18,500,000 VNĐ  
Dell Vostro V5468 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB GT940M 4G

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 14.0" 
webcam buetooth  GT940M 4G
WIn10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

18,500,000 VNĐ  
Dell Vostro V5468 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB GT940M 4G

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 14.0" 
webcam buetooth  GT940M 4G
WIn10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

18,500,000 VNĐ  
Dell Vostro V5468 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB GT940M 4G

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 14.0" 
webcam buetooth  GT940M 4G
WIn10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

18,500,000 VNĐ  
Dell Vostro V5468 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB GT940M 4G

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 14.0" 
webcam buetooth  GT940M 4G
WIn10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

18,500,000 VNĐ  
Dell 7567 Core i5-7300HQ Ram 4GB HDD 1000GB VGA GTX 1050 4G Windown10 Full HD

Core i5-7300HQ Ram 4G 1000GB 
webcam buetooth GTX 1050 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

19,300,000 VNĐ  
Dell 7567 Core i5-7300HQ Ram 4GB HDD 1000GB VGA GTX 1050 4G Windown10 Full HD

Core i5-7300HQ Ram 4G 1000GB 
webcam buetooth GTX 1050 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

19,300,000 VNĐ  
Dell 7567 Core i5-7300HQ Ram 4GB HDD 1000GB VGA GTX 1050 4G Windown10 Full HD

Core i5-7300HQ Ram 4G 1000GB 
webcam buetooth GTX 1050 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

19,300,000 VNĐ  
Dell 7567 Core i5-7300HQ Ram 4GB HDD 1000GB VGA GTX 1050 4G Windown10 Full HD

Core i5-7300HQ Ram 4G 1000GB 
webcam buetooth GTX 1050 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

19,300,000 VNĐ  
Dell 7567 Core i5-7300HQ Ram 4GB HDD 1000GB VGA GTX 1050 4G Windown10 Full HD

Core i5-7300HQ Ram 4G 1000GB 
webcam buetooth GTX 1050 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

19,300,000 VNĐ  
Dell 7566 Core i5-6300HQ Ram 8GB HDD 1TB GTX960M 4G Full HD

Core i5-6300HQ 2.3Ghz Ram 8G 1TB
webcam buetooth  GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

19,400,000 VNĐ  
Dell 7566 Core i5-6300HQ Ram 8GB HDD 1TB GTX960M 4G Full HD

Core i5-6300HQ 2.3Ghz Ram 8G 1TB
webcam buetooth  GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

19,400,000 VNĐ  
Dell 7566 Core i5-6300HQ Ram 8GB HDD 1TB GTX960M 4G Full HD

Core i5-6300HQ 2.3Ghz Ram 8G 1TB
webcam buetooth  GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

19,400,000 VNĐ  
Dell 7566 Core i5-6300HQ Ram 8GB HDD 1TB GTX960M 4G Full HD

Core i5-6300HQ 2.3Ghz Ram 8G 1TB
webcam buetooth  GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

19,400,000 VNĐ  
Dell 7566 Core i5-6300HQ Ram 8GB HDD 1TB GTX960M 4G Full HD

Core i5-6300HQ 2.3Ghz Ram 8G 1TB
webcam buetooth  GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

19,400,000 VNĐ  
Dell 7566 Core i5-6300HQ Ram 8GB HDD 1TB GTX960M 4G Full HD

Core i5-6300HQ 2.3Ghz Ram 8G 1TB
webcam buetooth  GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

19,400,000 VNĐ  
Dell 7559 Core i5-6300HQ Ram 8G HDD 1000G + 256G SSD VGA GXT 960M 4GB

Core i5-6300HQ Ram 8GB 1TB 256G SSD
webcam buetooth  VGA GXT 960M/F 4G
unbuntu Weight 2.3kg. Black Color
Brand New 100%. Full HD

20,500,000 VNĐ  
Dell 7567 Core i5-7300HQ Ram 4GB HDD 500GB +128G SSD VGA GTX 1050Ti 4G Win10

Core i5-7300HQ Ram 4G 128G SSD 
webcam buetooth GTX 1050Ti 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

20,500,000 VNĐ  
Dell 7567 Core i5-7300HQ Ram 4GB HDD 500GB +128G SSD VGA GTX 1050Ti 4G Win10

Core i5-7300HQ Ram 4G 128G SSD 
webcam buetooth GTX 1050Ti 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

20,500,000 VNĐ  
Dell 7567 Core i5-7300HQ Ram 4GB HDD 500GB +128G SSD VGA GTX 1050Ti 4G Win10

Core i5-7300HQ Ram 4G 128G SSD 
webcam buetooth GTX 1050Ti 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

20,500,000 VNĐ  
Dell 7567 Core i5-7300HQ Ram 4GB HDD 500GB +128G SSD VGA GTX 1050Ti 4G Win10

Core i5-7300HQ Ram 4G 128G SSD 
webcam buetooth GTX 1050Ti 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

20,500,000 VNĐ  
Dell 7567 Core i5-7300HQ Ram 4GB HDD 500GB +128G SSD VGA GTX 1050Ti 4G Win10

Core i5-7300HQ Ram 4G 128G SSD 
webcam buetooth GTX 1050Ti 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

20,500,000 VNĐ  
Dell 7559 core i7-6700HQ Ram 8G HDD 1000G VGA GXT 960M/F 4G

Core i7-67000HQ 2.6Ghz Ram 8GB 1TB
webcam buetooth  VGA GXT 960M/F 4G
Dos Weight 2.3kg. Black Color
Brand New 100%. Full HD

20,900,000 VNĐ  
Dell Vostro V5568 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB GT940MX 4G

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth  GT940M 4G
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

20,950,000 VNĐ  
Dell Vostro V5568 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB GT940MX 4G

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth  GT940M 4G
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

20,950,000 VNĐ  
Dell Vostro V5568 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB GT940MX 4G

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth  GT940M 4G
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

20,950,000 VNĐ  
Dell Vostro V5568 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB GT940MX 4G

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth  GT940M 4G
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

20,950,000 VNĐ  
Dell Vostro V5568 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB GT940MX 4G

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth  GT940M 4G
Win10. Weight 1.59kg.Gold color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

20,950,000 VNĐ  
Dell 5378 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB Windown 10 Cảm ứng. (C3TI7010W-Grey)

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 13" 
webcam buetooth  Intell HD 620M
Windown 10 .Weight 1.6kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

22,500,000 VNĐ  
Dell 5378 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB Windown 10 Cảm ứng. (C3TI7010W-Grey)

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 13" 
webcam buetooth  Intell HD 620M
Windown 10 .Weight 1.6kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

22,500,000 VNĐ  
Dell 5378 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB Windown 10 Cảm ứng. (C3TI7010W-Grey)

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 13" 
webcam buetooth  Intell HD 620M
Windown 10 .Weight 1.6kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

22,500,000 VNĐ  
Dell 5378 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB Windown 10 Cảm ứng. (C3TI7010W-Grey)

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 13" 
webcam buetooth  Intell HD 620M
Windown 10 .Weight 1.6kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

22,500,000 VNĐ  
Dell 5378 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB Windown 10 Cảm ứng. (C3TI7010W-Grey)

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 13" 
webcam buetooth  Intell HD 620M
Windown 10 .Weight 1.6kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

22,500,000 VNĐ  
Dell 5378 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB Windown 10 Cảm ứng. (C3TI7010W-Grey)

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 13" 
webcam buetooth  Intell HD 620M
Windown 10 .Weight 1.6kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

22,500,000 VNĐ  
Dell 5378 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB Windown 10 Cảm ứng. (C3TI7010W-Grey)

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 13" 
webcam buetooth  Intell HD 620M
Windown 10 .Weight 1.6kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

22,500,000 VNĐ  
Dell 5378 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB Windown 10 Cảm ứng. (C3TI7010W-Grey)

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 13" 
webcam buetooth  Intell HD 620M
Windown 10 .Weight 1.6kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

22,500,000 VNĐ  
Dell 5378 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB Windown 10 Cảm ứng. (C3TI7010W-Grey)

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 13" 
webcam buetooth  Intell HD 620M
Windown 10 .Weight 1.6kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

22,500,000 VNĐ  
Dell 7460 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 128G SSD GT940MX Win10

Core i7-7500U 2.5Ghz Ram 8G 128SSD 14" 
webcam buetooth GT940MX 2G
Win10. Weight 1.6kg.Silver color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

22,500,000 VNĐ  
Dell 7460 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 128G SSD GT940MX Win10

Core i7-7500U 2.5Ghz Ram 8G 128SSD 14" 
webcam buetooth GT940MX 2G
Win10. Weight 1.6kg.Silver color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

22,500,000 VNĐ  
Dell 7460 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 128G SSD GT940MX Win10

Core i7-7500U 2.5Ghz Ram 8G 128SSD 14" 
webcam buetooth GT940MX 2G
Win10. Weight 1.6kg.Silver color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

22,500,000 VNĐ  
Dell 7460 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 128G SSD GT940MX Win10

Core i7-7500U 2.5Ghz Ram 8G 128SSD 14" 
webcam buetooth GT940MX 2G
Win10. Weight 1.6kg.Silver color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

22,500,000 VNĐ  
Dell 7460 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 128G SSD GT940MX Win10

Core i7-7500U 2.5Ghz Ram 8G 128SSD 14" 
webcam buetooth GT940MX 2G
Win10. Weight 1.6kg.Silver color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

22,500,000 VNĐ  
Dell 7566 i7-6700HQ Ram 8GB HDD 500GB + 128GB SSD GTX960M 4G

Core i7-6700HQ Ram 8G 500G 128 SSD 
webcam buetooth GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

22,800,000 VNĐ  
Dell 7566 i7-6700HQ Ram 8GB HDD 500GB + 128GB SSD GTX960M 4G

Core i7-6700HQ Ram 8G 500G 128 SSD 
webcam buetooth GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

22,800,000 VNĐ  
Dell 7566 i7-6700HQ Ram 8GB HDD 500GB + 128GB SSD GTX960M 4G

Core i7-6700HQ Ram 8G 500G 128 SSD 
webcam buetooth GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

22,800,000 VNĐ  
Dell 7566 i7-6700HQ Ram 8GB HDD 500GB + 128GB SSD GTX960M 4G

Core i7-6700HQ Ram 8G 500G 128 SSD 
webcam buetooth GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

22,800,000 VNĐ  
Dell 7566 i7-6700HQ Ram 8GB HDD 500GB + 128GB SSD GTX960M 4G

Core i7-6700HQ Ram 8G 500G 128 SSD 
webcam buetooth GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

22,800,000 VNĐ  
Dell 7566 i7-6700HQ Ram 8GB HDD 500GB + 128GB SSD GTX960M 4G

Core i7-6700HQ Ram 8G 500G 128 SSD 
webcam buetooth GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

22,800,000 VNĐ  
Dell 5378 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 256G SSD Windown 10 Cảm ứng. (C3TI7007W-Grey)

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 256SSD 13" 
webcam buetooth  Intell HD 620M
Windown 10 .Weight 1.6kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

22,900,000 VNĐ  
Dell 5378 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 256G SSD Windown 10 Cảm ứng. (C3TI7007W-Grey)

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 256SSD 13" 
webcam buetooth  Intell HD 620M
Windown 10 .Weight 1.6kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

22,900,000 VNĐ  
Dell 5378 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 256G SSD Windown 10 Cảm ứng. (C3TI7007W-Grey)

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 256SSD 13" 
webcam buetooth  Intell HD 620M
Windown 10 .Weight 1.6kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

22,900,000 VNĐ  
Dell 5378 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 256G SSD Windown 10 Cảm ứng. (C3TI7007W-Grey)

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 256SSD 13" 
webcam buetooth  Intell HD 620M
Windown 10 .Weight 1.6kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

22,900,000 VNĐ  
Dell N5767 Core i5-7200U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 1TB 17.3" 
webcam buetooth VGA R5 m445
Win10. Weight 2.2kg.Grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

22,900,000 VNĐ  
Dell N5767 Core i5-7200U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 1TB 17.3" 
webcam buetooth VGA R5 m445
Win10. Weight 2.2kg.Grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

22,900,000 VNĐ  
Dell N5767 Core i5-7200U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 1TB 17.3" 
webcam buetooth VGA R5 m445
Win10. Weight 2.2kg.Grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

22,900,000 VNĐ  
Dell N5767 Core i5-7200U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 1TB 17.3" 
webcam buetooth VGA R5 m445
Win10. Weight 2.2kg.Grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

22,900,000 VNĐ  
Dell N7567 Core i7-7700HQ Ram 8GB HDD 1000GB GTX 1050Ti 4G

Core i7-7700HQ Ram 8G 500GB 128SSD 
webcam buetooth GTX 1050Ti 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

24,500,000 VNĐ  
Dell N7567 Core i7-7700HQ Ram 8GB HDD 500GB +128G SSDGTX 1050Ti 4G

Core i7-7700HQ Ram 8G 128G SSD 
webcam buetooth GTX 1050Ti 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

24,500,000 VNĐ  
Dell N7567 Core i7-7700HQ Ram 8GB HDD 500GB +128G SSDGTX 1050Ti 4G

Core i7-7700HQ Ram 8G 128G SSD 
webcam buetooth GTX 1050Ti 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

24,500,000 VNĐ  
Dell N7567 Core i7-7700HQ Ram 8GB HDD 500GB +128G SSDGTX 1050Ti 4G

Core i7-7700HQ Ram 8G 128G SSD 
webcam buetooth GTX 1050Ti 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

24,500,000 VNĐ  
Dell N7567 Core i7-7700HQ Ram 8GB HDD 500GB +128G SSDGTX 1050Ti 4G

Core i7-7700HQ Ram 8G 128G SSD 
webcam buetooth GTX 1050Ti 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

24,500,000 VNĐ  
Dell N7567 Core i7-7700HQ Ram 8GB HDD 500GB +128G SSDGTX 1050Ti 4G

Core i7-7700HQ Ram 8G 128G SSD 
webcam buetooth GTX 1050Ti 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

24,500,000 VNĐ  
Dell N7567 Core i7-7700HQ Ram 8GB HDD 500GB +128G SSDGTX 1050Ti 4G

Core i7-7700HQ Ram 8G 128G SSD 
webcam buetooth GTX 1050Ti 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

24,500,000 VNĐ  
Dell N7567 Core i7-7700HQ Ram 8GB HDD 500GB +128G SSDGTX 1050Ti 4G

Core i7-7700HQ Ram 8G 128G SSD 
webcam buetooth GTX 1050Ti 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

24,500,000 VNĐ  
Dell N7567 Core i7-7700HQ Ram 8GB HDD 500GB +128G SSDGTX 1050Ti 4G

Core i7-7700HQ Ram 8G 128G SSD 
webcam buetooth GTX 1050Ti 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

24,500,000 VNĐ  
Dell N7567 Core i7-7700HQ Ram 8GB HDD 500GB +128G SSDGTX 1050Ti 4G

Core i7-7700HQ Ram 8G 128G SSD 
webcam buetooth GTX 1050Ti 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

24,500,000 VNĐ  
Dell N7567 Core i7-7700HQ Ram 8GB HDD 500GB +128G SSDGTX 1050Ti 4G

Core i7-7700HQ Ram 8G 128G SSD 
webcam buetooth GTX 1050Ti 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

24,500,000 VNĐ  
Dell 7566 Core i7-6700HQ Ram 8GB HDD 1TB + 256GB SSD GTX960M UHD

Core i7-6700HQ Ram 8G 1T 256 SSD 
webcam buetooth GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

25,990,000 VNĐ  
Dell 7566 Core i7-6700HQ Ram 8GB HDD 1TB + 256GB SSD GTX960M UHD

Core i7-6700HQ Ram 8G 1T 256 SSD 
webcam buetooth GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

25,990,000 VNĐ  
Dell 7566 Core i7-6700HQ Ram 8GB HDD 1TB + 256GB SSD GTX960M UHD

Core i7-6700HQ Ram 8G 1T 256 SSD 
webcam buetooth GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

25,990,000 VNĐ  
Dell 7566 Core i7-6700HQ Ram 8GB HDD 1TB + 256GB SSD GTX960M UHD

Core i7-6700HQ Ram 8G 1T 256 SSD 
webcam buetooth GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

25,990,000 VNĐ  
Dell 7566 Core i7-6700HQ Ram 8GB HDD 1TB + 256GB SSD GTX960M UHD

Core i7-6700HQ Ram 8G 1T 256 SSD 
webcam buetooth GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

25,990,000 VNĐ  
Laptop Dell 3459 | Dell 3559 | Dell V3459 | dell v3559 Giá
Dell N3459 Core i5 6200 Ram 4G HDD 500GB

Core i5-6200U 2.3Ghz Ram 4G 500G 14"
webcam buetooth  Intel HD 520 VGA
Option OS . Weight 2.2kg. Black color
Brand New 100%.Bảo hành tận nhà của dell

10,800,000 VNĐ  
Laptop Dell Vostro V3459 Core i5 6200 Ram 4G HDD 500GB

Core i5-6200U 2.3Ghz Ram 4G 500G 14"
webcam buetooth  Intel HD 520 VGA
Option OS . Weight 2.2kg. Black color
Brand New 100%.Bảo hành tận nhà của dell

11,200,000 VNĐ  
Dell Vostro V3559A Core i5-6200 Ram 4G HDD 500G VGA R5 M315 2G

Core i5-6200U 2.2Ghz Ram 4G 500G 15.6" HD WLED
webcam buetooth  Intel R5 M315 2G VGA
win 10 opt . Weight 2.2kg. Black color
Brand New 100%.Bảo hành tận nhà của dell

11,300,000 VNĐ  
Laptop Dell Vostro V3559 Core i5 6200 Ram 4G HDD 500GB

Core i5-6200U 2.3Ghz Ram 4G 500G 15.6"
webcam buetooth  Intel HD 520 VGA
Option OS . Weight 2.2kg. Black color
Brand New 100%.Bảo hành tận nhà của dell

11,300,000 VNĐ  
Dell N3559 Core i5-6200 Ram 4G HDD 500G VGA R5 M315 2G

Core i5-6200U 2.2Ghz Ram 4G 500G 15.6" HD WLED
webcam buetooth  Intel R5 M315 2G VGA
win 8.1 opt . Weight 2.2kg. Black color
Brand New 100%.Bảo hành tận nhà của dell

11,400,000 VNĐ  
Dell Inspiron N3459 Core i5 6200 Ram 4G HDD 500GB Windown 10

Core i5-6200U 2.3Ghz Ram 4G 500G 14"
webcam buetooth  Intel HD 520 VGA
Win10 . Weight 2.0kg. Black color
Brand New 100%.Bảo hành tận nhà của dell

11,400,000 VNĐ  
Dell Inspiron N3459 Core i5 6200 Ram 4G HDD 500GB VGA R5 M315 2G

Core i5-6200U 2.3Ghz Ram 4G 500G 14"
webcam buetooth  R5 M315 2G VGA
Option OS . Weight 2.1kg. Black color
Brand New 100%.Bảo hành tận nhà.

11,500,000 VNĐ  
Dell Vostro V3459 Core i5 6200 Ram 4G HDD 500GB VGA R5 M315 2G

Core i5-6200U 2.3Ghz Ram 4G 500G 14"
webcam buetooth  R5 M315 2G VGA
Option OS . Weight 2.2kg. Black color
Brand New 100%.Bảo hành tận nhà.

11,700,000 VNĐ  
Dell Vostro V3559 Core I7-6500U Ram 8G HDD 1TB VGA R5 M315 2G

Core i7-6500U 2.5Ghz Ram 8GB 1TB
webcam buetooth ATI R5 M315 2G
Dos Weight 2.3kg.Black Color
Brand New 100%.

15,600,000 VNĐ  
Dell Inspiron 5567 Giá
Dell 5567 Core i5-7200U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445 2GB DDR5

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 2G
Dos. Weight 2.2kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

13,500,000 VNĐ  
Dell 5567 Core i5-7200U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445 2GB DDR5

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 2G
Dos. Weight 2.2kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

13,500,000 VNĐ  
Dell 5567 Core i5-7200U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445 2GB DDR5

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 2G
Dos. Weight 2.2kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

13,500,000 VNĐ  
Dell 5567 Core i5-7200U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445 2GB DDR5

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 2G
Dos. Weight 2.2kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

13,500,000 VNĐ  
Dell 5567 Core i5-7200U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445 2GB DDR5

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 2G
Dos. Weight 2.2kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

13,500,000 VNĐ  
Dell 5567 Core i5-7200U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445 2GB DDR5

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 2G
Dos. Weight 2.2kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

13,500,000 VNĐ  
Dell N5567 Core i5-7200U Ram 4GB HDD 1000GB VGA R7 M445 2GB

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 2G
Win10. Weight 2.2kg.Grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

13,700,000 VNĐ  
Dell Ins 5567 Core i5-7200U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445 2GB DDR5 Windown 10 (M5I5353W-Grey)

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 2G
Win10. Weight 2.2kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

14,400,000 VNĐ  
Dell Ins 5567 Core i5-7200U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445 2GB DDR5 Windown 10 (M5I5353W-Grey)

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 2G
Win10. Weight 2.2kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

14,400,000 VNĐ  
Dell Ins 5567 Core i5-7200U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445 2GB DDR5 Windown 10 (M5I5353W-Grey)

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 2G
Win10. Weight 2.2kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

14,400,000 VNĐ  
Dell Ins 5567 Core i5-7200U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445 2GB DDR5 Windown 10 (M5I5353W-Grey)

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 2G
Win10. Weight 2.2kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

14,400,000 VNĐ  
Dell Ins 5567 Core i5-7200U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445 2GB DDR5 Windown 10 (M5I5353W-Grey)

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 2G
Win10. Weight 2.2kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

14,400,000 VNĐ  
Dell 5567 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445 4GB DDR5

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 4G
Dos. Weight 2.2kg.Grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

16,500,000 VNĐ  
Dell 5567 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445 4GB DDR5

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 4G
Dos. Weight 2.2kg.Grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

16,500,000 VNĐ  
Dell 5567 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445 4GB DDR5

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 4G
Dos. Weight 2.2kg.Grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

16,500,000 VNĐ  
Dell 5567 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445 4GB DDR5

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 4G
Dos. Weight 2.2kg.Grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

16,500,000 VNĐ  
Dell 5567 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445 4GB DDR5

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 4G
Dos. Weight 2.2kg.Grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

16,500,000 VNĐ  
Dell 5567 Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000GB VGA R7 M445 4GB DDR5

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 4G
Dos. Weight 2.2kg.Grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

16,500,000 VNĐ  
Dell N5567A Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000G VGA R7 M445 4G Win10

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 4G
Win10. Weight 2.2kg.Grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

17,900,000 VNĐ  
Dell N5567A Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000G VGA R7 M445 4G Win10

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 4G
Win10. Weight 2.2kg.Grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

17,900,000 VNĐ  
Dell N5567A Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000G VGA R7 M445 4G Win10

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 4G
Win10. Weight 2.2kg.Grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

17,900,000 VNĐ  
Dell N5567A Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000G VGA R7 M445 4G Win10

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 4G
Win10. Weight 2.2kg.Grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

17,900,000 VNĐ  
Dell N5567A Core i7-7500U Ram 8GB HDD 1000G VGA R7 M445 4G Win10

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 1TB 15.6" 
webcam buetooth R7 M445 4G
Win10. Weight 2.2kg.Grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

17,900,000 VNĐ  
Dell Inspiron N7566 Giá
Dell 7566 I5-6300HQ Ram 4GB HDD 1TB GTX960M 4G Full HD

Core i5-6300HQ 2.3Ghz Ram 4G 1TB
webcam buetooth  GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

18,500,000 VNĐ  
Dell 7566 I5-6300HQ Ram 4GB HDD 1TB GTX960M 4G Full HD

Core i5-6300HQ 2.3Ghz Ram 4G 1TB
webcam buetooth  GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

18,500,000 VNĐ  
Dell 7566 I5-6300HQ Ram 4GB HDD 1TB GTX960M 4G Full HD

Core i5-6300HQ 2.3Ghz Ram 4G 1TB
webcam buetooth  GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

18,500,000 VNĐ  
Dell 7566 I5-6300HQ Ram 4GB HDD 1TB GTX960M 4G Full HD

Core i5-6300HQ 2.3Ghz Ram 4G 1TB
webcam buetooth  GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

18,500,000 VNĐ  
Dell 7566 I5-6300HQ Ram 4GB HDD 1TB GTX960M 4G Full HD

Core i5-6300HQ 2.3Ghz Ram 4G 1TB
webcam buetooth  GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

18,500,000 VNĐ  
Dell 7566 Core i5-6300HQ Ram 8GB HDD 1TB GTX960M 4G Full HD

Core i5-6300HQ 2.3Ghz Ram 8G 1TB
webcam buetooth  GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

19,400,000 VNĐ  
Dell 7566 Core i5-6300HQ Ram 8GB HDD 1TB GTX960M 4G Full HD

Core i5-6300HQ 2.3Ghz Ram 8G 1TB
webcam buetooth  GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

19,400,000 VNĐ  
Dell 7566 Core i5-6300HQ Ram 8GB HDD 1TB GTX960M 4G Full HD

Core i5-6300HQ 2.3Ghz Ram 8G 1TB
webcam buetooth  GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

19,400,000 VNĐ  
Dell 7566 Core i5-6300HQ Ram 8GB HDD 1TB GTX960M 4G Full HD

Core i5-6300HQ 2.3Ghz Ram 8G 1TB
webcam buetooth  GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

19,400,000 VNĐ  
Dell 7566 Core i5-6300HQ Ram 8GB HDD 1TB GTX960M 4G Full HD

Core i5-6300HQ 2.3Ghz Ram 8G 1TB
webcam buetooth  GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

19,400,000 VNĐ  
Dell 7566 Core i5-6300HQ Ram 8GB HDD 1TB GTX960M 4G Full HD

Core i5-6300HQ 2.3Ghz Ram 8G 1TB
webcam buetooth  GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của del

19,400,000 VNĐ  
Dell 7566 i7-6700HQ Ram 8GB HDD 500GB + 128GB SSD GTX960M 4G

Core i7-6700HQ Ram 8G 500G 128 SSD 
webcam buetooth GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

22,800,000 VNĐ  
Dell 7566 i7-6700HQ Ram 8GB HDD 500GB + 128GB SSD GTX960M 4G

Core i7-6700HQ Ram 8G 500G 128 SSD 
webcam buetooth GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

22,800,000 VNĐ  
Dell 7566 i7-6700HQ Ram 8GB HDD 500GB + 128GB SSD GTX960M 4G

Core i7-6700HQ Ram 8G 500G 128 SSD 
webcam buetooth GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

22,800,000 VNĐ  
Dell 7566 i7-6700HQ Ram 8GB HDD 500GB + 128GB SSD GTX960M 4G

Core i7-6700HQ Ram 8G 500G 128 SSD 
webcam buetooth GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

22,800,000 VNĐ  
Dell 7566 i7-6700HQ Ram 8GB HDD 500GB + 128GB SSD GTX960M 4G

Core i7-6700HQ Ram 8G 500G 128 SSD 
webcam buetooth GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

22,800,000 VNĐ  
Dell 7566 i7-6700HQ Ram 8GB HDD 500GB + 128GB SSD GTX960M 4G

Core i7-6700HQ Ram 8G 500G 128 SSD 
webcam buetooth GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

22,800,000 VNĐ  
Dell N7567 Core i7-7700HQ Ram 8GB HDD 500GB +128G SSDGTX 1050Ti 4G

Core i7-7700HQ Ram 8G 128G SSD 
webcam buetooth GTX 1050Ti 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

24,500,000 VNĐ  
Dell N7567 Core i7-7700HQ Ram 8GB HDD 500GB +128G SSDGTX 1050Ti 4G

Core i7-7700HQ Ram 8G 128G SSD 
webcam buetooth GTX 1050Ti 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

24,500,000 VNĐ  
Dell N7567 Core i7-7700HQ Ram 8GB HDD 500GB +128G SSDGTX 1050Ti 4G

Core i7-7700HQ Ram 8G 128G SSD 
webcam buetooth GTX 1050Ti 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

24,500,000 VNĐ  
Dell N7567 Core i7-7700HQ Ram 8GB HDD 500GB +128G SSDGTX 1050Ti 4G

Core i7-7700HQ Ram 8G 128G SSD 
webcam buetooth GTX 1050Ti 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

24,500,000 VNĐ  
Dell N7567 Core i7-7700HQ Ram 8GB HDD 500GB +128G SSDGTX 1050Ti 4G

Core i7-7700HQ Ram 8G 128G SSD 
webcam buetooth GTX 1050Ti 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

24,500,000 VNĐ  
Dell N7567 Core i7-7700HQ Ram 8GB HDD 500GB +128G SSDGTX 1050Ti 4G

Core i7-7700HQ Ram 8G 128G SSD 
webcam buetooth GTX 1050Ti 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

24,500,000 VNĐ  
Dell N7567 Core i7-7700HQ Ram 8GB HDD 500GB +128G SSDGTX 1050Ti 4G

Core i7-7700HQ Ram 8G 128G SSD 
webcam buetooth GTX 1050Ti 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

24,500,000 VNĐ  
Dell N7567 Core i7-7700HQ Ram 8GB HDD 500GB +128G SSDGTX 1050Ti 4G

Core i7-7700HQ Ram 8G 128G SSD 
webcam buetooth GTX 1050Ti 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

24,500,000 VNĐ  
Dell N7567 Core i7-7700HQ Ram 8GB HDD 500GB +128G SSDGTX 1050Ti 4G

Core i7-7700HQ Ram 8G 128G SSD 
webcam buetooth GTX 1050Ti 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

24,500,000 VNĐ  
Dell N7567 Core i7-7700HQ Ram 8GB HDD 500GB +128G SSDGTX 1050Ti 4G

Core i7-7700HQ Ram 8G 128G SSD 
webcam buetooth GTX 1050Ti 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

24,500,000 VNĐ  
Dell 7566 Core i7-6700HQ Ram 8GB HDD 1TB + 256GB SSD GTX960M UHD

Core i7-6700HQ Ram 8G 1T 256 SSD 
webcam buetooth GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

25,990,000 VNĐ  
Dell 7566 Core i7-6700HQ Ram 8GB HDD 1TB + 256GB SSD GTX960M UHD

Core i7-6700HQ Ram 8G 1T 256 SSD 
webcam buetooth GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

25,990,000 VNĐ  
Dell 7566 Core i7-6700HQ Ram 8GB HDD 1TB + 256GB SSD GTX960M UHD

Core i7-6700HQ Ram 8G 1T 256 SSD 
webcam buetooth GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

25,990,000 VNĐ  
Dell 7566 Core i7-6700HQ Ram 8GB HDD 1TB + 256GB SSD GTX960M UHD

Core i7-6700HQ Ram 8G 1T 256 SSD 
webcam buetooth GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

25,990,000 VNĐ  
Dell 7566 Core i7-6700HQ Ram 8GB HDD 1TB + 256GB SSD GTX960M UHD

Core i7-6700HQ Ram 8G 1T 256 SSD 
webcam buetooth GTX960M 4G
Win10. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

25,990,000 VNĐ  
HP Pavilion Giá
HP 14-am060TU(X1H09PA) N3710U Ram 4G HDD 500G

N3710U 1.6Ghz 4GB 500GB 14.0
webcam bluetooth Intel HD Graphics 405
Dos. cân nặng 2.0kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

6,450,000 VNĐ  
HP 14-am060TU(X1H09PA) N3710U Ram 4G HDD 500G

N3710U 1.6Ghz 4GB 500GB 14.0
webcam bluetooth Intel HD Graphics 405
Dos. cân nặng 2.0kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

6,450,000 VNĐ  
HP 14-am060TU(X1H09PA) N3710U Ram 4G HDD 500G

N3710U 1.6Ghz 4GB 500GB 14.0
webcam bluetooth Intel HD Graphics 405
Dos. cân nặng 2.0kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

6,450,000 VNĐ  
HP 14-am060TU(X1H09PA) N3710U Ram 4G HDD 500G

N3710U 1.6Ghz 4GB 500GB 14.0
webcam bluetooth Intel HD Graphics 405
Dos. cân nặng 2.0kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

6,450,000 VNĐ  
HP 14-am060TU(X1H09PA) N3710U Ram 4G HDD 500G

N3710U 1.6Ghz 4GB 500GB 14.0
webcam bluetooth Intel HD Graphics 405
Dos. cân nặng 2.0kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

6,450,000 VNĐ  
HP 14-am060TU(X1H09PA) N3710U Ram 4G HDD 500G

N3710U 1.6Ghz 4GB 500GB 14.0
webcam bluetooth Intel HD Graphics 405
Dos. cân nặng 2.0kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

6,450,000 VNĐ  
HP 14-am060TU(X1H09PA) N3710U Ram 4G HDD 500G

N3710U 1.6Ghz 4GB 500GB 14.0
webcam bluetooth Intel HD Graphics 405
Dos. cân nặng 2.0kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

6,450,000 VNĐ  
HP 15-ay071TU(X3B53PA) N3710U Ram 4G HDD 500G

N3710U 1.6Ghz 4GB 500GB 15.6
webcam bluetooth Intel HD Gaphics
Ubuntu. cân nặng 2.23kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

6,550,000 VNĐ  
HP 15-ay071TU(X3B53PA) N3710U Ram 4G HDD 500G

N3710U 1.6Ghz 4GB 500GB 15.6
webcam bluetooth Intel HD Gaphics
Ubuntu. cân nặng 2.23kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

6,550,000 VNĐ  
HP 15-ay071TU(X3B53PA) N3710U Ram 4G HDD 500G

N3710U 1.6Ghz 4GB 500GB 15.6
webcam bluetooth Intel HD Gaphics
Ubuntu. cân nặng 2.23kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

6,550,000 VNĐ  
HP 15-ay071TU(X3B53PA) N3710U Ram 4G HDD 500G

N3710U 1.6Ghz 4GB 500GB 15.6
webcam bluetooth Intel HD Gaphics
Ubuntu. cân nặng 2.23kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

6,550,000 VNĐ  
HP 14-ac144TU (P3U54PA) Core i3-5005U Ram 4G HDD 500G

Core i3-5005U 2.0Ghz 4GB 500GB 14.0
webcam bluetooth Intel HD 5500 VGA
Ubuntu. cân nặng 2.1kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

8,800,000 VNĐ  
HP 15-ay538TU(1AC62PA) Core i3-6006U Ram 4G HDD 500G ON

Core i3-6006U 2.0Ghz 4GB 500GB 15.6
webcam bluetooth Intel HD Graphics
Ubuntu. cân nặng 2.00kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

9,000,000 VNĐ  
HP 15-ay538TU(1AC62PA) Core i3-6006U Ram 4G HDD 500G ON

Core i3-6006U 2.0Ghz 4GB 500GB 15.6
webcam bluetooth Intel HD Graphics
Ubuntu. cân nặng 2.00kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

9,000,000 VNĐ  
Laptop HP 14-am097TU(Z6Y20PA)I3-6006U Ram 4G HDD 500G

I3-6006U 2.0Ghz 4GB 500GB 14.0
webcam bluetooth Intel HD Graphics 520
Dos cân nặng 1.94kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

9,100,000 VNĐ  
Laptop HP 14-am097TU(Z6Y20PA)I3-6006U Ram 4G HDD 500G

I3-6006U 2.0Ghz 4GB 500GB 14.0
webcam bluetooth Intel HD Graphics 520
Dos cân nặng 1.94kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

9,100,000 VNĐ  
Laptop HP 14-am097TU(Z6Y20PA)I3-6006U Ram 4G HDD 500G

I3-6006U 2.0Ghz 4GB 500GB 14.0
webcam bluetooth Intel HD Graphics 520
Dos cân nặng 1.94kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

9,100,000 VNĐ  
Laptop HP 14-am097TU(Z6Y20PA)I3-6006U Ram 4G HDD 500G

I3-6006U 2.0Ghz 4GB 500GB 14.0
webcam bluetooth Intel HD Graphics 520
Dos cân nặng 1.94kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

9,100,000 VNĐ  
HP 15-ay074TU (X3B56PA) Core i3-6100U Ram 4G HDD 500GB

Core i3-6100U 2.3Ghz Ram 4G 500G 15.6"
webcam buetooth Intel HD Graphics 620
Dos . Weight 2.2kg.Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãn

9,490,000 VNĐ  
HP 15-ay074TU (X3B56PA) Core i3-6100U Ram 4G HDD 500GB

Core i3-6100U 2.3Ghz Ram 4G 500G 15.6"
webcam buetooth Intel HD Graphics 620
Dos . Weight 2.2kg.Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãn

9,490,000 VNĐ  
HP 15-ay074TU (X3B56PA) Core i3-6100U Ram 4G HDD 500GB

Core i3-6100U 2.3Ghz Ram 4G 500G 15.6"
webcam buetooth Intel HD Graphics 620
Dos . Weight 2.2kg.Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãn

9,490,000 VNĐ  
HP 15-ay074TU (X3B56PA) Core i3-6100U Ram 4G HDD 500GB

Core i3-6100U 2.3Ghz Ram 4G 500G 15.6"
webcam buetooth Intel HD Graphics 620
Dos . Weight 2.2kg.Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãn

9,490,000 VNĐ  
HP 15-ay074TU (X3B56PA) Core i3-6100U Ram 4G HDD 500GB

Core i3-6100U 2.3Ghz Ram 4G 500G 15.6"
webcam buetooth Intel HD Graphics 620
Dos . Weight 2.2kg.Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãn

9,490,000 VNĐ  
HP 14-am050TU(X1G97PA) Core i3-6100U Ram 4G HDD 500G ON

Core i3-6100U 2.3Ghz 4GB 500GB 14.0
webcam bluetooth Intel HD Graphics 520 
Dos. cân nặng 1.94kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

9,550,000 VNĐ  
HP 14-am050TU(X1G97PA) Core i3-6100U Ram 4G HDD 500G ON

Core i3-6100U 2.3Ghz 4GB 500GB 14.0
webcam bluetooth Intel HD Graphics 520 
Dos. cân nặng 1.94kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

9,550,000 VNĐ  
HP 14-am050TU(X1G97PA) Core i3-6100U Ram 4G HDD 500G ON

Core i3-6100U 2.3Ghz 4GB 500GB 14.0
webcam bluetooth Intel HD Graphics 520 
Dos. cân nặng 1.94kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

9,550,000 VNĐ  
HP 14-am050TU(X1G97PA) Core i3-6100U Ram 4G HDD 500G ON

Core i3-6100U 2.3Ghz 4GB 500GB 14.0
webcam bluetooth Intel HD Graphics 520 
Dos. cân nặng 1.94kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

9,550,000 VNĐ  
HP 15-ay128TU(Z4R02PA) I3 7100U Ram 4G HDD 500G

Core i3-7200U 2.4Ghz 4GB 500GB 15.6
webcam bluetooth Intel HD Gaphics 620
Ubuntu. cân nặng 2.1kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

9,750,000 VNĐ  
HP 15-ay128TU(Z4R02PA) I3 7100U Ram 4G HDD 500G

Core i3-7200U 2.4Ghz 4GB 500GB 15.6
webcam bluetooth Intel HD Gaphics 620
Ubuntu. cân nặng 2.1kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

9,750,000 VNĐ  
HP 14 r221TU i3-5010 Ram 4G HDD 500G ON

Core i3-5010U 2.1Ghz 4GB 500GB 14.0
webcam bluetooth Intel HD 5500 VGA
Ubuntu. cân nặng 2.2kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

9,800,000 VNĐ  
HP Pavillon 14-AL007TU (X3B82PA) I3-6100U Ram 4G HDD 500G

Core I3-6100U 2.5Ghz 4GB 500GB 14"
webcam bluetooth Intel HD 520
Ubuntu. cân nặng 1.7kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10

9,850,000 VNĐ  
HP Pavillon 14-AL007TU (X3B82PA) I3-6100U Ram 4G HDD 500G

Core I3-6100U 2.5Ghz 4GB 500GB 14"
webcam bluetooth Intel HD 520
Ubuntu. cân nặng 1.7kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10

9,850,000 VNĐ  
HP Pavillon 14-ab114TU (P3V21PA) I3-6100U Ram 4G HDD 500G

Core I3-6100U 2.4Ghz 4GB 500GB 14"
webcam bluetooth Intel HD 520
OS. cân nặng 1.96kg. White Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

9,900,000 VNĐ  
HP Pavillon 14-ab114TU (P3V21PA) I3-6100U Ram 4G HDD 500G

Core I3-6100U 2.4Ghz 4GB 500GB 14"
webcam bluetooth Intel HD 520
OS. cân nặng 1.96kg. White Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

9,900,000 VNĐ  
HP 14-am095TU(Z6Y13PA)I3-6006U Ram 4G HDD 500G

I3-6006U 2.0Ghz 4GB 500GB 14.0
webcam bluetooth Intel HD Gaphics
Win10. cân nặng 2.0kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

9,990,000 VNĐ  
Laptop HP 15-ay526TU (Z6Y45PA) Core I3-6006U Ram 4G HDD 500G

Core I3-6006U 2.00Ghz 4G 500GB 15.6
webcam bluetooth Intel HD Graphics 520
OS. cân nặng 2kg. Black Color. 
Brand New 100%.hàng chính hãng. 
Giá đã gồm VAT 10%

10,200,000 VNĐ  
Laptop HP 15-ay526TU (Z6Y45PA) Core I3-6006U Ram 4G HDD 500G

Core I3-6006U 2.00Ghz 4G 500GB 15.6
webcam bluetooth Intel HD Graphics 520
OS. cân nặng 2kg. Black Color. 
Brand New 100%.hàng chính hãng. 
Giá đã gồm VAT 10%

10,200,000 VNĐ  
HP Pavillon 14-AL115TU (Z6X73PA) I3-7100U Ram 4G HDD 500G

Core I3-7100U 2.4Ghz 4GB 500GB 14
webcam bluetooth Intel HD 620
OS. cân nặng 1.7kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

10,300,000 VNĐ  
HP Pavillon 14-AL115TU (Z6X74PA) I3-7100U Ram 4G HDD 500G

Core I3-7100U 2.4Ghz 4GB 500GB 14"
webcam bluetooth Intel HD 620
Ubuntu. cân nặng 1.7kg. Gold Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10

10,300,000 VNĐ  
HP Pavillon 15-au024TU(X3B97PA) I3-6100U Ram 4G HDD 500GB

Core I3-6100U 2.3Ghz Ram 4G HDD 500GB 15.6"
webcam buetooth  Intel HD 520
Ubuntu. Weight 2.0kg.Gold color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

10,400,000 VNĐ  
HP Pavillon 15-au024TU(X3B97PA) I3-6100U Ram 4G HDD 500GB

Core I3-6100U 2.3Ghz Ram 4G HDD 500GB 15.6"
webcam buetooth  Intel HD 520
Ubuntu. Weight 2.0kg.Gold color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

10,400,000 VNĐ  
HP Pavillon 15-au024TU(X3B97PA) I3-6100U Ram 4G HDD 500GB

Core I3-6100U 2.3Ghz Ram 4G HDD 500GB 15.6"
webcam buetooth  Intel HD 520
Ubuntu. Weight 2.0kg.Gold color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

10,400,000 VNĐ  
HP Pavillon 15-au023TU(X3B96PA) I3-6100U Ram 4G HDD 500GB

Core I3-6100U 2.3Ghz Ram 4G HDD 500GB 15.6"
webcam buetooth  Intel HD 520
Ubuntu. Weight 2.0kg.Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

10,400,000 VNĐ  
HP Pavillon 15-au023TU(X3B96PA) I3-6100U Ram 4G HDD 500GB

Core I3-6100U 2.3Ghz Ram 4G HDD 500GB 15.6"
webcam buetooth  Intel HD 520
Ubuntu. Weight 2.0kg.Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

10,400,000 VNĐ  
HP Pavillon 15-au023TU(X3B96PA) I3-6100U Ram 4G HDD 500GB

Core I3-6100U 2.3Ghz Ram 4G HDD 500GB 15.6"
webcam buetooth  Intel HD 520
Ubuntu. Weight 2.0kg.Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

10,400,000 VNĐ  
HP Pavilion 15-au118TU (Z6X64PA) I3-7100U Ram 4G HDD 500G

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G HDD 500G 15.6"
webcam buetooth  Intel HD WLED
Dos. Weight 2.0kg.Gold color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

10,550,000 VNĐ  
HP Pavilion 15-au118TU (Z6X64PA) I3-7100U Ram 4G HDD 500G

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G HDD 500G 15.6"
webcam buetooth  Intel HD WLED
Dos. Weight 2.0kg.Gold color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

10,550,000 VNĐ  
HP Pavilion 15-au118TU (Z6X64PA) I3-7100U Ram 4G HDD 500G

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G HDD 500G 15.6"
webcam buetooth  Intel HD WLED
Dos. Weight 2.0kg.Gold color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

10,550,000 VNĐ  
HP Pavilion 15-au117TU (Z6X63PA) I3-7100U Ram 4G HDD 500G

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G HDD 500G 15.6"
webcam buetooth  Intel HD WLED
Dos. Weight 2.0kg.Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

10,550,000 VNĐ  
HP Pavilion 15-au117TU (Z6X63PA) I3-7100U Ram 4G HDD 500G

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G HDD 500G 15.6"
webcam buetooth  Intel HD WLED
Dos. Weight 2.0kg.Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

10,550,000 VNĐ  
HP Pavilion 15-au117TU (Z6X63PA) I3-7100U Ram 4G HDD 500G

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G HDD 500G 15.6"
webcam buetooth  Intel HD WLED
Dos. Weight 2.0kg.Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

10,550,000 VNĐ  
HP 14-ac133TU (P3D13PA) Core i5 6200 Ram 4G HDD 500GB

Core i5-6200U 2.3Ghz Ram 4G 500G 14.0"
webcam buetooth  Intel HD 520 VGA
Option OS . Weight 2.0kg.Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

11,000,000 VNĐ  
HP 14-ac141TX (T9F57PA) Core i5 6200 Ram 4G HDD 500GB R5 m330 2G

Core i5-6200U 2.3Ghz Ram 4G 500G 14.0"
webcam buetooth R5 m330 2G VGA
Option OS . Weight 2.0kg.Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

11,090,000 VNĐ  
HP 14-am056TU(X1H03PA) Core i5-6200U Ram 4G HDD 500G

Core i5-6200U 2.3Ghz 4GB 500GB 14.0
webcam bluetooth Intel HD Graphics 520 
Dos. cân nặng 1.94kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

11,250,000 VNĐ  
HP 14-am056TU(X1H03PA) Core i5-6200U Ram 4G HDD 500G

Core i5-6200U 2.3Ghz 4GB 500GB 14.0
webcam bluetooth Intel HD Graphics 520 
Dos. cân nặng 1.94kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

11,250,000 VNĐ  
HP 14-am056TU(X1H03PA) Core i5-6200U Ram 4G HDD 500G

Core i5-6200U 2.3Ghz 4GB 500GB 14.0
webcam bluetooth Intel HD Graphics 520 
Dos. cân nặng 1.94kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

11,250,000 VNĐ  
HP 14-am056TU(X1H03PA) Core i5-6200U Ram 4G HDD 500G

Core i5-6200U 2.3Ghz 4GB 500GB 14.0
webcam bluetooth Intel HD Graphics 520 
Dos. cân nặng 1.94kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

11,250,000 VNĐ  
HP 14-am056TU(X1H03PA) Core i5-6200U Ram 4G HDD 500G

Core i5-6200U 2.3Ghz 4GB 500GB 14.0
webcam bluetooth Intel HD Graphics 520 
Dos. cân nặng 1.94kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

11,250,000 VNĐ  
HP 14-am056TU(X1H03PA) Core i5-6200U Ram 4G HDD 500G

Core i5-6200U 2.3Ghz 4GB 500GB 14.0
webcam bluetooth Intel HD Graphics 520 
Dos. cân nặng 1.94kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

11,250,000 VNĐ  
HP Pavilion x360 11-K116TU P3U75PA M3-6Y30 Ram 4G HDD 500G

Core M3-6Y30 2.2Ghz 4GB 500GB 11.6 Touch
webcam bluetooth Intel HD 515
OS. cân nặng 1.45kg. Red Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

11,300,000 VNĐ  
HP Pavilion x360 11-K116TU P3U75PA M3-6Y30 Ram 4G HDD 500G

Core M3-6Y30 2.2Ghz 4GB 500GB 11.6 Touch
webcam bluetooth Intel HD 515
OS. cân nặng 1.45kg. Red Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

11,300,000 VNĐ  
HP Pavillon 15-au026TU(X3B99PA) I3-6100U Ram 4G HDD 500GB

Core I3-6100U 2.3Ghz Ram 4G HDD 500GB 15.6"
webcam buetooth  Intel HD 520
OS. Weight 2.0kg.
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

11,400,000 VNĐ  
HP Pavillon 15-au025TU(X3B98PA) I3-6100U Ram 4G HDD 500GB

Core I3-6100U 2.3Ghz Ram 4G HDD 500GB 15.6"
webcam buetooth  Intel HD 520
OS. Weight 2.0kg.
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

11,400,000 VNĐ  
HP Pavillon 15-au025TU(X3B98PA) I3-6100U Ram 4G HDD 500GB

Core I3-6100U 2.3Ghz Ram 4G HDD 500GB 15.6"
webcam buetooth  Intel HD 520
OS. Weight 2.0kg.
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

11,400,000 VNĐ  
HP 15-ay131TU (Z4R05PA) Core i5-7200 Ram 4G HDD 500GB

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 500G 15.6"
webcam buetooth Intel HD Graphics 620
Dos . Weight 2.2kg.Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

11,590,000 VNĐ  
HP 15-ay131TU (Z4R05PA) Core i5-7200 Ram 4G HDD 500GB

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 500G 15.6"
webcam buetooth Intel HD Graphics 620
Dos . Weight 2.2kg.Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

11,590,000 VNĐ  
HP 15-ay131TU (Z4R05PA) Core i5-7200 Ram 4G HDD 500GB

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 500G 15.6"
webcam buetooth Intel HD Graphics 620
Dos . Weight 2.2kg.Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

11,590,000 VNĐ  
HP Pavilion 15-au110TU (Y4G15PA) I3-7100U Ram 4G HDD 500G

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G HDD 500G 15.6"
webcam buetooth  Intel HD WLED
OS. Weight 2.0kg.Gold color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

11,590,000 VNĐ  
HP Pavilion 15-au110TU (Y4G15PA) I3-7100U Ram 4G HDD 500G

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G HDD 500G 15.6"
webcam buetooth  Intel HD WLED
OS. Weight 2.0kg.Gold color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

11,590,000 VNĐ  
HP Pavilion 15-au109TU(Y4G14PA) I3-7100U Ram 4G HDD 500GB

Core I3-7100U 2.3Ghz Ram 4G HDD 500GB 15.6"
webcam buetooth  Intel HD 620
OS. Weight 2.0kg.Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

11,590,000 VNĐ  
Laptop HP 14-am118TU(Z4Q96PA)I5-7200U Ram 4G HDD 500G

I5-7200U 2.5Ghz 4GB 500GB 14.0
webcam bluetooth Intel HD Gaphics
520 cân nặng 2.0kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

11,600,000 VNĐ  
HP Pavilion x360 11-U047TU (X3C25PA) I3-6100U Ram 4G HDD 500G

Core I3-6100U 2.3Ghz 4GB 500GB 11.6"
webcam bluetooth Intel HD 520
OS. cân nặng 1.33kg. Gold Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

11,690,000 VNĐ  
HP Pavilion x360 11-U047TU (X3C25PA) I3-6100U Ram 4G HDD 500G

Core I3-6100U 2.3Ghz 4GB 500GB 11.6"
webcam bluetooth Intel HD 520
OS. cân nặng 1.33kg. Gold Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

11,690,000 VNĐ  
HP Pavilion x360 11-U047TU (X3C25PA) I3-6100U Ram 4G HDD 500G

Core I3-6100U 2.3Ghz 4GB 500GB 11.6"
webcam bluetooth Intel HD 520
OS. cân nặng 1.33kg. Gold Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

11,690,000 VNĐ  
HP Pavilion x360 11-U047TU (X3C25PA) I3-6100U Ram 4G HDD 500G

Core I3-6100U 2.3Ghz 4GB 500GB 11.6"
webcam bluetooth Intel HD 520
OS. cân nặng 1.33kg. Gold Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

11,690,000 VNĐ  
HP Pavillon 14-ab118TU (P3V25PA) I5-6200U Ram 4G HDD 500G

Core I5-6200U 2.3Ghz 4GB 500GB 14
webcam bluetooth Intel HD 620
Ubuntu. cân nặng 1.96kg. White Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

11,900,000 VNĐ  
HP Pavillon 14-ab118TU (P3V25PA) I5-6200U Ram 4G HDD 500G

Core I5-6200U 2.3Ghz 4GB 500GB 14
webcam bluetooth Intel HD 620
Ubuntu. cân nặng 1.96kg. White Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

11,900,000 VNĐ  
HP Pavillon 14-ab118TU (P3V25PA) I5-6200U Ram 4G HDD 500G

Core I5-6200U 2.3Ghz 4GB 500GB 14
webcam bluetooth Intel HD 620
Ubuntu. cân nặng 1.96kg. White Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

11,900,000 VNĐ  
HP Pavilion x360 11-u103TU (Z1E18PA) I3-7100U Ram 4G HDD 500G

Core I3-7100U 2.4Ghz 4GB 500GB 11.6 Touch
webcam bluetooth Intel HD 620
OS. cân nặng 1.3kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

12,200,000 VNĐ  
HP Pavilion x360 11-u103TU (Z1E18PA) I3-7100U Ram 4G HDD 500G

Core I3-7100U 2.4Ghz 4GB 500GB 11.6 Touch
webcam bluetooth Intel HD 620
OS. cân nặng 1.3kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

12,200,000 VNĐ  
HP Pavilion x360 11-u104TU (Z1E19PA) I3-7100U Ram 4G HDD 500G

Core I3-7100U 2.4Ghz 4GB 500GB 11.6 Touch
webcam bluetooth Intel HD 620
OS. cân nặng 1.4kg. Gold Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

12,200,000 VNĐ  
HP Pavilion x360 11-u104TU (Z1E19PA) I3-7100U Ram 4G HDD 500G

Core I3-7100U 2.4Ghz 4GB 500GB 11.6 Touch
webcam bluetooth Intel HD 620
OS. cân nặng 1.4kg. Gold Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

12,200,000 VNĐ  
HP Pavillon 14-AL116TU (Z6X75PA) I5-7200U Ram 4G HDD 500G

Core I5-7200U 2.5Ghz 4GB 500GB 14"
webcam bluetooth Intel HD 620
Ubuntu. cân nặng 1.58kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10

 

12,490,000 VNĐ  
HP Pavillon 14-AL116TU (Z6X75PA) I5-7200U Ram 4G HDD 500G

Core I5-7200U 2.5Ghz 4GB 500GB 14"
webcam bluetooth Intel HD 620
Ubuntu. cân nặng 1.58kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10

 

12,490,000 VNĐ  
HP Pavillon 14-AL117TU (Z6X76PA) I5-7200U Ram 4G HDD 500G

Core I5-7200U 2.5Ghz 4GB 500GB 14"
webcam bluetooth Intel HD 620
Ubuntu. cân nặng 1.58kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10

12,490,000 VNĐ  
HP Pavillon 14-AL117TU (Z6X76PA) I5-7200U Ram 4G HDD 500G

Core I5-7200U 2.5Ghz 4GB 500GB 14"
webcam bluetooth Intel HD 620
Ubuntu. cân nặng 1.58kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10

12,490,000 VNĐ  
HP Pavillon 14-AL117TU (Z6X76PA) I5-7200U Ram 4G HDD 500G

Core I5-7200U 2.5Ghz 4GB 500GB 14"
webcam bluetooth Intel HD 620
Ubuntu. cân nặng 1.58kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10

12,490,000 VNĐ  
HP Pavillon 15-au028TU(X3C01PA) I5-6200U Ram 4G HDD 500GB

Core I5-6200U 2.3Ghz Ram 4G HDD 500GB 15.6"
webcam buetooth  Intel HD 520
Ubuntu. Weight 2.2kg.Gold color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

12,500,000 VNĐ  
HP Pavillon 15-au028TU(X3C01PA) I5-6200U Ram 4G HDD 500GB

Core I5-6200U 2.3Ghz Ram 4G HDD 500GB 15.6"
webcam buetooth  Intel HD 520
Ubuntu. Weight 2.2kg.Gold color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

12,500,000 VNĐ  
HP Pavillon 15-au028TU(X3C01PA) I5-6200U Ram 4G HDD 500GB

Core I5-6200U 2.3Ghz Ram 4G HDD 500GB 15.6"
webcam buetooth  Intel HD 520
Ubuntu. Weight 2.2kg.Gold color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

12,500,000 VNĐ  
HP Pavillon 15-au027TU(X3C00PA) I5-6200U Ram 4G HDD 500GB

Core I5-6200U 2.3Ghz Ram 4G HDD 500GB 15.6"
webcam buetooth  Intel HD 520
Ubuntu. Weight 2.2kg.Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

12,500,000 VNĐ  
HP Pavillon 15-au027TU(X3C00PA) I5-6200U Ram 4G HDD 500GB

Core I5-6200U 2.3Ghz Ram 4G HDD 500GB 15.6"
webcam buetooth  Intel HD 520
Ubuntu. Weight 2.2kg.Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

12,500,000 VNĐ  
HP Pavillon 15-au027TU(X3C00PA) I5-6200U Ram 4G HDD 500GB

Core I5-6200U 2.3Ghz Ram 4G HDD 500GB 15.6"
webcam buetooth  Intel HD 520
Ubuntu. Weight 2.2kg.Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

12,500,000 VNĐ  
HP 15-ay166TX (Z4R07PA) Core i5-7200 Ram 4G HDD 500GB R5 M330 2G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 500G 15.6"
webcam buetooth R5 m330 2G VGA
Dos . Weight 2.0kg.Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

12,600,000 VNĐ  
HP 15-ay166TX (Z4R07PA) Core i5-7200 Ram 4G HDD 500GB R5 M330 2G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 500G 15.6"
webcam buetooth R5 m330 2G VGA
Dos . Weight 2.0kg.Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

12,600,000 VNĐ  
HP 15-ay166TX (Z4R07PA) Core i5-7200 Ram 4G HDD 500GB R5 M330 2G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 500G 15.6"
webcam buetooth R5 m330 2G VGA
Dos . Weight 2.0kg.Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

12,600,000 VNĐ  
HP 15-ay166TX (Z4R07PA) Core i5-7200 Ram 4G HDD 500GB R5 M330 2G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 500G 15.6"
webcam buetooth R5 m330 2G VGA
Dos . Weight 2.0kg.Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

12,600,000 VNĐ  
HP Pavilion 15-au120TU (Z6X66PA) I5-7200U Ram 4G HDD 500G

Core I5-7200U 2.5Ghz Ram 4G HDD 500G 15.6"
webcam buetooth  Intel HD WLED
Dos. Weight 2.0kg.Gold color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

12,650,000 VNĐ  
HP Pavilion 15-au120TU (Z6X66PA) I5-7200U Ram 4G HDD 500G

Core I5-7200U 2.5Ghz Ram 4G HDD 500G 15.6"
webcam buetooth  Intel HD WLED
Dos. Weight 2.0kg.Gold color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

12,650,000 VNĐ  
HP Pavilion 15-au119TU (Z6X65PA) I5-7200U Ram 4G HDD 500G

Core I5-7200U 2.5Ghz Ram 4G HDD 500G 15.6"
webcam buetooth  Intel HD WLED
Dos. Weight 2.0kg.Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

12,650,000 VNĐ  
HP Pavilion 15-au119TU (Z6X65PA) I5-7200U Ram 4G HDD 500G

Core I5-7200U 2.5Ghz Ram 4G HDD 500G 15.6"
webcam buetooth  Intel HD WLED
Dos. Weight 2.0kg.Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

12,650,000 VNĐ  
HP Pavilion 15-au119TU (Z6X65PA) I5-7200U Ram 4G HDD 500G

Core I5-7200U 2.5Ghz Ram 4G HDD 500G 15.6"
webcam buetooth  Intel HD WLED
Dos. Weight 2.0kg.Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

12,650,000 VNĐ  
HP Pavillon 14-al157TX (Z6X77PA) I5-7200U 4G 500GG

Core I5-7200U 2.5Ghz 4GB 500GB 14"
webcam bluetooth Intel HD 620
Dos. cân nặng 1.58kg.  
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

13,490,000 VNĐ  
HP Pavillon 15-au030TU(X3C03PA) I5-6200U Ram 4G HDD 500GB

Core I5-6200U 2.3Ghz Ram 4G HDD 500GB 15.6"
webcam buetooth  Intel HD 520
OS. Weight 2.2kg.Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

13,500,000 VNĐ  
HP Pavillon 15-au030TU(X3C03PA) I5-6200U Ram 4G HDD 500GB

Core I5-6200U 2.3Ghz Ram 4G HDD 500GB 15.6"
webcam buetooth  Intel HD 520
OS. Weight 2.2kg.Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

13,500,000 VNĐ  
HP Pavillon 14-al158TX (Z6X78PA) I5-6200U Ram 4G HDD 500GB

Core i5-6200U 2.5Ghz Ram 4G 500G 14.0"
webcam buetooth  Intel HD 620 VGA
Ubuntu . Weight 1.58kg.Gold color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

13,500,000 VNĐ  
HP Pavillon 15-au029TU(X3C02PA) I5-6200U Ram 4G HDD 500GB

Core I5-6200U 2.3Ghz Ram 4G HDD 500GB 15.6"
webcam buetooth  Intel HD 520
OS. Weight 2.2kg.Gold color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

13,500,000 VNĐ  
HP Pavillon 15-au029TU(X3C02PA) I5-6200U Ram 4G HDD 500GB

Core I5-6200U 2.3Ghz Ram 4G HDD 500GB 15.6"
webcam buetooth  Intel HD 520
OS. Weight 2.2kg.Gold color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

13,500,000 VNĐ  
HP Pavillon 15-au029TU(X3C02PA) I5-6200U Ram 4G HDD 500GB

Core I5-6200U 2.3Ghz Ram 4G HDD 500GB 15.6"
webcam buetooth  Intel HD 520
OS. Weight 2.2kg.Gold color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

13,500,000 VNĐ  
HP Pavilion 15-au112TU (Y4G17PA) I5-7200U Ram 4G HDD 500G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G HDD 500G 15.6"
webcam buetooth  Intel HD LED
OS. Weight 2.2kg.Gold color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

13,590,000 VNĐ  
HP Pavilion 15-au112TU (Y4G17PA) I5-7200U Ram 4G HDD 500G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G HDD 500G 15.6"
webcam buetooth  Intel HD LED
OS. Weight 2.2kg.Gold color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

13,590,000 VNĐ  
HP Pavilion 15-au633TX (Z6X67PA) I5-7200U Ram 4G HDD 500G

I5-7200U 2.7Ghz 4GB 500GB 15.6
webcam bluetooth Intel HD Gaphics
Dos. cân nặng 2.0kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

13,590,000 VNĐ  
HP Pavilion 15-au633TX (Z6X67PA) I5-7200U Ram 4G HDD 500G

I5-7200U 2.7Ghz 4GB 500GB 15.6
webcam bluetooth Intel HD Gaphics
Dos. cân nặng 2.0kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

13,590,000 VNĐ  
HP Pavilion 15-au633TX (Z6X67PA) I5-7200U Ram 4G HDD 500G

I5-7200U 2.7Ghz 4GB 500GB 15.6
webcam bluetooth Intel HD Gaphics
Dos. cân nặng 2.0kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

13,590,000 VNĐ  
HP Pavilion 15-au111TU(Y4G16PA ) I5-7200U Ram 4G HDD 500GB

Core I5-7200U 2.5Ghz Ram 4G HDD 500GB 15.6"
webcam buetooth  Intel HD 620
OS. Weight 2.0kg.Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

13,590,000 VNĐ  
HP Pavilion 15-au111TU(Y4G16PA ) I5-7200U Ram 4G HDD 500GB

Core I5-7200U 2.5Ghz Ram 4G HDD 500GB 15.6"
webcam buetooth  Intel HD 620
OS. Weight 2.0kg.Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

13,590,000 VNĐ  
HP Pavilion 15-au111TU(Y4G16PA ) I5-7200U Ram 4G HDD 500GB

Core I5-7200U 2.5Ghz Ram 4G HDD 500GB 15.6"
webcam buetooth  Intel HD 620
OS. Weight 2.0kg.Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

13,590,000 VNĐ  
HP Pavilion 15-au634TX (Z6X68PA) I5-7200U Ram 4G HDD 500G

I5-7200U 2.7Ghz 4GB 500GB 15.6
webcam bluetooth Intel HD Gaphics
Dos. cân nặng 2.0kg. Gold Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

13,590,000 VNĐ  
HP Pavilion 15-au634TX (Z6X68PA) I5-7200U Ram 4G HDD 500G

I5-7200U 2.7Ghz 4GB 500GB 15.6
webcam bluetooth Intel HD Gaphics
Dos. cân nặng 2.0kg. Gold Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

13,590,000 VNĐ  
HP Pavillon 15-au067TX(X3C16PA ) I5-6200U Ram 4G HDD 500GB

Core I5-6200U 2.5Ghz Ram 4G HDD 500GB 15.6"
webcam buetooth  Intel HD  LED
OS. Weight 2.0kg.Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

14,490,000 VNĐ  
HP Pavillon 15-au067TX(X3C16PA ) I5-6200U Ram 4G HDD 500GB

Core I5-6200U 2.5Ghz Ram 4G HDD 500GB 15.6"
webcam buetooth  Intel HD  LED
OS. Weight 2.0kg.Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

14,490,000 VNĐ  
HP Pavillon 15-au068TX (X3C17PA) I5-6200U Ram 4G HDD 500G

Core I5-6200U 2.5Ghz Ram 4G HDD 500G 15.6"
webcam buetooth  Intel HD VGA
OS. Weight 2.0kg.Silver
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

14,490,000 VNĐ  
HP Pavillon 15-au068TX (X3C17PA) I5-6200U Ram 4G HDD 500G

Core I5-6200U 2.5Ghz Ram 4G HDD 500G 15.6"
webcam buetooth  Intel HD VGA
OS. Weight 2.0kg.Silver
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

14,490,000 VNĐ  
HP Pavillon 15-au068TX (X3C17PA) I5-6200U Ram 4G HDD 500G

Core I5-6200U 2.5Ghz Ram 4G HDD 500G 15.6"
webcam buetooth  Intel HD VGA
OS. Weight 2.0kg.Silver
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

14,490,000 VNĐ  
HP Pavilion 15-au119TX (Y4G52PA) I5-7200U Ram 4G HDD 500G

Core I5-7200U 2.5Ghz Ram 4G HDD 500G 15.6"
webcam buetooth  Intel HD Graphics VGA
OS. Weight 2.0kg. Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

14,690,000 VNĐ  
HP Pavilion 15-au119TX (Y4G52PA) I5-7200U Ram 4G HDD 500G

Core I5-7200U 2.5Ghz Ram 4G HDD 500G 15.6"
webcam buetooth  Intel HD Graphics VGA
OS. Weight 2.0kg. Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

14,690,000 VNĐ  
HP Pavilion 15-au119TX (Y4G52PA) I5-7200U Ram 4G HDD 500G

Core I5-7200U 2.5Ghz Ram 4G HDD 500G 15.6"
webcam buetooth  Intel HD Graphics VGA
OS. Weight 2.0kg. Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

14,690,000 VNĐ  
HP Pavilion 15-au120TX (Y4G53PA) I5-7200U Ram 4G HDD 500G

Core I5-7200U 2.5Ghz Ram 4G HDD 500G 15.6"
webcam buetooth  Intel HD Graphics VGA
OS. Weight 2.0kg.
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

14,690,000 VNĐ  
HP Pavilion 15-au120TX (Y4G53PA) I5-7200U Ram 4G HDD 500G

Core I5-7200U 2.5Ghz Ram 4G HDD 500G 15.6"
webcam buetooth  Intel HD Graphics VGA
OS. Weight 2.0kg.
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

14,690,000 VNĐ  
HP Pavilion x360 13-u108TU (Y4G05PA) I5-7200U 4G 500G

Core I5-7200U 2.5Ghz 4G 500GB 13.3
webcam bluetooth Intel HD Graphics
OS. cân nặng 1.58kg. Gold Color. 
Brand New 100%.hàng chính hãng. 
Giá đã gồm VAT 10%

14,850,000 VNĐ  
HP Pavilion x360 13-u108TU (Y4G05PA) I5-7200U 4G 500G

Core I5-7200U 2.5Ghz 4G 500GB 13.3
webcam bluetooth Intel HD Graphics
OS. cân nặng 1.58kg. Gold Color. 
Brand New 100%.hàng chính hãng. 
Giá đã gồm VAT 10%

14,850,000 VNĐ  
HP Pavilion x360 13-u108TU (Y4G05PA) I5-7200U 4G 500G

Core I5-7200U 2.5Ghz 4G 500GB 13.3
webcam bluetooth Intel HD Graphics
OS. cân nặng 1.58kg. Gold Color. 
Brand New 100%.hàng chính hãng. 
Giá đã gồm VAT 10%

14,850,000 VNĐ  
HP Pavilion x360 13-u107TU (Y4G04PA) I5-7200U 4G 500G

Core I5-7200U 2.5Ghz 4G 500GB 13.3
webcam bluetooth Intel HD Graphics
OS. cân nặng 1.58kg. Silver Color. 
Brand New 100%.hàng chính hãng. 
Giá đã gồm VAT 10%

14,850,000 VNĐ  
HP Pavilion x360 13-u107TU (Y4G04PA) I5-7200U 4G 500G

Core I5-7200U 2.5Ghz 4G 500GB 13.3
webcam bluetooth Intel HD Graphics
OS. cân nặng 1.58kg. Silver Color. 
Brand New 100%.hàng chính hãng. 
Giá đã gồm VAT 10%

14,850,000 VNĐ  
HP Pavilion x360 13-u107TU (Y4G04PA) I5-7200U 4G 500G

Core I5-7200U 2.5Ghz 4G 500GB 13.3
webcam bluetooth Intel HD Graphics
OS. cân nặng 1.58kg. Silver Color. 
Brand New 100%.hàng chính hãng. 
Giá đã gồm VAT 10%

14,850,000 VNĐ  
HP Pavillon 14-ab167TX(T9F67PA) I7-6500U Ram 8G HDD 1TB

Core I7-6500U 2.5Ghz 8GB TB 14
webcam bluetooth Intel HD 620
OS. cân nặng 1.4kg. Gold Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

15,300,000 VNĐ  
HP Pavillon 14-ab167TX(T9F67PA) I7-6500U Ram 8G HDD 1TB

Core I7-6500U 2.5Ghz 8GB TB 14
webcam bluetooth Intel HD 620
OS. cân nặng 1.4kg. Gold Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

15,300,000 VNĐ  
HP 14-am032TX (X1H07PA) Core I7-6500U Ram 8GB HDD 1TB R7 M440 2G

Core I7-6500U 2.5Ghz 8G 1TB 14
webcam bluetooth Intel HD R7 M440 2G
Ubuntu. cân nặng 1.94kg. Silver Color. 
Brand New 100%.hàng chính hãng. 
Giá đã gồm VAT 10%

15,390,000 VNĐ  
HP 14-am032TX (X1H07PA) Core I7-6500U Ram 8GB HDD 1TB R7 M440 2G

Core I7-6500U 2.5Ghz 8G 1TB 14
webcam bluetooth Intel HD R7 M440 2G
Ubuntu. cân nặng 1.94kg. Silver Color. 
Brand New 100%.hàng chính hãng. 
Giá đã gồm VAT 10%

15,390,000 VNĐ  
HP 14-am032TX (X1H07PA) Core I7-6500U Ram 8GB HDD 1TB R7 M440 2G

Core I7-6500U 2.5Ghz 8G 1TB 14
webcam bluetooth Intel HD R7 M440 2G
Ubuntu. cân nặng 1.94kg. Silver Color. 
Brand New 100%.hàng chính hãng. 
Giá đã gồm VAT 10%

15,390,000 VNĐ  
HP 14-am032TX (X1H07PA) Core I7-6500U Ram 8GB HDD 1TB R7 M440 2G

Core I7-6500U 2.5Ghz 8G 1TB 14
webcam bluetooth Intel HD R7 M440 2G
Ubuntu. cân nặng 1.94kg. Silver Color. 
Brand New 100%.hàng chính hãng. 
Giá đã gồm VAT 10%

15,390,000 VNĐ  
HP 14-am032TX (X1H07PA) Core I7-6500U Ram 8GB HDD 1TB R7 M440 2G

Core I7-6500U 2.5Ghz 8G 1TB 14
webcam bluetooth Intel HD R7 M440 2G
Ubuntu. cân nặng 1.94kg. Silver Color. 
Brand New 100%.hàng chính hãng. 
Giá đã gồm VAT 10%

15,390,000 VNĐ  
HP 14-am032TX (X1H07PA) Core I7-6500U Ram 8GB HDD 1TB R7 M440 2G

Core I7-6500U 2.5Ghz 8G 1TB 14
webcam bluetooth Intel HD R7 M440 2G
Ubuntu. cân nặng 1.94kg. Silver Color. 
Brand New 100%.hàng chính hãng. 
Giá đã gồm VAT 10%

15,390,000 VNĐ  
HP 15-ay169TX (Z6X61PA) Core I7-7500U Ram 8GB HDD 1TB R7 M340 2G

Core I7-7500U 2.7GHz 8G 1TB 15.6
webcam bluetooth Intel HD R7 M340 2G
Ubuntu. cân nặng 2.19kg. Silver Color. 
Brand New 100%.hàng chính hãng. 
Giá đã gồm VAT 10%

15,900,000 VNĐ  
HP 15-ay169TX (Z6X61PA) Core I7-7500U Ram 8GB HDD 1TB R7 M340 2G

Core I7-7500U 2.7GHz 8G 1TB 15.6
webcam bluetooth Intel HD R7 M340 2G
Ubuntu. cân nặng 2.19kg. Silver Color. 
Brand New 100%.hàng chính hãng. 
Giá đã gồm VAT 10%

15,900,000 VNĐ  
HP 15-ay169TX (Z6X61PA) Core I7-7500U Ram 8GB HDD 1TB R7 M340 2G

Core I7-7500U 2.7GHz 8G 1TB 15.6
webcam bluetooth Intel HD R7 M340 2G
Ubuntu. cân nặng 2.19kg. Silver Color. 
Brand New 100%.hàng chính hãng. 
Giá đã gồm VAT 10%

15,900,000 VNĐ  
HP 15-ay169TX (Z6X61PA) Core I7-7500U Ram 8GB HDD 1TB R7 M340 2G

Core I7-7500U 2.7GHz 8G 1TB 15.6
webcam bluetooth Intel HD R7 M340 2G
Ubuntu. cân nặng 2.19kg. Silver Color. 
Brand New 100%.hàng chính hãng. 
Giá đã gồm VAT 10%

15,900,000 VNĐ  
HP Pavillon 14-AL040TX (X3B93PA) I7-6500U Ram 8G HDD 1TB

Core I7-6500U 2.5Ghz Ram 8G HDD 1TB 14"
webcam buetooth  Intel HD Full VGA
Ubuntu. Weight 2.2kg.
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

16,350,000 VNĐ  
HP Pavillon 14-AL040TX (X3B93PA) I7-6500U Ram 8G HDD 1TB

Core I7-6500U 2.5Ghz Ram 8G HDD 1TB 14"
webcam buetooth  Intel HD Full VGA
Ubuntu. Weight 2.2kg.
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

16,350,000 VNĐ  
HP Pavillon 14-AL040TX (X3B93PA) I7-6500U Ram 8G HDD 1TB

Core I7-6500U 2.5Ghz Ram 8G HDD 1TB 14"
webcam buetooth  Intel HD Full VGA
Ubuntu. Weight 2.2kg.
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

16,350,000 VNĐ  
HP Pavillon 14-AL039TX (X3B92PA) I7-6500U Ram 8G HDD 1TB

Core I7-6500U 2.5Ghz Ram 8G 1TB 14"
webcam buetooth  Intel HD WLED VGA
Ubuntu . Weight 1.8kg.
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

16,390,000 VNĐ  
HP Pavillon 14-AL039TX (X3B92PA) I7-6500U Ram 8G HDD 1TB

Core I7-6500U 2.5Ghz Ram 8G 1TB 14"
webcam buetooth  Intel HD WLED VGA
Ubuntu . Weight 1.8kg.
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

16,390,000 VNĐ  
HP 14-am033TX (X1H08PA) Core i7-6500U Ram 4G HDD 1B R7M440 2G

Core i7-6500U 2.5GHz Ram 4G 1TB 14"
webcam buetooth R7M440 2G
OS . Weight 1.94kg. Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

16,390,000 VNĐ  
HP 14-am033TX (X1H08PA) Core i7-6500U Ram 4G HDD 1B R7M440 2G

Core i7-6500U 2.5GHz Ram 4G 1TB 14"
webcam buetooth R7M440 2G
OS . Weight 1.94kg. Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

16,390,000 VNĐ  
HP 14-am033TX (X1H08PA) Core i7-6500U Ram 4G HDD 1B R7M440 2G

Core i7-6500U 2.5GHz Ram 4G 1TB 14"
webcam buetooth R7M440 2G
OS . Weight 1.94kg. Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

16,390,000 VNĐ  
HP 14-am033TX (X1H08PA) Core i7-6500U Ram 4G HDD 1B R7M440 2G

Core i7-6500U 2.5GHz Ram 4G 1TB 14"
webcam buetooth R7M440 2G
OS . Weight 1.94kg. Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

16,390,000 VNĐ  
HP 14-am033TX (X1H08PA) Core i7-6500U Ram 4G HDD 1B R7M440 2G

Core i7-6500U 2.5GHz Ram 4G 1TB 14"
webcam buetooth R7M440 2G
OS . Weight 1.94kg. Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

16,390,000 VNĐ  
HP Pavillon 14-AL159TX(Z6X79PA) I7-7500U Ram 8G HDD 1TB

Core I7-7500U 2.7Ghz Ram 8G HDD 1TB 14"
webcam buetooth  Intel HD WLEDl VGA
Ubuntu. Weight 1.58kg.
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

16,650,000 VNĐ  
HP Pavillon 14-AL159TX(Z6X79PA) I7-7500U Ram 8G HDD 1TB

Core I7-7500U 2.7Ghz Ram 8G HDD 1TB 14"
webcam buetooth  Intel HD WLEDl VGA
Ubuntu. Weight 1.58kg.
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

16,650,000 VNĐ  
HP Pavillon 14-AL159TX(Z6X79PA) I7-7500U Ram 8G HDD 1TB

Core I7-7500U 2.7Ghz Ram 8G HDD 1TB 14"
webcam buetooth  Intel HD WLEDl VGA
Ubuntu. Weight 1.58kg.
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

16,650,000 VNĐ  
HP Pavillon 14-AL115TX(Y4G13PA) I7-7500U Ram 4G HDD 1TB

Core I7-7500U 2.7Ghz Ram 4G HDD 1TB 14"
webcam buetooth  Intel HD WLED VGA
OS. Weight 1.7kg.Gold color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

16,650,000 VNĐ  
HP Pavillon 14-AL115TX(Y4G13PA) I7-7500U Ram 4G HDD 1TB

Core I7-7500U 2.7Ghz Ram 4G HDD 1TB 14"
webcam buetooth  Intel HD WLED VGA
OS. Weight 1.7kg.Gold color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

16,650,000 VNĐ  
HP Pavilion 15-au636TX (Z6X70PA) I7-7500U Ram 8G HDD 1TB

I7-7500U 2.7Ghz 8GB 1TB 15.6
webcam bluetooth Intel HD Gaphics
Dos. cân nặng 2.0kg. Gold Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

16,950,000 VNĐ  
HP Pavilion 15-au636TX (Z6X70PA) I7-7500U Ram 8G HDD 1TB

I7-7500U 2.7Ghz 8GB 1TB 15.6
webcam bluetooth Intel HD Gaphics
Dos. cân nặng 2.0kg. Gold Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

16,950,000 VNĐ  
HP Pavilion 15-au636TX (Z6X70PA) I7-7500U Ram 8G HDD 1TB

I7-7500U 2.7Ghz 8GB 1TB 15.6
webcam bluetooth Intel HD Gaphics
Dos. cân nặng 2.0kg. Gold Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

16,950,000 VNĐ  
HP Pavilion 15-au635TX (Z6X69PA) I7-7500U Ram 8G HDD 1TB

I7-7500U 2.7Ghz 8GB 1TB 15.6
webcam bluetooth Intel HD Gaphics
Dos. cân nặng 2.0kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

 

16,950,000 VNĐ  
HP Pavilion 15-au635TX (Z6X69PA) I7-7500U Ram 8G HDD 1TB

I7-7500U 2.7Ghz 8GB 1TB 15.6
webcam bluetooth Intel HD Gaphics
Dos. cân nặng 2.0kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

 

16,950,000 VNĐ  
HP Pavilion 15-au635TX (Z6X69PA) I7-7500U Ram 8G HDD 1TB

I7-7500U 2.7Ghz 8GB 1TB 15.6
webcam bluetooth Intel HD Gaphics
Dos. cân nặng 2.0kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

 

16,950,000 VNĐ  
HP Pavilion 15-au071TX (X3C20PA) I7-6500U Ram 4G HDD 1TB

Core I7-6500U 2.5Ghz Ram 4G HDD 1TB 15.6"
webcam buetooth  Intel HD WLED VGA
OS. Weight 2.0kg. Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

17,950,000 VNĐ  
HP Pavilion 15-au071TX (X3C20PA) I7-6500U Ram 4G HDD 1TB

Core I7-6500U 2.5Ghz Ram 4G HDD 1TB 15.6"
webcam buetooth  Intel HD WLED VGA
OS. Weight 2.0kg. Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

17,950,000 VNĐ  
HP Pavillon 15-bc016TX (X3B80PA) I5-6300HQ Ram 4G HDD 1TB

I5-6300HQ 2.3Ghz 4GB 1TB 15.6
webcam bluetooth Intel HD Gaphics
Win10. cân nặng 2.2kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

18,650,000 VNĐ  
HP Pavillon 15-bc016TX (X3B80PA) I5-6300HQ Ram 4G HDD 1TB

I5-6300HQ 2.3Ghz 4GB 1TB 15.6
webcam bluetooth Intel HD Gaphics
Win10. cân nặng 2.2kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

18,650,000 VNĐ  
HP Pavillon 15-bc016TX (X3B80PA) I5-6300HQ Ram 4G HDD 1TB

I5-6300HQ 2.3Ghz 4GB 1TB 15.6
webcam bluetooth Intel HD Gaphics
Win10. cân nặng 2.2kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

18,650,000 VNĐ  
HP Pavilion 15-bc018TX (X3C06PA) I7-6700HQ Ram 8G HDD 1TB

Core I7-6700HQ 2.6Ghz Ram84G 1TB 15.6"
webcam buetooth  Intel  Full HD VGA
OS . Weight 2.2kg.
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

22,100,000 VNĐ  
HP Pavilion 15-bc020TX (X3C08PA) I7-6700HQ Ram 16G HDD SSD128G+1TB

Core I7-6700HQ 2.6Ghz Ram 16G SSD128G+1TB 15.6"
webcam buetooth  Intel HD Full VGA
OS . Weight 2.2kg.
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

24,100,000 VNĐ  
HP Pavilion 15-bc020TX (X3C08PA) I7-6700HQ Ram 16G HDD SSD128G+1TB

Core I7-6700HQ 2.6Ghz Ram 16G SSD128G+1TB 15.6"
webcam buetooth  Intel HD Full VGA
OS . Weight 2.2kg.
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

24,100,000 VNĐ  
HP Pavilion G Giá
Laptop HP 350 G1 I3-4005U Ram 4G HDD 500G

Core I3-4005U 2.2Ghz 4G 500GB 15.6
webcam bluetooth Intel HD 4400 VGA
Ubuntu. cân nặng 2.2kg. Silver Color. 
Brand New 100%.hàng chính hãng. 
Giá đã gồm VAT 10%

8,300,000 VNĐ  
HP 348 G4 (Z6T25PA) Core I3-7100U Ram 4G HDD 500G

core I3-7100U 2.4Ghz 4G 500GB 14
webcam bluetooth Intel HD 620
Ubuntu. cân nặng 2.0kg. Silver Color. 
Brand New 100%.hàng chính hãng. 
Giá đã gồm VAT 10%

10,390,000 VNĐ  
HP 348 G4 (Z6T25PA) Core I3-7100U Ram 4G HDD 500G

core I3-7100U 2.4Ghz 4G 500GB 14
webcam bluetooth Intel HD 620
Ubuntu. cân nặng 2.0kg. Silver Color. 
Brand New 100%.hàng chính hãng. 
Giá đã gồm VAT 10%

10,390,000 VNĐ  
HP 348 G4 (Z6T25PA) Core I3-7100U Ram 4G HDD 500G

core I3-7100U 2.4Ghz 4G 500GB 14
webcam bluetooth Intel HD 620
Ubuntu. cân nặng 2.0kg. Silver Color. 
Brand New 100%.hàng chính hãng. 
Giá đã gồm VAT 10%

10,390,000 VNĐ  
HP 348 G3 (W5S59PA) Core I5-6200U Ram 4G HDD 500G ON

core I5-6200U 2.3Ghz 4G 500GB 14
webcam bluetooth Intel HD 520
Ubuntu. cân nặng 2.0kg. Silver Color. 
Brand New 100%.hàng chính hãng. 
Giá đã gồm VAT 10%

12,200,000 VNĐ  
HP 348 G3 (W5S59PA) Core I5-6200U Ram 4G HDD 500G ON

core I5-6200U 2.3Ghz 4G 500GB 14
webcam bluetooth Intel HD 520
Ubuntu. cân nặng 2.0kg. Silver Color. 
Brand New 100%.hàng chính hãng. 
Giá đã gồm VAT 10%

12,200,000 VNĐ  
HP 348 G3 (W5S59PA) Core I5-6200U Ram 4G HDD 500G ON

core I5-6200U 2.3Ghz 4G 500GB 14
webcam bluetooth Intel HD 520
Ubuntu. cân nặng 2.0kg. Silver Color. 
Brand New 100%.hàng chính hãng. 
Giá đã gồm VAT 10%

12,200,000 VNĐ  
HP 348 G4 (Z6T26PA) Core I5-7200U Ram 4G HDD 500G

Core i5-7200U 2.5Ghz 4GB 500GB 14.0
webcam bluetooth Intel HD Graphics
Ubuntu. cân nặng 1.83kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

12,600,000 VNĐ  
HP 348 G4 (Z6T26PA) Core I5-7200U Ram 4G HDD 500G

Core i5-7200U 2.5Ghz 4GB 500GB 14.0
webcam bluetooth Intel HD Graphics
Ubuntu. cân nặng 1.83kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

12,600,000 VNĐ  
HP 15-AY052TX (X3B65PA) Core I7-6500U Ram 8GB HDD 1TB R7 M340 2G

Core I7-6500U 2.5Ghz 8G 1TB 15.6
webcam bluetooth Intel HD R7 M340 2G
Ubuntu. cân nặng 2.2kg. Silver Color. 
Brand New 100%.hàng chính hãng. 
Giá đã gồm VAT 10%

15,900,000 VNĐ  
HP 348 G3 (W5S60PA) Core I7-6500U Ram 8G HDD 1TB

core I7-6500U 2.5Ghz 8G 1TB 14
webcam bluetooth Intel HD 520
Ubuntu. cân nặng 2.0kg. Silver Color. 
Brand New 100%.hàng chính hãng. 
Giá đã gồm VAT 10%

16,300,000 VNĐ  
HP 348 G3 (W5S60PA) Core I7-6500U Ram 8G HDD 1TB

core I7-6500U 2.5Ghz 8G 1TB 14
webcam bluetooth Intel HD 520
Ubuntu. cân nặng 2.0kg. Silver Color. 
Brand New 100%.hàng chính hãng. 
Giá đã gồm VAT 10%

16,300,000 VNĐ  
HP 348 G3 (W5S60PA) Core I7-6500U Ram 8G HDD 1TB

core I7-6500U 2.5Ghz 8G 1TB 14
webcam bluetooth Intel HD 520
Ubuntu. cân nặng 2.0kg. Silver Color. 
Brand New 100%.hàng chính hãng. 
Giá đã gồm VAT 10%

16,300,000 VNĐ  
HP 348 G4 (Z6T27PA) Core I7-7500U Ram 4G HDD 500G

core I7-7500U 2.7Ghz 4G 500GB 14
webcam bluetooth Intel HD 620
Ubuntu. cân nặng 1.9kg. Silver
Brand New 100%.hàng chính hãng. 
Giá đã gồm VAT 10%

16,850,000 VNĐ  
HP 348 G4 (Z6T27PA) Core I7-7500U Ram 4G HDD 500G

core I7-7500U 2.7Ghz 4G 500GB 14
webcam bluetooth Intel HD 620
Ubuntu. cân nặng 1.9kg. Silver
Brand New 100%.hàng chính hãng. 
Giá đã gồm VAT 10%

16,850,000 VNĐ  
HP Probook Giá
HP Probook 450 G3 (T9S19PA) Core I3-6100U Ram 4G HDD 500G

Core i3-6100U 2.3Ghz Ram 4G 500G 15.6"
webcam buetooth Intel HD Graphics
OS .Weight 1.83kg. Black color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

10,500,000 VNĐ  
HP Probook 450 G3 (T9S19PA) Core I3-6100U Ram 4G HDD 500G

Core i3-6100U 2.3Ghz Ram 4G 500G 15.6"
webcam buetooth Intel HD Graphics
OS .Weight 1.83kg. Black color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

10,500,000 VNĐ  
HP Probook 450 G3 (T9S19PA) Core I3-6100U Ram 4G HDD 500G

Core i3-6100U 2.3Ghz Ram 4G 500G 15.6"
webcam buetooth Intel HD Graphics
OS .Weight 1.83kg. Black color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

10,500,000 VNĐ  
HP Probook 450 G3 (T9S18PA) Core i3-6100U Ram 4G HDD 500G

Core i3-6100U 2.3Ghz Ram 4G 500G 15.6"
webcam buetooth Intel HD 520M
Dos .Weight 2.2kg. Black color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

10,700,000 VNĐ  
HP Probook 430 G4 (Z6T06PA) Core I3-7100U Ram 4G HDD 500G

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 500G 13.3"
webcam buetooth Intel HD 620
Dos .Weight 1.5kg. Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

12,100,000 VNĐ  
HP Probook 430 G4 (Z6T06PA) Core I3-7100U Ram 4G HDD 500G

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 500G 13.3"
webcam buetooth Intel HD 620
Dos .Weight 1.5kg. Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

12,100,000 VNĐ  
HP Probook 430 G4 (Z6T06PA) Core I3-7100U Ram 4G HDD 500G

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 500G 13.3"
webcam buetooth Intel HD 620
Dos .Weight 1.5kg. Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

12,100,000 VNĐ  
Laptop HP Probook 450 G4 (Z6T17PA) Core i3-7100U Ram 4G HDD 500GB

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 500GB 15.6"
webcam buetooth 
Option OS . Weight 2.0kg. Black color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

12,100,000 VNĐ  
HP Probook 440 G4 (Z6T11PA) Core i3-7100U Ram 4G HDD 500GB

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 500GB 14"
webcam buetooth HD Graphics
Dos . Weight 1.83kg. Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

12,200,000 VNĐ  
HP Probook 440 G4 (Z6T11PA) Core i3-7100U Ram 4G HDD 500GB

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 500GB 14"
webcam buetooth HD Graphics
Dos . Weight 1.83kg. Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

12,200,000 VNĐ  
HP Probook 430 G3 (T3Z09PA) Core i3-6100U Ram 4G HDD 500G

Core i3-6100U 2.3Ghz Ram 4G 500G 13.3"
webcam buetooth Intel HD 520
OS .Weight 1.5kg. Black color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

12,790,000 VNĐ  
HP Probook 430 G3 (T3Z09PA) Core i3-6100U Ram 4G HDD 500G

Core i3-6100U 2.3Ghz Ram 4G 500G 13.3"
webcam buetooth Intel HD 520
OS .Weight 1.5kg. Black color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

12,790,000 VNĐ  
HP Probook 450 G4 (Z6T30PA) Core i3-7100U Ram 8G HDD 500GB GT930M 2G

Core i3-7100U 2.4Ghz Ram 4G 500GB 15.6"
webcam buetooth GT930M 2G
Option OS . Weight 2.0kg. Black color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

13,100,000 VNĐ  
HP Probook 430 G3 (X4K64PA) Core i5-6200U Ram 4G HDD 500GB

Core i5-6200U 2.3Ghz Ram 4G 500G 13.3"
webcam buetooth  Intel HD 520 VGA
Option OS . Weight 1.6kg. Black color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

13,900,000 VNĐ  
HP Probook 440 G4 (Z6T33PA) Core i5-7200U Ram 8G HDD 500GB

Core i5-7200U 2.4Ghz Ram 8G 500GB 14"
webcam buetooth HD WLED
Dos . Weight 1.64kg. Black color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

14,100,000 VNĐ  
HP Probook 440 G4 (Z6T12PA) Core i5-7200U Ram 4G HDD 500GB

Core i5-7200U 2.4Ghz Ram 4G 500GB 14"
webcam buetooth HD WLED
Dos . Weight 1.64kg. Black color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

14,200,000 VNĐ  
HP Probook 440 G4 (Z6T12PA) Core i5-7200U Ram 4G HDD 500GB

Core i5-7200U 2.4Ghz Ram 4G 500GB 14"
webcam buetooth HD WLED
Dos . Weight 1.64kg. Black color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

14,200,000 VNĐ  
HP Probook 440 G4 (Z6T12PA) Core i5-7200U Ram 4G HDD 500GB

Core i5-7200U 2.4Ghz Ram 4G 500GB 14"
webcam buetooth HD WLED
Dos . Weight 1.64kg. Black color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

14,200,000 VNĐ  
HP Probook 430 G4 (Z6T07PA) Core I5-7200U Ram 4G HDD 500GB

Core i5-7200U 2.4Ghz Ram 4G 500GB 13.3"
webcam buetooth HD Graphics 620
Dos . Weight 1.4kg. Gray color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

14,200,000 VNĐ  
HP Probook 430 G4 (Z6T07PA) Core I5-7200U Ram 4G HDD 500GB

Core i5-7200U 2.4Ghz Ram 4G 500GB 13.3"
webcam buetooth HD Graphics 620
Dos . Weight 1.4kg. Gray color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

14,200,000 VNĐ  
HP Probook 450 G3 (Y7C89PA) Core I5-6200U Ram 8G HDD 500G

Core i5-6200U 2.3Ghz Ram 8G 500G 15.6"
webcam buetooth Intel HD 520
Dos .Weight 1.83kg. Black color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

14,500,000 VNĐ  
HP Probook 450 G3 (Y7C89PA) Core I5-6200U Ram 8G HDD 500G

Core i5-6200U 2.3Ghz Ram 8G 500G 15.6"
webcam buetooth Intel HD 520
Dos .Weight 1.83kg. Black color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

14,500,000 VNĐ  
HP Probook 450 G3 (Y7C91PA) Core I5-6200U Ram 4G HDD 500G

Core i5-6200U 2.3Ghz Ram 4G 500G 15.6"
webcam buetooth Intel HD 520
Dos .Weight 1.83kg. Black color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

14,800,000 VNĐ  
HP Probook 450 G4 (Z6T18PA) Core I5-7200U Ram 4G HDD 500GB

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 500GB 15.6"
webcam buetooth HD Graphics 620
Dos . Weight 2kg. Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

14,900,000 VNĐ  
HP Probook 440 G3 (X4K45PA) Core i5-6200U Ram 4G HDD 500GB

Core i5-6200U 2.5Ghz Ram 4G 500GB 13.3"
webcam buetooth VGA
Dos . Weight 1.89kg. Black color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

14,950,000 VNĐ  
HP Probook 450 G3 (X4K51PA) Core I5-6200U Ram 4G HDD 500G

Core i5-6200U 2.3Ghz Ram 4G 500G 15.6"
webcam buetooth Intel HD 520
OS .Weight 1.83kg. Black color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

14,950,000 VNĐ  
HP Probook 450 G3 (X4K51PA) Core I5-6200U Ram 4G HDD 500G

Core i5-6200U 2.3Ghz Ram 4G 500G 15.6"
webcam buetooth Intel HD 520
OS .Weight 1.83kg. Black color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

14,950,000 VNĐ  
Laptop HP Probook 450 G4 (Z6T19PA) Core i5-7200U Ram 8G HDD 500GB

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 8G 500GB 15.6"
webcam buetooth 
Option OS . Weight 2.0kg. Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

15,400,000 VNĐ  
Laptop HP Probook 450 G4 (Z6T23PA) Core i7-7500U Ram 8G HDD 500GB GT930M 2G

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 500GB 15.6"
webcam buetooth GT930M 2G
Option OS . Weight 2.3kg. Black color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

15,500,000 VNĐ  
HP Probook 440 G4 (Z6T13PA) Core i5-7200U Ram 4G HDD 500GB

Core i5-7200U 2.4Ghz Ram 8G 500GB 14"
webcam buetooth HD WLED
OS . Weight 1.64kg. Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

15,600,000 VNĐ  
HP Probook 440 G4 (Z6T13PA) Core i5-7200U Ram 4G HDD 500GB

Core i5-7200U 2.4Ghz Ram 8G 500GB 14"
webcam buetooth HD WLED
OS . Weight 1.64kg. Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

15,600,000 VNĐ  
HP Probook 440 G4 (Z6T14PA) Core i5-7200U Ram 4G HDD 500GB

Core i5-7200U 2.4Ghz Ram 4G 500GB 14"
webcam buetooth HD WLED
Dos . Weight 1.64kg. Black color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

15,800,000 VNĐ  
HP Probook 440 G4 (Z6T15PA) Core i5-7200U Ram 4G HDD SSD256G

Core i5-7200U 2.4Ghz Ram 4G SSD256G 14"
webcam buetooth HD WLED
Dos . Weight 1.64kg. Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

16,100,000 VNĐ  
HP Probook 450 G4 (Z6T22PA) Core i5-7200U Ram 4G HDD 500GB GT930M 2G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G  15.6"
webcam buetooth GT930M 2G
Option OS . Weight 2.04kg. 
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

16,200,000 VNĐ  
HP Probook 450 G4 (Z6T22PA) Core i5-7200U Ram 4G HDD 500GB GT930M 2G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G  15.6"
webcam buetooth GT930M 2G
Option OS . Weight 2.04kg. 
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

16,200,000 VNĐ  
HP Probook 450 G4 (Z6T20PA) Core I5-7200U Ram 4G HDD 500GB

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 500GB 15.6"
webcam buetooth HD Graphics 620
OS . Weight 2kg. Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

16,200,000 VNĐ  
HP Probook 450 G4 (Z6T21PA) Core I5-7200U Ram 4G SSD 256G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 500GB 15.6"
webcam buetooth HD Graphics 620
Dos . Weight 2kg. Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

16,300,000 VNĐ  
HP Probook 450 G4 (Z6T21PA) Core I5-7200U Ram 4G SSD 256G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G 500GB 15.6"
webcam buetooth HD Graphics 620
Dos . Weight 2kg. Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

16,300,000 VNĐ  
Laptop HP Probook 450 G4 (Z6T31PA) Core i5-7200U Ram 4G HDD SSD256G GT930M 2G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G SSD256G 15.6"
webcam buetooth GT930M 2G
Option OS . Weight 2.3kg. Black color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

16,700,000 VNĐ  
Laptop HP Probook 450 G4 (Z6T31PA) Core i5-7200U Ram 4G HDD SSD256G GT930M 2G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G SSD256G 15.6"
webcam buetooth GT930M 2G
Option OS . Weight 2.3kg. Black color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

16,700,000 VNĐ  
Laptop HP Probook 450 G4 (Z6T31PA) Core i5-7200U Ram 4G HDD SSD256G GT930M 2G

Core i5-7200U 2.5Ghz Ram 4G SSD256G 15.6"
webcam buetooth GT930M 2G
Option OS . Weight 2.3kg. Black color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

16,700,000 VNĐ  
HP Probook 430 G4 (Z6T10PA) Core i7-7500U Ram 8G HDD 500GB

Core i7-7500U 2.5Ghz Ram 8G 500GB 13.3"
webcam buetooth HD LED
Ubuntu . Weight 1.49kg. Black color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

18,300,000 VNĐ  
HP Probook 430 G4 (Z6T10PA) Core i7-7500U Ram 8G HDD 500GB

Core i7-7500U 2.5Ghz Ram 8G 500GB 13.3"
webcam buetooth HD LED
Ubuntu . Weight 1.49kg. Black color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

18,300,000 VNĐ  
HP Probook 430 G4 (Z6T10PA) Core i7-7500U Ram 8G HDD 500GB

Core i7-7500U 2.5Ghz Ram 8G 500GB 13.3"
webcam buetooth HD LED
Ubuntu . Weight 1.49kg. Black color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

18,300,000 VNĐ  
HP Probook 440 G4 (Z6T16PA) Core i7-7500U Ram 8G HDD 500GB

Core i7-7500U 2.5Ghz Ram 4G 500GB 14"
webcam buetooth HD WLED
Dos . Weight 1.64kg. Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

18,990,000 VNĐ  
HP Probook 440 G4 (Z6T16PA) Core i7-7500U Ram 8G HDD 500GB

Core i7-7500U 2.5Ghz Ram 4G 500GB 14"
webcam buetooth HD WLED
Dos . Weight 1.64kg. Silver color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

18,990,000 VNĐ  
HP Probook 430 G3 (T3Z11PA) Core i7-6500U Ram 4GB HDD 1TB Windown 10

Core i7-6500U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 13.3"
webcam buetooth Intel HD 520M
Win10 . Weight 1.7kg. Black color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

19,100,000 VNĐ  
HP Probook 430 G3 (T3Z11PA) Core i7-6500U Ram 4GB HDD 1TB Windown 10

Core i7-6500U 2.5Ghz Ram 4G 1TB 13.3"
webcam buetooth Intel HD 520M
Win10 . Weight 1.7kg. Black color
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

19,100,000 VNĐ  
HP Probook 450 G4 (Z6T24PA) Core i7-7500U Ram 8G HDD 500GB GT930M 2G

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 500GB 15.6"
webcam buetooth GT930M 2G
Option OS . Weight 2.3kg. 
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

20,100,000 VNĐ  
HP Probook 450 G4 (Z6T24PA) Core i7-7500U Ram 8G HDD 500GB GT930M 2G

Core i7-7500U 2.7Ghz Ram 8G 500GB 15.6"
webcam buetooth GT930M 2G
Option OS . Weight 2.3kg. 
Brand New 100%.Bảo hành chính hãng

20,100,000 VNĐ  
HP Envy Giá
HP Envy 13-d020TU (P6M19PA) Core I5-6200U Ram 4GB HDD SSD128G

Core i5-6200U 2.5Ghz 4GB SSD128G 13.3
webcam bluetooth Intel HD 520
OS. cân nặng 1.7kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

17,700,000 VNĐ  
Laptop HP Envy 13-ab010TU (Z4Q36PA) Core I5-7200U Ram 4GB HDD SSD128G

Core i5-6200U 2.5Ghz 4GB SSD128G 13.3
webcam bluetooth Intel HD 620
OS. cân nặng 1.36kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

18,600,000 VNĐ  
Laptop HP Envy 13-ab010TU (Z4Q36PA) Core I5-7200U Ram 4GB HDD SSD128G

Core i5-6200U 2.5Ghz 4GB SSD128G 13.3
webcam bluetooth Intel HD 620
OS. cân nặng 1.36kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

18,600,000 VNĐ  
Laptop HP Envy 13-ab010TU (Z4Q36PA) Core I5-7200U Ram 4GB HDD SSD128G

Core i5-6200U 2.5Ghz 4GB SSD128G 13.3
webcam bluetooth Intel HD 620
OS. cân nặng 1.36kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

18,600,000 VNĐ  
HP Envy 15-as104TU(Y4G00PA) Core I5-7200U Ram 4GB HDD 1TB

Core I5-7200U 2.5Ghz 4G HHD 1TB 15.6
webcam bluetooth Intel HD Graphics 620
OS. cân nặng 1.94kg. Silver Color.
Brand New 100%.hàng chính hãng.
Giá đã gồm VAT 10%

18,700,000 VNĐ  
HP Envy 15-as104TU(Y4G00PA) Core I5-7200U Ram 4GB HDD 1TB

Core I5-7200U 2.5Ghz 4G HHD 1TB 15.6
webcam bluetooth Intel HD Graphics 620
OS. cân nặng 1.94kg. Silver Color.
Brand New 100%.hàng chính hãng.
Giá đã gồm VAT 10%

18,700,000 VNĐ  
Laptop HP Envy 13-ab011TU(Z4Q37PA) Core I5-7200U Ram 4GB HDD SSD256G

Core I5-7200U 2.5Ghz 4G SSD256 13.3
webcam bluetooth Intel HD Graphics 620
OS. cân nặng 1.36kg. Silver Color. 
Brand New 100%.hàng chính hãng. 
Giá đã gồm VAT 10%

19,700,000 VNĐ  
Laptop HP Envy 13-ab011TU(Z4Q37PA) Core I5-7200U Ram 4GB HDD SSD256G

Core I5-7200U 2.5Ghz 4G SSD256 13.3
webcam bluetooth Intel HD Graphics 620
OS. cân nặng 1.36kg. Silver Color. 
Brand New 100%.hàng chính hãng. 
Giá đã gồm VAT 10%

19,700,000 VNĐ  
HP Envy 15-as105TU(Y4G01PA) Core I7-7500U Ram 8GB HDD SSD128G+1TB

Core I7-7500U 2.5Ghz 8G HHD SSD128G 1TB 15.6
webcam bluetooth Intel HD Graphics 620
OS. cân nặng 1.94kg. Silver Color. 
Brand New 100%.hàng chính hãng. 
Giá đã gồm VAT 10%

23,800,000 VNĐ  
HP Envy 15-as105TU(Y4G01PA) Core I7-7500U Ram 8GB HDD SSD128G+1TB

Core I7-7500U 2.5Ghz 8G HHD SSD128G 1TB 15.6
webcam bluetooth Intel HD Graphics 620
OS. cân nặng 1.94kg. Silver Color. 
Brand New 100%.hàng chính hãng. 
Giá đã gồm VAT 10%

23,800,000 VNĐ  
HP Envy 15-as105TU(Y4G01PA) Core I7-7500U Ram 8GB HDD SSD128G+1TB

Core I7-7500U 2.5Ghz 8G HHD SSD128G 1TB 15.6
webcam bluetooth Intel HD Graphics 620
OS. cân nặng 1.94kg. Silver Color. 
Brand New 100%.hàng chính hãng. 
Giá đã gồm VAT 10%

23,800,000 VNĐ  
HP Envy 13-ab003TU (Z4P73PA) I7-7500U Ram 8G SSD 256G

Core I7-7500U 2.7Ghz 8G SSD256G 13.3
webcam bluetooth Intel HD Graphics 620
OS. cân nặng 1.36kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

24,090,000 VNĐ  
HP Envy 13-ab003TU (Z4P73PA) I7-7500U Ram 8G SSD 256G

Core I7-7500U 2.7Ghz 8G SSD256G 13.3
webcam bluetooth Intel HD Graphics 620
OS. cân nặng 1.36kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

24,090,000 VNĐ  
HP Envy 13-ab003TU (Z4P73PA) I7-7500U Ram 8G SSD 256G

Core I7-7500U 2.7Ghz 8G SSD256G 13.3
webcam bluetooth Intel HD Graphics 620
OS. cân nặng 1.36kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

24,090,000 VNĐ  
HP Envy 13-ab003TU (Z4P73PA) I7-7500U Ram 8G SSD 256G

Core I7-7500U 2.7Ghz 8G SSD256G 13.3
webcam bluetooth Intel HD Graphics 620
OS. cân nặng 1.36kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

24,090,000 VNĐ  
Laptop HP Envy 13-ab003TU (Z4P73PA) Core I7-7500U Ram 8GB HDD SSD256G

Core I7-7500U 2.7Ghz 8G SSD256 13.3
webcam bluetooth Intel HD Graphics 620
OS. cân nặng 1.36kg. Silver Color. 
Brand New 100%.hàng chính hãng. 
Giá đã gồm VAT 10%

24,100,000 VNĐ  
Laptop HP Envy 13-ab003TU (Z4P73PA) Core I7-7500U Ram 8GB HDD SSD256G

Core I7-7500U 2.7Ghz 8G SSD256 13.3
webcam bluetooth Intel HD Graphics 620
OS. cân nặng 1.36kg. Silver Color. 
Brand New 100%.hàng chính hãng. 
Giá đã gồm VAT 10%

24,100,000 VNĐ  
Essential G&B Giá
Laptop Lenovo G4030 N3540 Ram 2G HDD 500G

N3540 2.16GHz 2GB 500GB DVDRW 14.0" HD WLED
webcam bluetooth Intel HD 4400 VGA.
PC Dos. Weight 2.3kg. Black Color
Hàng chính hãng. Brand New 100%. 
Giá đã gồm VAT 10%

6,200,000 VNĐ  
Lenovo G4080 i5 5200 Ram 4G HDD 500G

Core i5-5200U 2.2GHz 4096MB 500GB DVDRW 14.0
webcam bluetooth Intel HD 5500 VGA
PC Dos. Weight 2.2kg. Black Color
Hàng chính hãng. Brand New 100%. 
Giá đã gồm VAT 10%

11,900,000 VNĐ  
IdealPad Giá
Lenovo IdeaPad 100 N3540 (80MJ0030VN) 2G 500GB

Core N3540 2.16Ghz 2G 500GB DVDRW 15.6
webcam Intel  HD LED
PC Dos. . Black Color.
Hàng chính hãng. Brand New 100%.
Giá đã gồm VAT 10%

5,600,000 VNĐ  
Lenovo IdeaPad 100-14IBR 80T60056VN

Core N3710 1.6Ghz 4G 500G DVDRW 14.0"
webcam Intel  HD Graphics
Dos. 1.8kg . Black Color.
Hàng chính hãng. Brand New 100%.
Giá đã gồm VAT 10%

6,400,000 VNĐ  
Lenovo IdeaPad 100-14IBR 80T60056VN

Core N3710 1.6Ghz 4G 500G DVDRW 14.0"
webcam Intel  HD Graphics
Dos. 1.8kg . Black Color.
Hàng chính hãng. Brand New 100%.
Giá đã gồm VAT 10%

6,400,000 VNĐ  
Lenovo IdeaPad 100-14IBR 80T60056VN

Core N3710 1.6Ghz 4G 500G DVDRW 14.0"
webcam Intel  HD Graphics
Dos. 1.8kg . Black Color.
Hàng chính hãng. Brand New 100%.
Giá đã gồm VAT 10%

6,400,000 VNĐ  
Lenovo IdeaPad 100-14IBR 80T60056VN

Core N3710 1.6Ghz 4G 500G DVDRW 14.0"
webcam Intel  HD Graphics
Dos. 1.8kg . Black Color.
Hàng chính hãng. Brand New 100%.
Giá đã gồm VAT 10%

6,400,000 VNĐ  
Lenovo IdeaPad 110-15IBR (80T700BKVN) N3710 4GB 500G

Core N3710 1.6Ghz 4GB 500GB 15.6
webcam Intel HD Graphic
OS,  Weight 2.3kg. Black Color.
Hàng chính hãng. Brand New 100%.
Giá đã gồm VAT 10%

6,900,000 VNĐ  
Lenovo deaPad 110-15ISK (80UD00JDVN) I3-6100U 4GB HDD 1TB

Core I3-6100U 2.3Ghz 4GB 1TB 15.6''
webcam bluetooth HD WLED
Ubuntu. cân nặng 2.3kg. Black Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

8,300,000 VNĐ  
Lenovo deaPad 110-15ISK (80UD00JDVN) I3-6100U 4GB HDD 1TB

Core I3-6100U 2.3Ghz 4GB 1TB 15.6''
webcam bluetooth HD WLED
Ubuntu. cân nặng 2.3kg. Black Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

8,300,000 VNĐ  
Lenovo IdeaPad 305 80NJ00HQVN I3-5005U Ram 4G HDD 500GB

Core I3-5005U 1.7Ghz 4G 500GB DVDRW 15"
webcam Intel  HD Graphics
PC Dos. Purple Color.
Hàng chính hãng. Brand New 100%.
Giá đã gồm VAT 10%

8,500,000 VNĐ  
Lenovo IdeaPad 305 80NJ00HSVN I3-5005U Ram 4G HDD 500GB

Core I3-5005U 1.7Ghz 4G 500GB DVDRW 15"
webcam Intel  HD Graphics
PC Dos. Blue Color.
Hàng chính hãng. Brand New 100%.
Giá đã gồm VAT 10%

8,500,000 VNĐ  
Lenovo IdeaPad 305 80NJ00HRVN I3-5005U Ram 4G HDD 500GB

Core I3-5005U 1.7Ghz 4G 500GB DVDRW 15"
webcam Intel  HD Graphics
PC Dos. Green Color.
Hàng chính hãng. Brand New 100%.
Giá đã gồm VAT 10%

8,500,000 VNĐ  
Lenovo deaPad 110-15ISK (80UD00JEVN) I3-6100U 4GB 1TB 2GD3R5M430

Core I3-6100U 2.3Ghz 4GB 1TB 15.6''
webcam bluetooth HD WLED VGA 
Ubuntu. cân nặng 2.3kg. Black Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

8,900,000 VNĐ  
Lenovo deaPad 110-15ISK (80UD00JEVN) I3-6100U 4GB 1TB 2GD3R5M430

Core I3-6100U 2.3Ghz 4GB 1TB 15.6''
webcam bluetooth HD WLED VGA 
Ubuntu. cân nặng 2.3kg. Black Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

8,900,000 VNĐ  
Lenovo IdeaPad 100-15IBD (80QQ0151VN) core I3-5005U 4GB 500G

Core I3-5005U 2.0Ghz 4GB 500GB 15.6
webcam Intel HD 5500 VGA
OS,  Weight 2.3kg. Black Color.
Hàng chính hãng. Brand New 100%.
Giá đã gồm VAT 10%

9,300,000 VNĐ  
Laptop Lenovo IdeaPad Z410p (5939-1077)

Core i3-4000M 2.4Ghz 4096MB 500GB DVDRW 14.0
webcam Intel GMA HD 4600 VGA
PC Dos. Weight 2.0kg. Black Color.
Hàng chính hãng. Brand New 100%.
Giá đã gồm VAT 10%

9,400,000 VNĐ  
Lenovo IdeaPad 310-14ISK (80SL006RVN) I5-6200U Ram 4GB HDD 500GB

Core I5-6200U 2.3Ghz 4GB 500GB 14''
webcam bluetooth HD LED 
Ubuntu. cân nặng 1.9kg. Black Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

9,700,000 VNĐ  
Lenovo IdeaPad 310-15IKB (80TV00YWVN) I5-7200U Ram 4GB HDD 1TB

Core I5-7200U 2.5Ghz 4GB 1TB 15.6''
webcam bluetooth HD Full 
Ubuntu. cân nặng 2.3kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

10,600,000 VNĐ  
Lenovo IdeaPad 310-15IKB (80TV00YWVN) I5-7200U Ram 4GB HDD 1TB

Core I5-7200U 2.5Ghz 4GB 1TB 15.6''
webcam bluetooth HD Full 
Ubuntu. cân nặng 2.3kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

10,600,000 VNĐ  
Lenovo IdeaPad 310-15IKB (80TV00YWVN) I5-7200U Ram 4GB HDD 1TB

Core I5-7200U 2.5Ghz 4GB 1TB 15.6''
webcam bluetooth HD Full 
Ubuntu. cân nặng 2.3kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

10,600,000 VNĐ  
Lenovo IdeaPad 500s-13ISK (80Q20086VN) I3-6100U Ram 4GB HDD FLASH8G+500GB

Core I3-6100U 2.3Ghz 4GB FLASH8G+500GB 13.3''
webcam bluetooth HD LED 
Ubuntu. cân nặng 1.52kg. White Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

10,700,000 VNĐ  
Lenovo IdeaPad 500s-13ISK (80Q20086VN) I3-6100U Ram 4GB HDD FLASH8G+500GB

Core I3-6100U 2.3Ghz 4GB FLASH8G+500GB 13.3''
webcam bluetooth HD LED 
Ubuntu. cân nặng 1.52kg. White Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

10,700,000 VNĐ  
Lenovo IdeaPad 500s-13ISK (80Q20086VN) I3-6100U Ram 4GB HDD FLASH8G+500GB

Core I3-6100U 2.3Ghz 4GB FLASH8G+500GB 13.3''
webcam bluetooth HD LED 
Ubuntu. cân nặng 1.52kg. White Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

10,700,000 VNĐ  
Lenovo IdeaPad 500s-13ISK (80Q20087VN) I3-6100U Ram 4GB HDD FLASH8G+500GB

Core I3-6100U 2.3Ghz 4GB FLASH8G+500GB 13.3''
webcam bluetooth HD LED 
Ubuntu. cân nặng 1.52kg. Red Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

10,700,000 VNĐ  
Lenovo IdeaPad 500s-13ISK (80Q20087VN) I3-6100U Ram 4GB HDD FLASH8G+500GB

Core I3-6100U 2.3Ghz 4GB FLASH8G+500GB 13.3''
webcam bluetooth HD LED 
Ubuntu. cân nặng 1.52kg. Red Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

10,700,000 VNĐ  
Lenovo IdeaPad 500s-13ISK (80Q20087VN) I3-6100U Ram 4GB HDD FLASH8G+500GB

Core I3-6100U 2.3Ghz 4GB FLASH8G+500GB 13.3''
webcam bluetooth HD LED 
Ubuntu. cân nặng 1.52kg. Red Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

10,700,000 VNĐ  
Lenovo IdeaPad 300 80Q7000KVN I5-6200U Ram 4G HDD 500GB

Core I5-6500U 2.3Ghz 4G 500GB  15.6"
webcam Intel  HD Graphics 520
Dos.2.3kg Black Color.
Hàng chính hãng. Brand New 100%.
Giá đã gồm VAT 10%

11,200,000 VNĐ  
Lenovo IdeaPad 300 80Q7000KVN I5-6200U Ram 4G HDD 500GB

Core I5-6500U 2.3Ghz 4G 500GB  15.6"
webcam Intel  HD Graphics 520
Dos.2.3kg Black Color.
Hàng chính hãng. Brand New 100%.
Giá đã gồm VAT 10%

11,200,000 VNĐ  
Lenovo IdeaPad 300 80Q7000KVN I5-6200U Ram 4G HDD 500GB

Core I5-6500U 2.3Ghz 4G 500GB  15.6"
webcam Intel  HD Graphics 520
Dos.2.3kg Black Color.
Hàng chính hãng. Brand New 100%.
Giá đã gồm VAT 10%

11,200,000 VNĐ  
Lenovo IdeaPad 300 80Q7000KVN I5-6200U Ram 4G HDD 500GB

Core I5-6500U 2.3Ghz 4G 500GB  15.6"
webcam Intel  HD Graphics 520
Dos.2.3kg Black Color.
Hàng chính hãng. Brand New 100%.
Giá đã gồm VAT 10%

11,200,000 VNĐ  
Lenovo IdeaPad 300 80Q7000KVN I5-6200U Ram 4G HDD 500GB

Core I5-6500U 2.3Ghz 4G 500GB  15.6"
webcam Intel  HD Graphics 520
Dos.2.3kg Black Color.
Hàng chính hãng. Brand New 100%.
Giá đã gồm VAT 10%

11,200,000 VNĐ  
Lenovo IdeaPad 300 80Q7000KVN I5-6200U Ram 4G HDD 500GB

Core I5-6500U 2.3Ghz 4G 500GB  15.6"
webcam Intel  HD Graphics 520
Dos.2.3kg Black Color.
Hàng chính hãng. Brand New 100%.
Giá đã gồm VAT 10%

11,200,000 VNĐ  
Lenovo IdeaPad 300 80Q7000MVN I5-6200U Ram 4G HDD 500GB

Core I5-6200U 2.3Ghz 4G 500GB 15.6"
webcam Intel  HD Graphics 520
PC Dos.2.3kg Silver Color.
Hàng chính hãng. Brand New 100%.
Giá đã gồm VAT 10%

11,200,000 VNĐ  
Lenovo IdeaPad 300 80Q7000MVN I5-6200U Ram 4G HDD 500GB

Core I5-6200U 2.3Ghz 4G 500GB 15.6"
webcam Intel  HD Graphics 520
PC Dos.2.3kg Silver Color.
Hàng chính hãng. Brand New 100%.
Giá đã gồm VAT 10%

11,200,000 VNĐ  
Lenovo IdeaPad 300 80Q7000MVN I5-6200U Ram 4G HDD 500GB

Core I5-6200U 2.3Ghz 4G 500GB 15.6"
webcam Intel  HD Graphics 520
PC Dos.2.3kg Silver Color.
Hàng chính hãng. Brand New 100%.
Giá đã gồm VAT 10%

11,200,000 VNĐ  
Lenovo IdeaPad 300 80Q7000MVN I5-6200U Ram 4G HDD 500GB

Core I5-6200U 2.3Ghz 4G 500GB 15.6"
webcam Intel  HD Graphics 520
PC Dos.2.3kg Silver Color.
Hàng chính hãng. Brand New 100%.
Giá đã gồm VAT 10%

11,200,000 VNĐ  
Lenovo IdeaPad 300 80Q7000MVN I5-6200U Ram 4G HDD 500GB

Core I5-6200U 2.3Ghz 4G 500GB 15.6"
webcam Intel  HD Graphics 520
PC Dos.2.3kg Silver Color.
Hàng chính hãng. Brand New 100%.
Giá đã gồm VAT 10%

11,200,000 VNĐ  
Lenovo IdeaPad 500s-13ISK (80Q20049VN) I5-6200U Ram 4GB HDD FLASH8G+500GB

Core I5-6200U 2.3Ghz 4GB FLASH8G+500GB 13.3''
webcam bluetooth HD LED 
Ubuntu. cân nặng 1.5kg. Red Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

11,950,000 VNĐ  
Lenovo IdeaPad 500s-13ISK (80Q20049VN) I5-6200U Ram 4GB HDD FLASH8G+500GB

Core I5-6200U 2.3Ghz 4GB FLASH8G+500GB 13.3''
webcam bluetooth HD LED 
Ubuntu. cân nặng 1.5kg. Red Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

11,950,000 VNĐ  
Lenovo IdeaPad 500s-13ISK (80Q20049VN) I5-6200U Ram 4GB HDD FLASH8G+500GB

Core I5-6200U 2.3Ghz 4GB FLASH8G+500GB 13.3''
webcam bluetooth HD LED 
Ubuntu. cân nặng 1.5kg. Red Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

11,950,000 VNĐ  
Lenovo IdeaPad 500s-13ISK (80Q20049VN) I5-6200U Ram 4GB HDD FLASH8G+500GB

Core I5-6200U 2.3Ghz 4GB FLASH8G+500GB 13.3''
webcam bluetooth HD LED 
Ubuntu. cân nặng 1.5kg. Red Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

11,950,000 VNĐ  
Lenovo IdeaPad 500s-13ISK (80Q20049VN) I5-6200U Ram 4GB HDD FLASH8G+500GB

Core I5-6200U 2.3Ghz 4GB FLASH8G+500GB 13.3''
webcam bluetooth HD LED 
Ubuntu. cân nặng 1.5kg. Red Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

11,950,000 VNĐ  
Lenovo IdeaPad 500s-13ISK (80Q20049VN) I5-6200U Ram 4GB HDD FLASH8G+500GB

Core I5-6200U 2.3Ghz 4GB FLASH8G+500GB 13.3''
webcam bluetooth HD LED 
Ubuntu. cân nặng 1.5kg. Red Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

11,950,000 VNĐ  
Lenovo IdeaPad 500s 80Q2001QVN I5-6200U Ram 4GB HDD 500GB

Core I5-6200U 2.3Ghz 4GB 500GB 13.3''
webcam bluetooth HD 5500 
Ubuntu. cân nặng 1.5kg. White Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

11,950,000 VNĐ  
Lenovo IdeaPad 500s 80Q2001QVN I5-6200U Ram 4GB HDD 500GB

Core I5-6200U 2.3Ghz 4GB 500GB 13.3''
webcam bluetooth HD 5500 
Ubuntu. cân nặng 1.5kg. White Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

11,950,000 VNĐ  
Lenovo IdeaPad 500s 80Q2001QVN I5-6200U Ram 4GB HDD 500GB

Core I5-6200U 2.3Ghz 4GB 500GB 13.3''
webcam bluetooth HD 5500 
Ubuntu. cân nặng 1.5kg. White Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

11,950,000 VNĐ  
Lenovo IdeaPad 500s-13ISK (80Q20048VN) I5-6200U Ram 4GB HDD FLASH8G+500GB

Core I5-6200U 2.3Ghz 4GB FLASH8G+500GB 13.3''
webcam bluetooth HD LED 
Ubuntu. cân nặng 1.5kg. White Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

11,950,000 VNĐ  
Lenovo IdeaPad 500s-13ISK (80Q20048VN) I5-6200U Ram 4GB HDD FLASH8G+500GB

Core I5-6200U 2.3Ghz 4GB FLASH8G+500GB 13.3''
webcam bluetooth HD LED 
Ubuntu. cân nặng 1.5kg. White Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

11,950,000 VNĐ  
Lenovo Flex14 core i3-4010 Ram 4GB HDD 500G win8 cảm ứng

Core i3-4010u 2.7Ghz 4096MB 500GB DVDRW 14.0
webcam Intel GMA HD 4400 VGA
win 8, cảm ứng. Weight 2.0kg. Black Color.
Hàng chính hãng. Brand New 100%.
Giá đã gồm VAT 10%

11,990,000 VNĐ  
Lenovo IdeaPad 310-15IKB (80TV00YXVN) I5-7200U Ram 4GB HDD 1TB

Core I5-7200U 2.5Ghz 4GB 1TB 15.6"
webcam bluetooth HD Full VGA 
OS. cân nặng 2.3kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

12,400,000 VNĐ  
Lenovo deaPad 110-15ISK (80UD002RVN) I7-6498DU 8GB 1TB 2GD3_R5M430

Core I7-6498DU 2.3Ghz 8GB 1TB 15.6''
webcam bluetooth HD WLED VGA
Ubuntu. cân nặng 2.1kg. Black Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

13,200,000 VNĐ  
Lenovo deaPad 110-15ISK (80UD002RVN) I7-6498DU 8GB 1TB 2GD3_R5M430

Core I7-6498DU 2.3Ghz 8GB 1TB 15.6''
webcam bluetooth HD WLED VGA
Ubuntu. cân nặng 2.1kg. Black Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

13,200,000 VNĐ  
Lenovo deaPad 110-15ISK (80UD002RVN) I7-6498DU 8GB 1TB 2GD3_R5M430

Core I7-6498DU 2.3Ghz 8GB 1TB 15.6''
webcam bluetooth HD WLED VGA
Ubuntu. cân nặng 2.1kg. Black Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

13,200,000 VNĐ  
Lenovo IdeaPad 300 80Q600AQVN I7-6500U Ram 4G HDD 500GB

Core I7-6500U 2.5Ghz 4G 500GB DVDRW 14"
webcam Intel  HD Graphics
PC Dos.2.1kg black Color.
Hàng chính hãng. Brand New 100%.
Giá đã gồm VAT 10%

13,400,000 VNĐ  
Lenovo IdeaPad 300 80Q600AQVN I7-6500U Ram 4G HDD 500GB

Core I7-6500U 2.5Ghz 4G 500GB DVDRW 14"
webcam Intel  HD Graphics
PC Dos.2.1kg black Color.
Hàng chính hãng. Brand New 100%.
Giá đã gồm VAT 10%

13,400,000 VNĐ  
Lenovo IdeaPad 300 80Q600AQVN I7-6500U Ram 4G HDD 500GB

Core I7-6500U 2.5Ghz 4G 500GB DVDRW 14"
webcam Intel  HD Graphics
PC Dos.2.1kg black Color.
Hàng chính hãng. Brand New 100%.
Giá đã gồm VAT 10%

13,400,000 VNĐ  
Lenovo IdeaPad 300 80Q600AQVN I7-6500U Ram 4G HDD 500GB

Core I7-6500U 2.5Ghz 4G 500GB DVDRW 14"
webcam Intel  HD Graphics
PC Dos.2.1kg black Color.
Hàng chính hãng. Brand New 100%.
Giá đã gồm VAT 10%

13,400,000 VNĐ  
Lenovo IdeaPad 300 80Q600AQVN I7-6500U Ram 4G HDD 500GB

Core I7-6500U 2.5Ghz 4G 500GB DVDRW 14"
webcam Intel  HD Graphics
PC Dos.2.1kg black Color.
Hàng chính hãng. Brand New 100%.
Giá đã gồm VAT 10%

13,400,000 VNĐ  
Lenovo IdeaPad 300 80Q600APVN I7-6500U Ram 4G HDD 500GB

Core I7-6500U 2.5Ghz 4G 500GB 14"
webcam Intel  HD Graphics 520
PC Dos.2.2kg Silver Color.
Hàng chính hãng. Brand New 100%.
Giá đã gồm VAT 10%

13,400,000 VNĐ  
Lenovo IdeaPad 300 80Q600APVN I7-6500U Ram 4G HDD 500GB

Core I7-6500U 2.5Ghz 4G 500GB 14"
webcam Intel  HD Graphics 520
PC Dos.2.2kg Silver Color.
Hàng chính hãng. Brand New 100%.
Giá đã gồm VAT 10%

13,400,000 VNĐ  
Lenovo IdeaPad 300 80Q600APVN I7-6500U Ram 4G HDD 500GB

Core I7-6500U 2.5Ghz 4G 500GB 14"
webcam Intel  HD Graphics 520
PC Dos.2.2kg Silver Color.
Hàng chính hãng. Brand New 100%.
Giá đã gồm VAT 10%

13,400,000 VNĐ  
Lenovo IdeaPad 300 80Q600APVN I7-6500U Ram 4G HDD 500GB

Core I7-6500U 2.5Ghz 4G 500GB 14"
webcam Intel  HD Graphics 520
PC Dos.2.2kg Silver Color.
Hàng chính hãng. Brand New 100%.
Giá đã gồm VAT 10%

13,400,000 VNĐ  
Lenovo deaPad 110 Core I7-6498DU Ram 8GB HDD 1TB R5 R430 2G

Core i7-6498U 2.5Ghz 8GB 1TB 15.6''
webcam bluetooth R5 m340 2G VAG
Ubuntu. cân nặng 2.2kg. Black Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

13,500,000 VNĐ  
Lenovo deaPad 110 Core I7-6498DU Ram 8GB HDD 1TB R5 R430 2G

Core i7-6498U 2.5Ghz 8GB 1TB 15.6''
webcam bluetooth R5 m340 2G VAG
Ubuntu. cân nặng 2.2kg. Black Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

13,500,000 VNĐ  
Lenovo deaPad 110 Core I7-6498DU Ram 8GB HDD 1TB R5 R430 2G

Core i7-6498U 2.5Ghz 8GB 1TB 15.6''
webcam bluetooth R5 m340 2G VAG
Ubuntu. cân nặng 2.2kg. Black Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

13,500,000 VNĐ  
Lenovo deaPad 110 Core I7-6498DU Ram 8GB HDD 1TB R5 R430 2G

Core i7-6498U 2.5Ghz 8GB 1TB 15.6''
webcam bluetooth R5 m340 2G VAG
Ubuntu. cân nặng 2.2kg. Black Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

13,500,000 VNĐ  
Lenovo deaPad 110 Core I7-6498DU Ram 8GB HDD 1TB R5 R430 2G

Core i7-6498U 2.5Ghz 8GB 1TB 15.6''
webcam bluetooth R5 m340 2G VAG
Ubuntu. cân nặng 2.2kg. Black Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

13,500,000 VNĐ  
Lenovo IdealPad 500-15ISK (80NT003JVN) I7-6500U Ram 4GB HDD 1TB

Core I7-6500U 2.5Ghz 4GB 1TB 15.6''
webcam bluetooth HD Full VGA  
Ubuntu. cân nặng 2.3kg. Black Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

15,600,000 VNĐ  
Lenovo IdealPad 500-15ISK (80NT003JVN) I7-6500U Ram 4GB HDD 1TB

Core I7-6500U 2.5Ghz 4GB 1TB 15.6''
webcam bluetooth HD Full VGA  
Ubuntu. cân nặng 2.3kg. Black Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

15,600,000 VNĐ  
Lenovo IdealPad 500-15ISK (80NT003JVN) I7-6500U Ram 4GB HDD 1TB

Core I7-6500U 2.5Ghz 4GB 1TB 15.6''
webcam bluetooth HD Full VGA  
Ubuntu. cân nặng 2.3kg. Black Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

15,600,000 VNĐ  
Lenovo Z510 i7 4702M Ram 4G HDD 1TB GT740 2G

Core i7-4702M 2.2Ghz 4096MB 1000GB DVDRW 15.6
webcam Intel HD 4000 VGA & GT740 2G
Linux. Weight 2.0 kg. Black Color
Hàng chính hãng. Brand New 100%
Giá đã gồm VAT 10

16,500,000 VNĐ  
Lenovo IdealPad 710S-13ISK (80VQ0033VN) I5-7200U Ram 4GB HDD SSD256G

Core I5-7200U 2.3Ghz 4GB SSD256G 13.3''
webcam bluetooth HD Full
OS. cân nặng 1.16kg. Gold Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

16,950,000 VNĐ  
Lenovo IdealPad 710S-13ISK (80VQ0033VN) I5-7200U Ram 4GB HDD SSD256G

Core I5-7200U 2.3Ghz 4GB SSD256G 13.3''
webcam bluetooth HD Full
OS. cân nặng 1.16kg. Gold Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

16,950,000 VNĐ  
Lenovo IdealPad 710S-13ISK (80VQ0033VN) I5-7200U Ram 4GB HDD SSD256G

Core I5-7200U 2.3Ghz 4GB SSD256G 13.3''
webcam bluetooth HD Full
OS. cân nặng 1.16kg. Gold Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

16,950,000 VNĐ  
Lenovo IdealPad 710S-13ISK (80VQ0033VN) I5-7200U Ram 4GB HDD SSD256G

Core I5-7200U 2.3Ghz 4GB SSD256G 13.3''
webcam bluetooth HD Full
OS. cân nặng 1.16kg. Gold Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

16,950,000 VNĐ  
Lenovo IdealPad 710S-13IKB (80VQ003GVN) I7-7500U Ram 8GB HDD SSD256G

Core I7-7500U 2.7Ghz 4GB SSD256G  13.3''
webcam bluetooth HD Full
OS. cân nặng 1.2kg. Gold Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

22,400,000 VNĐ  
Lenovo IdealPad 710S-13IKB (80VQ003GVN) I7-7500U Ram 8GB HDD SSD256G

Core I7-7500U 2.7Ghz 4GB SSD256G  13.3''
webcam bluetooth HD Full
OS. cân nặng 1.2kg. Gold Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

22,400,000 VNĐ  
Lenovo IdealPad 710S-13IKB (80VQ003GVN) I7-7500U Ram 8GB HDD SSD256G

Core I7-7500U 2.7Ghz 4GB SSD256G  13.3''
webcam bluetooth HD Full
OS. cân nặng 1.2kg. Gold Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

22,400,000 VNĐ  
Lenovo IdealPad 710S-13IKB (80VQ003GVN) I7-7500U Ram 8GB HDD SSD256G

Core I7-7500U 2.7Ghz 4GB SSD256G  13.3''
webcam bluetooth HD Full
OS. cân nặng 1.2kg. Gold Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

22,400,000 VNĐ  
ThinkPad Giá
Lenovo IBM Thinkpad E460 Core i5-6200U Ram 4G HDD 500GB 7200rpm

Core i5-6200U 2.3Ghz Ram 4G 500GB 14.0" 
webcam buetooth  Intel HD 520M
Option OS . Weight 1.9kg.Black color
Brand New 100%. Chính hãng Fpt

11,290,000 VNĐ  
Lenovo IBM Thinkpad E460 Core i5-6200U Ram 4G HDD 500GB 7200rpm

Core i5-6200U 2.3Ghz Ram 4G 500GB 14.0" 
webcam buetooth  Intel HD 520M
Option OS . Weight 1.9kg.Black color
Brand New 100%. Chính hãng Fpt

11,290,000 VNĐ  
Lenovo IBM Thinkpad T450S Core i5-5200 Ram 4GB HDD 500GB

Core i5-5200U Ram 4G 500G 14.0" Full HD
webcam buetooth  Intel HD 5500 VGA 
Windown 8.1 Có đèn bàn Phím
Brand New 100%. Webcam Bluetooth.
Hàng Nhập khẩu USA

21,390,000 VNĐ  
Lenovo Yoga Giá
Lenovo Yoga 510 (80S700D2VN) Core I3-6100U Ram 4G HDD 500G

Core I3-6100U 2.3Ghz Ram 4GB 500GB
webcam buetooth  Intel HD Touch 14"
OS Weight 1.75kg. black Color
Brand New 100%. 

10,500,000 VNĐ  
Lenovo Yoga 510 (80S700D2VN) Core I3-6100U Ram 4G HDD 500G

Core I3-6100U 2.3Ghz Ram 4GB 500GB
webcam buetooth  Intel HD Touch 14"
OS Weight 1.75kg. black Color
Brand New 100%. 

10,500,000 VNĐ  
Lenovo Yoga 510 (80S700D2VN) Core I3-6100U Ram 4G HDD 500G

Core I3-6100U 2.3Ghz Ram 4GB 500GB
webcam buetooth  Intel HD Touch 14"
OS Weight 1.75kg. black Color
Brand New 100%. 

10,500,000 VNĐ  
Lenovo Yoga 510 (80S700D2VN) Core I3-6100U Ram 4G HDD 500G

Core I3-6100U 2.3Ghz Ram 4GB 500GB
webcam buetooth  Intel HD Touch 14"
OS Weight 1.75kg. black Color
Brand New 100%. 

10,500,000 VNĐ  
Lenovo Yoga 510 (80S700D2VN) Core I3-6100U Ram 4G HDD 500G

Core I3-6100U 2.3Ghz Ram 4GB 500GB
webcam buetooth  Intel HD Touch 14"
OS Weight 1.75kg. black Color
Brand New 100%. 

10,500,000 VNĐ  
Lenovo Yoga500 80R5000QVN I5-6200U Ram 4G HDD 500G

Core I5-6200U 2.3Ghz 4GB 500GB 14'' Touch
webcam bluetooth HD Full IPS 
OS. cân nặng 1.8kg. Black Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

13,650,000 VNĐ  
Lenovo Yoga500 80R5000QVN I5-6200U Ram 4G HDD 500G

Core I5-6200U 2.3Ghz 4GB 500GB 14'' Touch
webcam bluetooth HD Full IPS 
OS. cân nặng 1.8kg. Black Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

13,650,000 VNĐ  
Lenovo Yoga500 80R5000QVN I5-6200U Ram 4G HDD 500G

Core I5-6200U 2.3Ghz 4GB 500GB 14'' Touch
webcam bluetooth HD Full IPS 
OS. cân nặng 1.8kg. Black Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

13,650,000 VNĐ  
Lenovo Yoga500 80R5000QVN I5-6200U Ram 4G HDD 500G

Core I5-6200U 2.3Ghz 4GB 500GB 14'' Touch
webcam bluetooth HD Full IPS 
OS. cân nặng 1.8kg. Black Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

13,650,000 VNĐ  
Lenovo Yoga500 80R5000GVN I5-6200U Ram 4G HDD 500G

Core I5-6200U 2.3Ghz 4GB 500GB 14'' Touch
webcam bluetooth HD Full IPS 
OS. cân nặng 1.8kg.White Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

13,700,000 VNĐ  
Lenovo Yoga500 80R5000GVN I5-6200U Ram 4G HDD 500G

Core I5-6200U 2.3Ghz 4GB 500GB 14'' Touch
webcam bluetooth HD Full IPS 
OS. cân nặng 1.8kg.White Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

13,700,000 VNĐ  
Lenovo Yoga500 80R5000GVN I5-6200U Ram 4G HDD 500G

Core I5-6200U 2.3Ghz 4GB 500GB 14'' Touch
webcam bluetooth HD Full IPS 
OS. cân nặng 1.8kg.White Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

13,700,000 VNĐ  
Lenovo Yoga500 80R5000GVN I5-6200U Ram 4G HDD 500G

Core I5-6200U 2.3Ghz 4GB 500GB 14'' Touch
webcam bluetooth HD Full IPS 
OS. cân nặng 1.8kg.White Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

13,700,000 VNĐ  
Lenovo Yoga500 80R5000GVN I5-6200U Ram 4G HDD 500G

Core I5-6200U 2.3Ghz 4GB 500GB 14'' Touch
webcam bluetooth HD Full IPS 
OS. cân nặng 1.8kg.White Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

13,700,000 VNĐ  
Lenovo Yoga700 (BH 2N) (80QD0029VN) Core i5-6200U Ram 4G HDD SSD128G

Core i5-6200U 2.3Ghz Ram 4GB SSD128G
webcam buetooth  Intel HD 520
OS Weight 1.6kg. White Color
Brand New 100%. Full HD

18,200,000 VNĐ  
Lenovo Yoga700 (BH 2N) (80QD0029VN) Core i5-6200U Ram 4G HDD SSD128G

Core i5-6200U 2.3Ghz Ram 4GB SSD128G
webcam buetooth  Intel HD 520
OS Weight 1.6kg. White Color
Brand New 100%. Full HD

18,200,000 VNĐ  
Lenovo Yoga700 (BH 2N) (80QD0029VN) Core i5-6200U Ram 4G HDD SSD128G

Core i5-6200U 2.3Ghz Ram 4GB SSD128G
webcam buetooth  Intel HD 520
OS Weight 1.6kg. White Color
Brand New 100%. Full HD

18,200,000 VNĐ  
Lenovo Y5070 Core i7-4720HQ Ram 8G HDD 1TB GTX960 4G Win10

Core i7-4720HQ 2.6Ghz Ram 8GB 1TB
webcam buetooth  VGA GXT 960M 4G
Win10 Weight 2.3kg. Black Color
Brand New 100%. Full HD

22,800,000 VNĐ  
Lenovo Y5070 59446145 Core I7-4720HQ Ram 8G HDD 1TB

Core I7-4720HQ 2.6Ghz Ram 8GB 1TB
webcam buetooth  VGA GT 960M 4G
Win10 Weight 2.4kg. Black Color
Brand New 100%. Full HD

22,900,000 VNĐ  
Lenovo Y5070 59446145 Core I7-4720HQ Ram 8G HDD 1TB

Core I7-4720HQ 2.6Ghz Ram 8GB 1TB
webcam buetooth  VGA GT 960M 4G
Win10 Weight 2.4kg. Black Color
Brand New 100%. Full HD

22,900,000 VNĐ  
Lenovo Y5070 59446145 Core I7-4720HQ Ram 8G HDD 1TB

Core I7-4720HQ 2.6Ghz Ram 8GB 1TB
webcam buetooth  VGA GT 960M 4G
Win10 Weight 2.4kg. Black Color
Brand New 100%. Full HD

22,900,000 VNĐ  
Lenovo Y5070 59446145 Core I7-4720HQ Ram 8G HDD 1TB

Core I7-4720HQ 2.6Ghz Ram 8GB 1TB
webcam buetooth  VGA GT 960M 4G
Win10 Weight 2.4kg. Black Color
Brand New 100%. Full HD

22,900,000 VNĐ  
Lenovo Y5070 59446145 Core I7-4720HQ Ram 8G HDD 1TB

Core I7-4720HQ 2.6Ghz Ram 8GB 1TB
webcam buetooth  VGA GT 960M 4G
Win10 Weight 2.4kg. Black Color
Brand New 100%. Full HD

22,900,000 VNĐ  
Lenovo Y5070 59446145 Core I7-4720HQ Ram 8G HDD 1TB

Core I7-4720HQ 2.6Ghz Ram 8GB 1TB
webcam buetooth  VGA GT 960M 4G
Win10 Weight 2.4kg. Black Color
Brand New 100%. Full HD

22,900,000 VNĐ  
Lenovo Yoga700 80QD006YVN I7-6500U Ram 8G HDD SSD256G

Core I7-6500U 2.5Ghz 8GB SSD256G 13.3''
webcam bluetooth HD Full IPS 
OS. cân nặng 1.8kg. Black Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

24,500,000 VNĐ  
Lenovo Yoga700 80QD006YVN I7-6500U Ram 8G HDD SSD256G

Core I7-6500U 2.5Ghz 8GB SSD256G 13.3''
webcam bluetooth HD Full IPS 
OS. cân nặng 1.8kg. Black Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

24,500,000 VNĐ  
Lenovo Yoga700 80QD006YVN I7-6500U Ram 8G HDD SSD256G

Core I7-6500U 2.5Ghz 8GB SSD256G 13.3''
webcam bluetooth HD Full IPS 
OS. cân nặng 1.8kg. Black Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

24,500,000 VNĐ  
Lenovo Yoga700 80QD006YVN I7-6500U Ram 8G HDD SSD256G

Core I7-6500U 2.5Ghz 8GB SSD256G 13.3''
webcam bluetooth HD Full IPS 
OS. cân nặng 1.8kg. Black Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

24,500,000 VNĐ  
Lenovo Yoga700 80QD0070VN I7-6500U Ram 8G HDD SSD256G

Core I7-6500U 2.5Ghz 8GB SSD256G 13.3''
webcam bluetooth HD Full IPS 
OS. cân nặng 1.8kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

24,500,000 VNĐ  
Lenovo Yoga700 80QD0070VN I7-6500U Ram 8G HDD SSD256G

Core I7-6500U 2.5Ghz 8GB SSD256G 13.3''
webcam bluetooth HD Full IPS 
OS. cân nặng 1.8kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

24,500,000 VNĐ  
Lenovo Yoga700 80QD0070VN I7-6500U Ram 8G HDD SSD256G

Core I7-6500U 2.5Ghz 8GB SSD256G 13.3''
webcam bluetooth HD Full IPS 
OS. cân nặng 1.8kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

24,500,000 VNĐ  
Lenovo Yoga700 80QD0070VN I7-6500U Ram 8G HDD SSD256G

Core I7-6500U 2.5Ghz 8GB SSD256G 13.3''
webcam bluetooth HD Full IPS 
OS. cân nặng 1.8kg. Silver Color. 
Brand New 100%.Bảo hành 12 tháng. 
Giá đã gồm VAT 10%

24,500,000 VNĐ  
Lenovo Y700 Core i7-6700HQ Ram 8G HDD 1000GB VGA GTX960M 4G

Core i7-67000HQ 2.6Ghz Ram 8GB 1TB
webcam buetooth  VGA GXT 960M 4G
Win10 Weight 2.3kg. Black Color
Brand New 100%. Full HD

24,990,000 VNĐ  
Lenovo Y700 Core i7-6700HQ Ram 8G HDD 1000GB VGA GTX960M 4G

Core i7-67000HQ 2.6Ghz Ram 8GB 1TB
webcam buetooth  VGA GXT 960M 4G
Win10 Weight 2.3kg. Black Color
Brand New 100%. Full HD

24,990,000 VNĐ  
Lenovo Y7070 80DU00NHVN Core I7-4720HQ Ram 16G HDD 1TB

Core I7-4720HQ 2.6Ghz Ram 16GB 1TB
webcam buetooth  VGA GT 960M 4G
Win10 Weight 3.4kg. Black Color
Brand New 100%. Full HD

26,700,000 VNĐ  
Lenovo Y7070 80DU00NHVN Core I7-4720HQ Ram 16G HDD 1TB

Core I7-4720HQ 2.6Ghz Ram 16GB 1TB
webcam buetooth  VGA GT 960M 4G
Win10 Weight 3.4kg. Black Color
Brand New 100%. Full HD

26,700,000 VNĐ  
Lenovo Y7070 80DU00NHVN Core I7-4720HQ Ram 16G HDD 1TB

Core I7-4720HQ 2.6Ghz Ram 16GB 1TB
webcam buetooth  VGA GT 960M 4G
Win10 Weight 3.4kg. Black Color
Brand New 100%. Full HD

26,700,000 VNĐ  
Lenovo Y7070 80DU00NHVN Core I7-4720HQ Ram 16G HDD 1TB

Core I7-4720HQ 2.6Ghz Ram 16GB 1TB
webcam buetooth  VGA GT 960M 4G
Win10 Weight 3.4kg. Black Color
Brand New 100%. Full HD

26,700,000 VNĐ  
Lenovo Yoga 3 Pro (80HE00B2VN) Core M-5Y71 Ram 4G HDD SSD256G

Core M-5Y71 1.2Ghz Ram 4GB SSD256G
webcam buetooth  Intel HD 4400 13.3"
OS Weight 1.4kg. Silver Color
Brand New 100%. Full HD

26,700,000 VNĐ  
Lenovo Yoga 3 Pro (80HE00B2VN) Core M-5Y71 Ram 4G HDD SSD256G

Core M-5Y71 1.2Ghz Ram 4GB SSD256G
webcam buetooth  Intel HD 4400 13.3"
OS Weight 1.4kg. Silver Color
Brand New 100%. Full HD

26,700,000 VNĐ  
Lenovo Yoga 3 Pro (80HE00B2VN) Core M-5Y71 Ram 4G HDD SSD256G

Core M-5Y71 1.2Ghz Ram 4GB SSD256G
webcam buetooth  Intel HD 4400 13.3"
OS Weight 1.4kg. Silver Color
Brand New 100%. Full HD

26,700,000 VNĐ  
Lenovo Yoga 3 Pro (80HE00B2VN) Core M-5Y71 Ram 4G HDD SSD256G

Core M-5Y71 1.2Ghz Ram 4GB SSD256G
webcam buetooth  Intel HD 4400 13.3"
OS Weight 1.4kg. Silver Color
Brand New 100%. Full HD

26,700,000 VNĐ  
Lenovo Yoga 3 Pro (80HE00B2VN) Core M-5Y71 Ram 4G HDD SSD256G

Core M-5Y71 1.2Ghz Ram 4GB SSD256G
webcam buetooth  Intel HD 4400 13.3"
OS Weight 1.4kg. Silver Color
Brand New 100%. Full HD

26,700,000 VNĐ  
Lenovo Yoga 3 Pro (80HE00XVVN) Core M-5Y71 Ram 4G HDD SSD256G

Core M-5Y71 1.2Ghz Ram 4GB SSD256G
webcam buetooth  Intel HD 4400 13.3"
OS Weight 1.4kg. Gold Color
Brand New 100%. Full HD

26,700,000 VNĐ  
Lenovo Yoga 3 Pro (80HE00XVVN) Core M-5Y71 Ram 4G HDD SSD256G

Core M-5Y71 1.2Ghz Ram 4GB SSD256G
webcam buetooth  Intel HD 4400 13.3"
OS Weight 1.4kg. Gold Color
Brand New 100%. Full HD

26,700,000 VNĐ  
Lenovo Yoga 3 Pro (80HE00XVVN) Core M-5Y71 Ram 4G HDD SSD256G

Core M-5Y71 1.2Ghz Ram 4GB SSD256G
webcam buetooth  Intel HD 4400 13.3"
OS Weight 1.4kg. Gold Color
Brand New 100%. Full HD

26,700,000 VNĐ  
Lenovo Yoga 3 Pro (80HE00XVVN) Core M-5Y71 Ram 4G HDD SSD256G

Core M-5Y71 1.2Ghz Ram 4GB SSD256G
webcam buetooth  Intel HD 4400 13.3"
OS Weight 1.4kg. Gold Color
Brand New 100%. Full HD

26,700,000 VNĐ  
Lenovo Yoga 3 Pro (80HE00XVVN) Core M-5Y71 Ram 4G HDD SSD256G

Core M-5Y71 1.2Ghz Ram 4GB SSD256G
webcam buetooth  Intel HD 4400 13.3"
OS Weight 1.4kg. Gold Color
Brand New 100%. Full HD

26,700,000 VNĐ  
Lenovo Yoga900 (80MK001YVN) Core I7-6500U Ram 8G HDD SSD256G

Core I7-6500U 2.5Ghz Ram 8GB SSD256G
webcam buetooth  Intel HD 520 13.3"
OS Weight 1.3kg. Silver Color
Brand New 100%. Full HD

31,300,000 VNĐ  
Lenovo Yoga900 (80MK001YVN) Core I7-6500U Ram 8G HDD SSD256G

Core I7-6500U 2.5Ghz Ram 8GB SSD256G
webcam buetooth  Intel HD 520 13.3"
OS Weight 1.3kg. Silver Color
Brand New 100%. Full HD

31,300,000 VNĐ  
Lenovo Yoga900 (80MK001YVN) Core I7-6500U Ram 8G HDD SSD256G

Core I7-6500U 2.5Ghz Ram 8GB SSD256G
webcam buetooth  Intel HD 520 13.3"
OS Weight 1.3kg. Silver Color
Brand New 100%. Full HD

31,300,000 VNĐ  
Lenovo Yoga900 (80MK001YVN) Core I7-6500U Ram 8G HDD SSD256G

Core I7-6500U 2.5Ghz Ram 8GB SSD256G
webcam buetooth  Intel HD 520 13.3"
OS Weight 1.3kg. Silver Color
Brand New 100%. Full HD

31,300,000 VNĐ  
Lenovo Yoga900 (80MK0023VN) Core I7-6500U Ram 8G HDD SSD256G

Core I7-6500U 2.5Ghz Ram 8GB SSD256G
webcam buetooth  Intel HD 520 13.3"
OS Weight 1.3kg. Gold Color
Brand New 100%. Full HD

31,300,000 VNĐ  
Lenovo Yoga900 (80MK0023VN) Core I7-6500U Ram 8G HDD SSD256G

Core I7-6500U 2.5Ghz Ram 8GB SSD256G
webcam buetooth  Intel HD 520 13.3"
OS Weight 1.3kg. Gold Color
Brand New 100%. Full HD

31,300,000 VNĐ  
Lenovo Yoga900 (80MK0023VN) Core I7-6500U Ram 8G HDD SSD256G

Core I7-6500U 2.5Ghz Ram 8GB SSD256G
webcam buetooth  Intel HD 520 13.3"
OS Weight 1.3kg. Gold Color
Brand New 100%. Full HD

31,300,000 VNĐ  
Lenovo Yoga900 (80MK0023VN) Core I7-6500U Ram 8G HDD SSD256G

Core I7-6500U 2.5Ghz Ram 8GB SSD256G
webcam buetooth  Intel HD 520 13.3"
OS Weight 1.3kg. Gold Color
Brand New 100%. Full HD

31,300,000 VNĐ  
Lenovo Yoga 900 Core i7-6500U Ram 8G 256G SSD Win 10 Cảm ứng

Core i7-6500U 2.5Ghz Ram 8GB 256 SSD
webcam buetooth intel HD 520M
Win10 Weight 1.27kg. vàng,bạc.
Brand New 100%. Full HD

31,590,000 VNĐ  
Lenovo Yoga 900 Core i7-6500U Ram 8G 256G SSD Win 10 Cảm ứng

Core i7-6500U 2.5Ghz Ram 8GB 256 SSD
webcam buetooth intel HD 520M
Win10 Weight 1.27kg. vàng,bạc.
Brand New 100%. Full HD

31,590,000 VNĐ  
Macbook Pro Giá
Dell N5368C Core i3-6100U Ram 4GB HDD 500GB Windown 10 Cảm ứng

Core i3-6100U 2.3Ghz Ram 4G 500GB 13" 
webcam buetooth  Intell HD 520M
Windown 10 .Weight 1.6kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

12,300,000 VNĐ  
Dell N5368C Core i3-6100U Ram 4GB HDD 500GB Windown 10 Cảm ứng

Core i3-6100U 2.3Ghz Ram 4G 500GB 13" 
webcam buetooth  Intell HD 520M
Windown 10 .Weight 1.6kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

12,300,000 VNĐ  
Dell N5368C Core i3-6100U Ram 4GB HDD 500GB Windown 10 Cảm ứng

Core i3-6100U 2.3Ghz Ram 4G 500GB 13" 
webcam buetooth  Intell HD 520M
Windown 10 .Weight 1.6kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

12,300,000 VNĐ  
Dell N5368C Core i3-6100U Ram 4GB HDD 500GB Windown 10 Cảm ứng

Core i3-6100U 2.3Ghz Ram 4G 500GB 13" 
webcam buetooth  Intell HD 520M
Windown 10 .Weight 1.6kg.grey color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà của dell

12,300,000 VNĐ  
Aspire Giá
Acer VX5-591G-52YZ Core i5-7300HQ Ram 8GB HDD 1000GB +128G SSD VGA GTX 1050 4G

Core i5-7300HQ Ram 8G 128G SSD 
webcam buetooth GTX 1050 4G
Dos. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

19,950,000 VNĐ  
Acer VX5-591G-70XM Core i7-7700HQ Ram 8GB HDD 1000GB +128G SSD VGA GTX 1050 4G

Core i7-7700HQ Ram 8G 128G SSD 
webcam buetooth GTX 1050 4G
Dos. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

22,800,000 VNĐ  
Acer VX5-591G-70XM Core i7-7700HQ Ram 8GB HDD 1000GB +128G SSD VGA GTX 1050 4G

Core i7-7700HQ Ram 8G 128G SSD 
webcam buetooth GTX 1050 4G
Dos. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

22,800,000 VNĐ  
Acer VX5-591G-70XM Core i7-7700HQ Ram 8GB HDD 1000GB +128G SSD VGA GTX 1050 4G

Core i7-7700HQ Ram 8G 128G SSD 
webcam buetooth GTX 1050 4G
Dos. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

22,800,000 VNĐ  
Acer VX5-591G-70XM Core i7-7700HQ Ram 8GB HDD 1000GB +128G SSD VGA GTX 1050 4G

Core i7-7700HQ Ram 8G 128G SSD 
webcam buetooth GTX 1050 4G
Dos. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

22,800,000 VNĐ  
Acer VX5-591G-70XM Core i7-7700HQ Ram 8GB HDD 1000GB +128G SSD VGA GTX 1050 4G

Core i7-7700HQ Ram 8G 128G SSD 
webcam buetooth GTX 1050 4G
Dos. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

22,800,000 VNĐ  
Acer VX5-591G-70XM Core i7-7700HQ Ram 8GB HDD 1000GB +128G SSD VGA GTX 1050 4G

Core i7-7700HQ Ram 8G 128G SSD 
webcam buetooth GTX 1050 4G
Dos. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

22,800,000 VNĐ  
Acer VX5-591G-70XM Core i7-7700HQ Ram 8GB HDD 1000GB +128G SSD VGA GTX 1050 4G

Core i7-7700HQ Ram 8G 128G SSD 
webcam buetooth GTX 1050 4G
Dos. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

22,800,000 VNĐ  
Acer VX5-591G-70XM Core i7-7700HQ Ram 8GB HDD 1000GB +128G SSD VGA GTX 1050 4G

Core i7-7700HQ Ram 8G 128G SSD 
webcam buetooth GTX 1050 4G
Dos. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

22,800,000 VNĐ  
Acer VX5-591G-70XM Core i7-7700HQ Ram 8GB HDD 1000GB +128G SSD VGA GTX 1050 4G

Core i7-7700HQ Ram 8G 128G SSD 
webcam buetooth GTX 1050 4G
Dos. Weight 2.5kg.Black color
Brand New 100%. Bảo hành tận nhà

22,800,000 VNĐ  
Asus K Series